ANO ang pinakamalipayon nga adlaw sa imo kabuhi? Ang adlaw bala sang imo kasal ukon sang natawo ang imo subang nga bata? Ukon sang ginsimbuluhan mo ang imo dedikasyon kay Jehova paagi sa pagpabawtismo? Mahimo nga amo ini ang pinakaimportante kag pinakamalipayon nga adlaw sa imo kabuhi. Nalipay gid sadto ang imo mga masigkatumuluo nga nakita ka nga ginpamatud-an mo sa mga tawo nga ginahigugma mo ang Dios sa bug-os mo nga tagipusuon, kalag, hunahuna, kag kusog!—Mar. 12:30.

Pat-od gid nga daku nga kalipay ang imo nabatyagan samtang nagaalagad ka kay Jehova sugod sang ginbawtismuhan ka. Pero, ang iban nga manugbantala sang Ginharian daw wala na nalipay sa pag-alagad. Ngaa? Ano ang mga rason kon ngaa dapat padayon kita nga mag-alagad kay Jehova sing malipayon?

KON NGAA NADULA SANG IBAN ANG ILA KALIPAY

Ang mensahe sang Ginharian nagahatag sa aton sing kalipay, kay nagsaad si Jehova nga malapit na dulaon sang Ginharian ang malaut nga sistema subong kag paluntaron ang bag-ong kalibutan. Dugang pa, ang Sofonias 1:14 nagapasalig sa aton: “Malapit na ang daku nga adlaw ni Jehova! Malapit na ini kag nagapalapit sing tuman kadasig!” Pero, kon madugay na naton ini nga ginapaabot, mahimo madula ang aton kalipay kag magluya kita sa pag-alagad sa Dios.—Hulu. 13:12.

Ang pagpakig-upod sa katawhan sang Dios nagabulig sa aton nga padayon nga mag-alagad kay Jehova sing malipayon. Ang matuod, ang maayo nga paggawi sang mga alagad ni Jehova mahimo nga amo ang nagpainteres sa aton sa matuod nga pagsimba kag nakabulig sa aton nga mag-alagad sa Dios sing malipayon. (1 Ped. 2:12) Pero ano abi kon ang isa ka utod gindisiplina bangod may nalapas sia nga sugo sang Dios? Kon kaisa, ang iban nga nabuyok sa kamatuoran bangod sang maayo nga paggawi sang katawhan ni Jehova mahimo maluyahan sing buot kag madula ang ila kalipay.

Ang malaut nga sistema ni Satanas nga nagapasanyog sang materyalismo mahimo man magdula sang aton kalipay. Ginapapati kita sang kalibutan sang Yawa nga kinahanglan naton ang mga butang nga indi importante. Gani, dumdumon naton ang ginsiling ni Jesus: “Wala sing tawo nga makapaulipon sa duha ka agalon; kay dumtan niya ang isa kag higugmaon ang isa, ukon unungan niya ang isa kag tamayon ang isa. Indi kamo makapaulipon sing dungan sa Dios kag sa Manggad.” (Mat. 6:24) Indi  naton maalagad si Jehova sing malipayon kon ginahingamo man naton ang mga butang sini nga kalibutan.

‘MAGKALIPAY SA DIOS NGA MAGALUWAS SA ATON’

Ang pag-alagad kay Jehova indi mabug-at para sa mga nagahigugma sa iya. (1 Juan 5:3) Dumduma nga nagsiling si Jesus: “Kari sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon, kag makakita kamo sing kapahuwayan para sa inyo kaugalingon. Kay ang akon gota mahapos pas-anon kag ang akon lulan mamag-an.” (Mat. 11:28-30) Ang mangin Cristiano nga disipulo isa ka gota nga makapaumpaw kag makapahalipay. Pat-od gid nga madamo kita sing rason nga malipay sa pag-alagad kay Jehova. Binagbinagon naton ang tatlo ka importante nga rason kon ngaa ‘malipay kita sa Dios nga magaluwas sa aton.’—Hab. 3:18.

Ginaalagad naton ang aton Manughatag sing Kabuhi, ang malipayon nga Dios. (Binu. 17:28; 1 Tim. 1:11) Nahibaluan naton nga utang naton sa aton Manunuga ang aton kabuhi. Gani, padayon kita nga nagaalagad sa iya sing malipayon, bisan pa madamo na nga tinuig ang nagligad sugod sang ginbawtismuhan kita.

Nahuptan ni Héctor ang iya kalipay paagi sa pagdumdom sang paglaum nga ihatag sang Ginharian kag sa pagpabilin nga aktibo

Binagbinaga si Héctor, nga nag-alagad kay Jehova bilang nagalakbay nga manugtatap sing 40 ka tuig. Malipayon gihapon sia “bisan tigulang na.” (Sal. 92:12-14) Nalimitehan ang iya pag-alagad sa Dios bangod nagmasakit ang iya asawa, pero wala madula ang iya kalipay. Nagsiling sia: “Bisan pa nasubuan ako nga amat-amat nga nagaluya ang akon asawa kag mabudlay ang pag-atipan sa iya, wala ko gintugutan nga dulaon sini ang akon kalipay sa pag-alagad sa matuod nga Dios. Nahibaluan ko nga utang ko kay Jehova ang akon kabuhi, nga may katuyuan ang pagtuga niya sa mga tawo, kag ini nga ihibalo bastante na nga rason para tudok sia nga higugmaon kag bug-os tagipusuon nga alagaron. Ginapanikasugan ko nga mangin aktibo sa pagbantala, kag ginadumdom ko pirme ang paglaum nga ihatag sang Ginharian agod indi madula ang akon kalipay.”

