Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 TOPIKO SA KOBER | MGA PALANAN-AWON PARTE SA LANGIT

Mga Palanan-awon Parte sa mga Nagaistar sa Indi Makita nga Langit

Mga Palanan-awon Parte sa mga Nagaistar sa Indi Makita nga Langit

Ang Biblia nagasugid sang pila ka dalayawon nga mga palanan-awon, nga daw pareho lang nga ginatugutan kita nga makita ang mga indi makita sa langit. Ginaagda ka namon nga tan-awon ini sing maayo. Bisan pa indi literal ang tanan nga ginalaragway sa mga palanan-awon, makabulig ini sa imo nga maimadyin ang mga nagaistar sa kalibutan sang mga espiritu kag mahibaluan kon paano sila makaapektar sa imo.

SI JEHOVA ANG SUPREMO NGA DIOS

“Nakita ko sa langit ang isa ka trono, kag may nagapungko sa sini. Kag ang dagway sang Isa nga nagapungko kaangay sang bato nga jaspe kag sang bato nga kornalina, kag sa palibot sang trono may balangaw nga kaangay sang esmeralda.”—Bugna 4:2, 3.

“Ginapalibutan sia sang kasanag kaangay sa balangaw sa panganod sa tion nga nagaulan. Subong sina ang kasilaw sa kasanag sa palibot. Kaangay ini sang himaya ni Jehova.”—Ezequiel 1:27, 28.

Ini nga mga palanan-awon, nga ginpakita kay apostol Juan kag kay manalagna Ezequiel, nagalaragway sang pagkadalayawon sang Labing Mataas nga Dios, nga si Jehova, paagi sa mga butang nga mahapos naton maimadyin—nagabadlak nga mga hiyas, balangaw, kag ang halangdon nga trono. Ginapakita sini nga ang presensia ni Jehova tumalagsahon, tuman katahom, kag may kalinong.

Ini nga mga paglaragway sa Dios pareho man sa ginsulat sang salmista: “Si Jehova gamhanan kag labi gid nga takus dayawon. Makahalawhaw sia labaw sa tanan nga dios. Ang tanan nga dios sang katawhan wala sing pulos nga mga dios, apang si Jehova amo ang naghimo sang kalangitan. Yara sa iya presensia ang pagkahalangdon kag ang himaya; yara sa iya santuaryo ang kusog kag ang katahom.”—Salmo 96:4-6.

Bisan si Jehova ang Supremo nga Dios, ginaagda niya kita nga magpalapit sa iya sa pangamuyo kag ginapasalig niya kita nga nagapamati sia sa aton. (Salmo 65:2) Ginahigugma gid kita sang Dios kag nagaulikid gid sia sa aton, amo nga si apostol Juan nagsulat: “Ang Dios gugma.”—1 Juan 4:8.

SI JESUS KAUPOD SANG DIOS

“[Ang Cristiano nga disipulo nga si Esteban] nga puno sang balaan nga espiritu, nagtangla sa langit kag nakita niya ang himaya sang Dios kag si Jesus nga nagatindog sa tuo sang Dios, kag nagsiling sia: ‘Nakita ko ang langit nga nabuksan kag ang Anak sang tawo nga nagatindog sa tuo sang Dios.’”—Binuhatan 7:55, 56.

Sang nakita ni Esteban ini nga palanan-awon, wala pa lang madugay nga ginpatay si Jesus bangod sa pagsulsol sang Judiyo nga mga lider nga ginaatubang sadto ni Esteban. Ginpamatud-an sini nga palanan-awon nga buhi si Jesus, nga ginbanhaw sia  kag ginpadunggan. Si apostol Pablo nagsulat parte sini: “Ginbanhaw [ni Jehova si Jesus] kag ginpapungko sa iya tuo sa langitnon nga mga lugar, nga labaw gid sa tanan nga panguluhan, awtoridad, gahom, pagkaginuo kag ngalan, indi lamang sa sini nga sistema sang mga butang, kundi sa magaabot man.”—Efeso 1:20, 21.

Magluwas sa paglaragway sang mataas nga posisyon ni Jesus, ginapakita man sang Kasulatan nga pareho ni Jehova, nagaulikid gid sia sa mga tawo. Sa tion sang pagministeryo ni Jesus sa duta, gin-ayo niya ang mga may balatian kag may kasablagan sa lawas, kag ginbanhaw ang mga patay. Paagi sa paghalad sang iya kabuhi, ginpakita niya ang iya daku nga gugma sa Dios kag sa katawhan. (Efeso 2:4, 5) Sa indi madugay, gamiton ni Jesus, nga nagatindog sa tuo nga kamot sang Dios, ang iya awtoridad kag pakamaayuhon niya sing bugana ang tanan nga matinumanon.

ANG MGA ANGHEL NAGAALAGAD SA DIOS

“Padayon ako [si manalagna Daniel] nga nagtan-aw tubtob may ginbutang nga mga trono kag ang Dumaan sang mga Adlaw [si Jehova] nagpungko. . . . Isa ka milyon ang nagaalagad sa iya kag isa ka gatos ka milyon ang nagatindog sa atubangan niya.”—Daniel 7:9, 10.

Indi lang isa ka anghel ang nakita ni Daniel sa sini nga palanan-awon sa langit, kundi madamo. Dalayawon gid ina nga palanan-awon! Ang mga anghel mahimayaon nga sahi sang espiritu nga mga persona, maalam kag gamhanan sila. Lakip sa ila ang mga serafin kag mga kerubin. Sobra 250 ka beses nga ginsambit ang mga anghel sa Biblia.

