NGAA masiguro mo nga nagaulikid gid si Jehova sa imo? Kay amo sini ang ginasiling sang Biblia. Ang 1 Pedro 5:7 nagasiling: ‘Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga kabalaka, kay nagaulikid sia sa inyo.’ Ano ang pamatuod mo nga nagaulikid si Jehova nga Dios sa imo?

NAGAAMAN ANG DIOS SING MATERYAL SA KATAWHAN

Nagapahamtang sing halimbawa, si Jehova maayo kag maalwan

May mga kinaiya ang Dios nga mahimo luyag mo sa imo suod nga mga abyan. Nangin suod nga mag-abyan ang mga tawo nga nangin maayo kag maalwan sa kada isa. Kada adlaw, maathag ang kaayo kag kaalwan ni Jehova sa mga tawo. Binagbinaga ang isa ka halimbawa: “Ginapabutlak niya ang iya adlaw sa mga malauton kag sa mga maayo. Ginahatagan niya sing ulan ang mga matarong kag mga indi matarong.” (Mat. 5:45) Ano ang mahimo sang adlaw kag ulan? Paagi sa sini, ang Dios ‘nagahatag sa mga tawo sing bugana nga kalan-on kag nagapuno sang ila tagipusuon sing kasadya.’ (Binu. 14:17) Huo, ginapat-od ni Jehova nga ang duta nagapatubas sang bugana nga pagkaon, kag makapahalipay gid ini sa aton.

Pero, ngaa kadamo sang ginagutom? Bangod ang mga gumalahom masami nga luyag mangin gamhanan kag magmanggaranon sa baylo nga buligan ang mga tawo. Dulaon ni Jehova sa indi madugay ang kakagod paagi sa paglaglag sa mga gobierno kag buslan ini sang Ginharian sa langit, diin ang Hari sini amo ang iya Anak. Sa sina nga tion, wala na sing  gutom. Samtang wala pa ina, sakdagon sang Dios ang iya matutom nga mga alagad. (Sal. 37:25) Maathag nga nagaulikid sia sa ila.

WALA NAGADINGOT SI JEHOVA SANG IYA TION

Nagapahamtang sing halimbawa, si Jehova wala nagadingot sang iya tion

Ang maayo nga abyan may tion para sa imo. Mahimo madugay kamo nga nagaistoryahanay parte sa inyo nanamian. Kag nagapamati gid sia kon sugiran mo sang imo mga problema kag mga ginakabalak-an. Amo man bala sini si Jehova? Huo. Ginapamatian niya ang aton mga pangamuyo. Gani ginapalig-on kita sang Biblia nga ‘magpadayon kita sa pagpangamuyo.’—Roma 12:12; 1 Tes. 5:17.

Asta san-o nga gusto ni Jehova mamati sa imo mga pangamuyo? Ginasabat ini sang isa ka halimbawa sa Biblia. Antes nagpili si Jesus sang iya mga apostoles, “nagpangamuyo sia sa Dios sa bug-os nga gab-i.” (Luc. 6:12) Mahimo isaisa nga ginbinagbinag niya ang iya mga disipulo, ang ila mga kinaiya kag mga kaluyahon, kag nangabay sia sing bulig sang iya Amay sa pagpili sa ila. Pagkaaga, napili na ni Jesus kon sin-o ang nagakadapat nga mangin iya mga apostoles. Bilang “Manugpamati sang pangamuyo,” nalipay si Jehova sa pagpamati sang tanan nga sinsero nga pangamuyo. (Sal. 65:2) Wala matak-an sa pagpamati si Jehova bisan pila pa ka oras ang pangamuyo sang isa parte sa iya gid ginakabalak-an.

HANDA ANG DIOS SA PAGPATAWAD

Nagapahamtang sing halimbawa, si Jehova handa magpatawad

May suod nga mga mag-abyan nga nabudlayan magpatawad. Nagakaguba kon kaisa ang madugay na nga pag-abyanay bangod sini. Pero indi amo sina si Jehova. Ginapangabay sang Biblia ang tanan nga sinsero nga tawo nga mangayo sing pagpatawad sa iya, kay sia “nagapatawad sing bugana.” (Isa. 55:6, 7) Ngaa handa ang Dios magpatawad?

Bangod ini sang wala tupong nga gugma sang Dios. Ginhigugma gid niya ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya Anak, si Jesus, para luwason ang katawhan gikan sa sala kag sa kahalitan nga nahimo sini. (Juan 3:16) Pero indi lang amo sini ang nahimo  sang gawad. Paagi sa halad sang Cristo, handa ang Dios magpatawad sa iya ginahigugma. Si apostol Juan nagsulat: “Kon itu-ad naton ang aton mga sala, matutom sia kag matarong, gani patawaron niya kita sa aton mga sala.” (1 Juan 1:9) Padayon nga nangin abyan sang mga tawo si Jehova kay nagapatawad sia, kag nalipay gid kita sa sini.

HANDA SIA SA PAGBULIG SA IMO

Nagapahamtang sing halimbawa, si Jehova nagabulig sa aton

Ang matuod nga abyan nagabulig kon may bululigan. Amo man bala sini si Jehova? Ang iya Pulong nagasiling: “Bisan pa masandad [ang isa ka alagad sang Dios], indi sia matumba, kay ginauyatan sia ni Jehova sa kamot.” (Sal. 37:24) Ginabuligan ni Jehova ang iya mga alagad sa madamo nga paagi. Talupangda ang isa ka eksperiensia sa isla sang St. Croix sa Caribbean.

Ginhingabot ang isa ka dalagita sang iya mga klasmeyt kay wala sia nagasaludo sa bandera bangod sang iya relihioso nga mga pagpati. Pagkatapos makapangayo sing bulig kay Jehova, namat-od sia nga lubaron ini. Nagreport sia sa klase parte sa pagsaludo sa bandera. Ginpaathag niya paagi sa Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia nga ang iya paggawi nabase sa kasaysayan nanday Sadrac, Mesac, kag Abednego. Nagsiling sia, “Gin-amligan ni Jehova ining tatlo ka Hebreo kay wala sila magsimba sa estatwa.” Gintanyag niya dayon ang libro sa iya mga klasmeyt. Onse sa ila ang nagkuha sini. Nalipay gid ang dalagita kay nahibaluan niya nga ginhatagan sia ni Jehova sing kaisog kag kaalam sa pagpanaksi parte sa sining mabudlay nga topiko.

Kon nagaduhaduha ka nga nagaulikid si Jehova sa imo, pamalandungi ang mga teksto sa Biblia subong sang Salmo 34:17-19; 55:22; kag 145:18, 19. Pamangkuta ang madugay na nga mga Saksi kon paano sila gin-atipan ni Jehova. Kag kon kinahanglan mo ang bulig sang Dios, ipangamuyo ini sa iya. Mahibaluan mo dayon nga si Jehova ‘nagaulikid sa imo.’