ANO ANG BUOT SILINGON SINI?

Ang imo identidad wala lang nagapatuhoy sa imo ngalan kag hitsura, kundi sa imo man mga pamatasan, pagpati, kag personalidad. Gani, ang identidad amo ang bug-os mo nga pagkatawo—sa gua man ukon sa sulod.

NGAA IMPORTANTE INI?

Kon mabakod ang imo identidad, nagapanindugan ka sa imo mga pagpati kag wala ka nagapasugot nga kontrolon ka sang imo mga kaedad.

“Madamo nga tawo ang daw pareho sa mga manikin nga nakadispley. Indi sila ang nagapili sang ila suksukon, kundi ang iban.”—Adrian.

“Natun-an ko nga manindugan sa kon ano ang husto bisan pa mabudlay ini. Mahibaluan ko kon sin-o ang akon matuod nga mga abyan paagi sa ila ginahimo kag sa akon ginahimo kon kaupod ko sila.”—Courtney.

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Untati na ninyo ang pagpadihon sa mga dalanon sang katawhan sini nga sistema sang mga butang, kundi bag-uha na ninyo ang inyo panghunahuna.”—Roma 12:2.

ANO ANG MAHIMO MO?

Hibalua kon ano ka nga klase sang tawo subong kag ang gusto mo nga mangin klase sang tawo sa ulihi, paagi sa pag-usisa sang imo mga ikasarang, kaluyahon, kag mga panindugan. Para mahimo mo ini, sabta ang masunod.

Ikasarang: Ano ang akon mga abilidad? Diin ako maayo? (Halimbawa: Temprano bala ako nagaabot? may pagpugong sa kaugalingon? mapisan? maalwan?) Ano ang maayo nga mga butang nga ginahimo ko?

PANUGDA: Daw wala ka bala sing napensaran nga maayo nga ginhimo mo ukon ginsiling? Pamangkuta ang imo ginikanan ukon masaligan nga abyan kon ano ang maayo nga nakita niya sa imo kag ngaa.

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Dapat usisaon sang kada isa ang iya kaugalingon nga hinimuan, kag kon makita niya nga maayo ini magkalipay sia, apang indi niya dapat pag-ipaanggid ini sa hinimuan sang iban.”—Galacia 6:4.

Kaluyahon: Ano nga batasan ang dapat ko pauswagon? San-o ako madali masulay? Sa ano nga mga sitwasyon mas kinahanglan ko ang pagpugong sa kaugalingon?

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Kon magsiling kita, ‘Wala kita sing sala,’ ginapatalang naton ang aton kaugalingon.”—1 Juan 1:8.

Panindugan: Ano nga mga talaksan sa moral ang ginasunod ko, kag ngaa? Nagapati bala ako sa Dios? Ano ang nagkumbinsi sa akon nga may Dios? Ano nga buhat ang ginakabig ko nga indi maayo, kag ngaa? Ano ang pagpati ko sa palaabuton?

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Ang ikasarang sa paghunahuna sing maayo padayon nga magabantay sa imo, kag ang paghantop magaamlig sa imo.”—Hulubaton 2:11.