Suno sa mga report, nagadamo na gid ang mga tin-edyer nga may depresyon.

Paano maatubang ini nga problema?

Mabasa sa sini nga Magmata! ang pila ka panugda para sa mga tin-edyer nga may depresyon. May mga panugda man ini para sa mga ginikanan agod mapaumpawan kag mabuligan nila ang ila mga kabataan.