Ang mga anghel indi mga tawo sa duta nga napatay. Madugay na nga gintuga sang Dios ang mga anghel antes pa ang mga tawo. Nasaksihan gid mismo sang mga anghel sang ginpasad ang duta kag nagsinggit sila sa kalipay.—Job 38:4-7.

Ang isa pa ka paagi nga nagaalagad ang matutom nga mga anghel sa Dios amo ang ila pagpakigbahin sa pinakaimportante nga buluhaton sa duta subong—ang pagpahayag sang maayong balita sang Ginharian sang Dios. (Mateo 24:14) Ang ila pagpakigbahin sa sini nga buluhaton ginpakita sa palanan-awon ni apostol Juan, nga nagsulat: “Nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagalupad sa tunga sang kalangitan, kag may ipahayag sia nga wala sing katapusan nga maayong balita sa mga nagaistar sa duta, kag sa tagsa ka pungsod kag tribo kag hambal kag katawhan.”  (Bugna 14:6) Wala na nagapakighambal subong ang mga anghel sa mga tawo, pero ginagiyahan nila ang mga nagabantala sang maayong balita sa mga interesado.

SI SATANAS NAGAPATALANG SA MADAMO

“Nagdabdab ang inaway sa langit: Si Miguel [si Jesucristo] kag ang iya mga anghel nagpakig-away sa dragon kag ang dragon kag ang mga anghel sini nagpakig-away sa ila. Apang napierde sila, kag wala na sila sing lugar sa langit. Gani gintagbong ang daku nga dragon, ang orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas, nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta; gintagbong sia sa duta upod ang iya mga anghel.”—Bugna 12:7-9.

Indi malinong sa langit sang una. Sa tapos gintuga ang tawo, ang isa ka anghel naghandum nga simbahon, amo nga nagrebelde sia kay Jehova. Gani gintawag sia nga Satanas, buot silingon, “Manugpamatok.” Nagrebelde man sang ulihi ang iban nga anghel, gani gintawag sila nga mga demonyo. Tuman sila ka malaut gani ginpamatukan gid nila si Jehova kag gin-impluwensiahan ang kalabanan nga tawo nga supakon ang mahigugmaon nga panuytoy ni Jehova.

Malain gid kag mapintas si Satanas kag ang iya mga demonyo. Kaaway sila sang mga tawo kag sila ang daku nga kabangdanan sang pag-antos sa duta. Halimbawa, ginpatay ni Satanas ang kasapatan kag ang mga alagad sang matutom nga si Job. Dayon, ginpatay niya ang napulo ka anak ni Job paagi sa “mamadlos nga hangin” nga nagrumpag sa balay nga ila ginatipunan. Sa tapos sini, ginhalitan ni Satanas si Job “paagi sa mga hubag nga nagtubo halin sa iya dapadapa tubtob sa iya alimpudwan.”—Job 1:7-19; 2:7.

Apang sa indi madugay, si Satanas pagalaglagon. Sang gintagbong sia sa duta, nahibaluan niya nga “malip-ot na lamang ang iya tion.” (Bugna 12:12) Sigurado gid ang kalaglagan ni Satanas, kag isa gid ina ka maayong balita!

ANG MGA NAGHALIN SA DUTA

“Ginbakal mo [ni Jesus] ang mga tawo para sa Dios halin sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod, kag ginhimo mo sila nga isa ka ginharian kag mga saserdote sa aton Dios, kag magagahom sila sa duta subong mga hari.”—Bugna 5:9, 10.

Si Jesus ginbanhaw sa duta pakadto sa kabuhi sa langit, amo man sini ang himuon sa iban. Nagsiling si Jesus sa iya matutom nga mga apostoles: “Malakat ako agod maghanda sang lugar para sa inyo. . . . Mabalik ako kag updon kamo, agod kon diin ako didto man kamo.”—Juan 14:2, 3.

 May katuyuan ang mga makadto sa langit. Mangin kaupod sila ni Jesus nga magagahom sa Ginharian kag magapakamaayo sa mga pumuluyo sang duta. Amo ini ang Ginharian nga ginhambal ni Jesus nga ipangamuyo sang iya mga sumulunod sa modelo nga pangamuyo: “Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo Ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta subong sang sa langit.”—Mateo 6:9, 10.

KON ANO ANG HIMUON SANG MGA NAGAISTAR SA LANGIT

“Nabatian [ni apostol Juan] ang mabaskog nga tingog halin sa trono nga nagasiling: ‘Yari karon! Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, . . . kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.’”—Bugna 21:3, 4.

Ining matagnaon nga palanan-awon nagapatuhoy sa tion nga tapuson sang Ginharian sang Dios, nga ginagamhan ni Jesus kag sang mga ginbanhaw halin sa duta, ang paggahom ni Satanas kag himuon nga paraiso ang duta. Dulaon ang mga butang nga nagapaantos kag nagapasubo sa katawhan. Bisan ang kamatayon wala na.

Apang ano ang matabo sa binilyon nga napatay nga indi pagbanhawon pakadto sa langit? Banhawon sila sa ulihi nga may paglaum nga mabuhi sing dayon sa Paraiso nga duta.—Lucas 23:43.

Ginapasalig kita sini nga mga palanan-awon nga si Jehova nga Dios, ang iya Anak nga si Jesucristo, ang matutom nga mga anghel, kag ang mga ginbanhaw halin sa duta nagaulikid gid sa aton kag luyag nila ang pinakamaayo para sa aton. Agod mahibaluan mo kon ano pa ang ila pagahimuon, ginaagda ka namon nga kontakon ang mga Saksi ni Jehova ukon magkadto sa amon website nga www.jw.org/hil, kag i-download ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?