“Ang tagsa ka maayo nga dulot kag tagsa ka himpit nga regalo halin sa ibabaw, halin sa Amay sang langitnon nga mga kapawa.” (Santiago 1:17) Ini nga bersikulo nagapatuhoy sa kaalwan sang aton langitnon nga Amay, si Jehova nga Dios. Pero sa tanan nga regalo sang Dios para sa katawhan, may isa nga labaw gid sa tanan. Ano ini? Ang pamilyar gid nga ginsiling ni Jesus nga mabasa sa Juan 3:16, nagasugid sa aton: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.”

Ang regalo sang Dios amo ang iya bugtong nga Anak—ang pinakahamili nga regalo nga nabaton naton, bangod mahimo kita mahilway sini sa pagkaulipon sa sala, pagtigulang, kag kamatayon. (Salmo 51:5; Juan 8:34) Bisan ano pa ang aton panikasog, wala kita sing ikasarang nga mahilway sa sina nga pagkaulipon. Pero, bangod sa daku nga gugma sang Dios, may gin-aman sia para mahilway kita. Paagi sa paghatag sang iya bugtong nga Anak, si Jesucristo, bilang gawad, ginhatagan ni Jehova nga Dios sing kahigayunan ang matinumanon nga katawhan nga makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ano ang gawad? Ngaa kinahanglan naton ini? Kag paano kita makabenepisyo sa sini?

Ang gawad amo ang bayad sa isa ka butang nga nawasi para makuha ini liwat ukon para ang isa mahilway sa pagkaulipon. Ginapaathag sang Biblia nga ang aton una nga mga ginikanan, si Adan kag si Eva, gintuga nga wala sing sala, nga may kahigayunan nga mabuhi sing wala katapusan sa paraiso sa duta upod sa ila mangin kaliwat. (Genesis 1:26-28) Makapasubo nga nawasi nila ini bangod wala nila gintuman ang Dios—sa amo nangin makasasala sila. Ano ang resulta? Ang Biblia nagasabat: “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag naglapnag ang kamatayon sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.” (Roma 5:12) Imbes nga perpekto nga kabuhi ang mapanubli sang iya mga kaliwat, ginpapanubli ni Adan sa ila ang sala kag ang resulta sini nga kamatayon.

Kon parte sa gawad, ang bayad dapat katumbas sa bili sang butang nga nadula. Sang hungod nga ginlapas ni Adan ang Dios, nakasala sia kag nagresulta ini sa pagkadula sang perpekto nga kabuhi—ang iya mismo kabuhi. Suno sa Biblia, amo ini ang rason nga naulipon ang mga kaliwat ni Adan sa sala kag kamatayon. Gani, kinahanglan man sing isa ka perpekto nga kabuhi—ang kabuhi ni Jesus—bilang halad para mahilway sa sina nga pagkaulipon. (Roma 5:19; Efeso 1:7) Paagi lang sa gawad nga mahigugmaon nga gin-aman sang Dios, may kahigayunan na ang katawhan nga matigayon ang nadula nanday Adan kag Eva—ang kabuhi nga wala sing katapusan sa paraiso sa duta.—Bugna 21:3-5.

Bangod sini, wala sing duhaduha nga ang regalo sang Dios nga gawad, amo ang pinakahamili nga regalo. Para maapresyar ining “himpit nga regalo,” binagbinagon naton kon paano, sa pinakamaayo nga paagi, napun-an sini ang mga butang nga kinahanglanon para mangin mapuslanon ang isa ka regalo, subong sa ginbinagbinag sang nagligad nga artikulo.

Nagapuno sang aton handum. Natural lang sa aton ang handum nga padayon nga magkabuhi. (Manugwali 3:11) Indi ina matabo kon kita lang,  pero bangod sa gawad posible ina matigayon. Ang Biblia nagasiling: “Ang bayad sa sala amo ang kamatayon, apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.”—Roma 6:23.

Nagaaman sang aton kinahanglanon. Wala sing ikasarang ang tawo sa pag-aman sing gawad. Ang Biblia nagapaathag: “Ang gawad para sa iya kabuhi tuman kamahal amo nga wala gid sing makabayad sini.” (Salmo 49:8) Gani, kinahanglan gid naton ang bulig sang Dios para mahilway sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon. Pero paagi sa “gawad nga ginhatag ni Cristo Jesus,” gin-aman sang Dios kon ano gid ang kinahanglanon.—Roma 3:23, 24.

Husto gid sa tion. Ang Biblia nagasugid sa aton: ‘Napatay ang Cristo para sa aton samtang makasasala pa kita.’ (Roma 5:8) Bangod ginhatag ang gawad “samtang makasasala pa kita,” nagapamatuod ini sang daku nga gugma sang Dios sa aton. Nagahatag ini sa aton sing paglaum, bisan pa kinahanglan naton batason ang mga resulta sang sala.

Dungganon kag indi maiyaiyahon nga motibo. Ginasugid sang Biblia kon ano ang nagpahulag sa Dios nga ihalad bilang gawad ang iya Anak: “Paagi sini ang gugma sang Dios ginpadayag sa aton kahimtangan, nga ginpadala niya ang iya bugtong nga Anak sa kalibutan agod maagom naton ang kabuhi paagi sa iya. . . . Ginhimo niya ini bangod ginahigugma niya kita, indi bangod nga ginahigugma naton sia.”—1 Juan 4:9, 10.

Paano mo mapakita ang imo apresasyon sa pinakahamili nga regalo? Dumduma ang ginsiling ni Jesus sa Juan 3:16, nga ang mga “nagatuo” lamang sa iya amo ang maluwas. Suno sa Biblia, ang pagtuo amo “ang masaligan nga pagpaabot sa kon ano ang ginalauman.” (Hebreo 11:1) Para matigayon ina nga pasalig, kinahanglan ang sibu nga ihibalo. Gani, ginapalig-on ka namon nga magtuon parte kay Jehova nga Dios, ang Manughatag sang “himpit nga regalo,” kag hibaluon kon ano ang himuon mo para matigayon ang kabuhi nga wala sing katapusan nga nangin posible bangod sa halad gawad ni Jesus.

Matun-an mo ini paagi sa pagbinagbinag sang base sa Biblia nga mga impormasyon nga mabasa online sa www.jw.org/hil. Malipay ang mga Saksi ni Jehova sa pagbulig sa imo. Nagasalig kami nga samtang ginatun-an mo ang pinakahamili nga regalo kag ang benepisyo sa sini, mapahulag ka sa pagsiling: “Nagapasalamat ako sa Dios paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo!”—Roma 7:25.