Ginasabat bala sang Dios ang tanan nga pangamuyo?

MAKASILING KA BALA NGA GINASABAT NIYA ANG MGA PANGAMUYO SANG . . .

  • Tanan nga tawo

  • Pila lang ka tawo

  • Ukon wala gid

ANG GINASILING SANG BIBLIA

“Si Jehova malapit sa tanan . . . nga nagapanawag sa iya sa kamatuoran.”—Salmo 145:18.

ANO PA ANG MATUN-AN NATON SA BIBLIA?

  • Wala ginapamatian sang Dios ang mga pangamuyo sang mga nagarebelde sa iya. (Isaias 1:15) Pero, mahimo nila ‘tadlungon ang ila kaangtanan’ sa iya paagi sa pagbag-o sang ila mga dalanon.—Isaias 1:18.

  • Agod sabton sang Dios ang pangamuyo, dapat nahisuno ini sa iya mga ginapatuman nga makita sa Biblia.—1 Juan 5:14.

May eksakto gid bala kita nga posisyon kon nagapangamuyo?

ANG PILA KA TAWO NAGAPATI nga dapat sila magluhod, magduko, ukon magtakop sang ila mga kamot kon nagapangamuyo. Ano sa banta mo?

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ginpamatian sang Dios ang mga pangamuyo sang mga ‘nagapungko’ ukon ‘nagatindog’ ukon “nagahapa” ukon ‘nagaluhod.’ (1 Cronica 17:16; 2 Cronica 30:27; Esdras 10:1; Binuhatan 9:40) Wala sia nagapatuman sang espesipiko nga posisyon kon nagapangamuyo kita.

ANO PA ANG MATUN-AN NATON SA BIBLIA?