Nag-aman si Jehova sang halad-gawad, nga nagapaposible nga mangin malipayon ang aton kabuhi. Ang matuod, “ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 3:16) Huo, mahimo mapatawad ang aton mga sala kag mahimo kita mabuhi sing wala katapusan kon magtuo kita sa mahigugmaon nga aman sang Dios nga halad-gawad ni Jesus. Indi bala nga isa ini ka maayo gid nga rason nga magpasalamat? Kag indi bala nga ang pagpasalamat tungod sa gawad dapat magpahulag sa aton nga alagaron si Jehova sing malipayon?

Ginpasimple ni Jesús ang iya kabuhi kag tinuig sia nga nag-alagad kay Jehova sing malipayon

 Ang isa ka utod sa Mexico nga si Jesús nagsiling: “Ulipon anay ako sang akon obra, kag kon kaisa nagaobra ako sing malawig nga mga inoras nga wala pulupahuway bisan pa indi ini obligado. Ginhimo ko ini tungod sa kuarta. Dayon nakatuon ako parte kay Jehova kag kon paano niya ginhatag ang iya pinalangga nga Anak para sa katawhan. Gusto ko gid nga alagaron sia. Gani gindedikar ko ang akon kabuhi kay Jehova, kag pagkatapos makaobra sa kompanya sing 28 ka tuig, nag-untat ako kag nag-alagad sing bug-os tion.” Sugod sadto, tinuig sia nga nag-alagad kay Jehova sing malipayon.

Ang aton pagkabuhi nagaresulta sa daku nga kalipay, indi sa kasubo. Nadumduman mo bala ang imo kabuhi sang una antes mo makilala si Jehova? Ginpahanumdom ni apostol Pablo ang mga Cristiano sa Roma nga ‘mga ulipon sila anay sang sala’ pero nangin ‘mga ulipon na sila sang Dios kag ginahimo nila ang matarong.’ Nagresulta ini sa “balaan nga pagkabuhi,” nga magadul-ong sa kabuhi nga wala sing katapusan. (Roma 6:17-22) Ginasunod man naton ang balaan nga pagkabuhi, gani nalikawan naton ang makapasubo nga resulta sang imoral ukon masingki nga paggawi. Rason gid ini nga magkalipay!

“Ang pinakamalipayon nga tion sang akon kabuhi amo ang tion nga nagaalagad ako kay Jehova.”—Jaime

Binagbinaga ang natabo kay Jaime, nga isa ka boksingero. Wala sia nagapati sa Dios, pero nagapati sia sa ebolusyon. Nagtambong sia sa Cristiano nga mga miting kag nagdayaw sia sa gugma sang mga kauturan. Agod magbag-o sia, nangabay sia kay Jehova nga buligan sia nga magtuo sa Iya. “Amat-amat ko nga natun-an nga may isa ka mahigugmaon nga Amay kag maluluy-on nga Dios,” siling ni Jaime. “Ang pagsunod sa matarong nga mga talaksan ni Jehova nag-amlig sa akon. Kon wala ako nagbag-o, mahimo nga patay na ako, pareho sang pila ko ka abyan anay nga boksingero. Ang pinakamalipayon nga tion sang akon kabuhi amo ang tion nga nagaalagad ako kay Jehova.”

INDI MAGPANGAMPO!

Ano dapat ang batyagon naton samtang ginahulat naton ang katapusan sining malaut nga sistema? Dumduma nga “nagasab-ug [kita] para sa espiritu” kag “magaani sang kabuhi nga wala sing katapusan.” Gani “indi kita magpangampo sa paghimo sing maayo, kay sa nagakaigo nga tion magaani kita kon indi kita paglapyuon.” (Gal. 6:8, 9) Sa bulig ni Jehova, magbatas kita, magpanikasog nga palambuon ang mga kinaiya nga kinahanglan para maluwas sa “dakung kapipit-an,” kag padayon nga mag-alagad kay Jehova sing malipayon, wala sapayan sang mga pagtilaw.—Bug. 7:9, 13, 14; Sant. 1:2-4.

Makasalig kita nga padyaan ang aton pagbatas, kay nahibaluan gid sang Dios ang aton mga hinimuan kag ang aton gugma sa iya kag sa iya ngalan. Kon padayon kita nga mag-alagad kay Jehova sing malipayon, mangin pareho kita kay salmista David, nga nagsiling: “Ginahunahuna ko si Jehova sa tanan nga tion. Bangod yara sia sa akon tuo nga kamot, indi ako malingkang. Gani nagakasadya ang akon tagipusuon, kag malipayon ako. Kag magakabuhi ako nga luwas sa katalagman.”—Sal. 16:8, 9.