Huo, may malain nga mga anghel. Diin sila naghalin? Dumduma nga sang gintuga sang Dios ang mga anghel, ginhatagan niya sila sing kahilwayan sa pagdesisyon. Wala madugay pagkatapos nga gintuga ang una nga lalaki kag babayi nga sanday Adan kag Eva, gingamit sa indi maayo nga paagi sang isa ka perpekto nga espiritu nga tinuga ang iya kahilwayan sa pagdesisyon kag ginpangunahan ang pagrebelde sa duta. Nakumbinsi niya sanday Adan kag Eva nga magrebelde sa Dios. (Genesis 3:1-7; Bugna 12:9) Wala ginasugid sang Biblia ang ngalan sining espiritu nga tinuga ukon kon ano ang ranggo niya sa langit antes sia nagrebelde. Pero pagkatapos sang iya pagrebelde, nagakaigo nga gintawag sia sang Biblia nga Satanas, nga nagakahulugan “Manugpamatok,” kag Yawa, nga nagakahulugan “Manugpasipala.”—Mateo 4:8-11.

Makapasubo nga wala didto natapos ang pagrebelde. Sang panahon ni Noe, ang wala mahibaluan nga kadamuon sang mga anghel “nagbiya sang ila nagakaigo nga ilistaran” sa langitnon nga pamilya sang Dios. Nanaug sila sa duta kag nangin tawo para himuon ang malain kag imoral nga mga buhat, nga indi suno sa katuyuan sa pagtuga sa ila.—Judas 6; Genesis 6:1-4; 1 Pedro 3:19, 20.

Ano ang natabo sadto sa malain nga mga anghel? Sang gintinluan sang Dios ang bilog nga duta paagi sa baha, nangin espiritu sila liwat kag nagbalik sa langit. Pero, wala sila gintugutan sang Dios nga magbalik “sa ila orihinal nga kahimtangan.” Sa baylo, ginbutang niya sila sa isa ka manubo nga kahimtangan “sa mangitungito nga [espirituwal nga] kadudulman,” nga ginatawag Tartaro. (Judas 6; 2 Pedro 2:4) Ini nga mga demonyo nagpasugot nga kontrolon sila ni Satanas nga Yawa, “ang manuggahom sang mga demonyo,” nga “nagapakunokuno nga anghel sang kapawa.”—Mateo 12:24; 2 Corinto 11:14.

Ang Biblia nagatudlo nga ang Mesianikong Ginharian sang Dios, nga isa ka langitnon nga gobierno, natukod sang 1914. * Pagkatapos sinang importante nga hitabo, si Satanas kag ang iya mga demonyo gintabog sa langit kag gintagbong sa duta. Ang lapnag nga kalautan kag imoralidad sa aton planeta pamatuod sang ila makahalalit nga impluwensia kag sang ila handum nga magbalos.—Bugna 12:9-12.

Pero, ang lapnag nga pagnubo sa moral kag grabe nga kasingki nagapamatuod nga malapit na matapos ang ila malain nga paggahom. Sa indi madugay, ining mapintas nga espiritu nga mga tinuga pagadulaon. Pagkatapos sang 1,000 ka tuig nga paggahom sang Ginharian sang Dios sa paraiso nga duta, yadtong malaut nga mga espiritu hatagan sing malip-ot kag katapusan nga kahigayunan nga tilawan ang katawhan. Dayon, pagalaglagon sila sing bug-os.—Mateo 25:41; Bugna 20:1-3, 7-10.

^ par. 6 Para sa dugang nga impormasyon parte sa Ginharian sang Dios, tan-awa ang kapitulo 8 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova. Mabasa man ini sa www.jw.org/hil.