Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Lalantawan  |  Num. 5 2016

 ILUGA ANG ILA PAGTUO | DAVID

“Ang Inaway Iya ni Jehova”

“Ang Inaway Iya ni Jehova”

SI David nagatindog sing malig-on samtang nagadinaguso ang mga soldado nga nagaagi sa iya. Grabe gid ang ila kahadlok samtang nagapalagyo sila halin sa patag-awayan. Ano ang ila ginakahadlukan? Mahimo gid nga nabatian ni David nga may sulitsulit sila nga ginasambit nga tinaga. Ngalan ini sang isa ka tawo. Kag ini nga tawo ara mismo nagatindog sa patag nga napalibutan sang mga bakulod, kag mahimo nga wala pa makakita si David sing amo sadto kadaku nga tawo.

Sia si Goliat! Nakita ni David kon ngaa nahadlok sa iya ang mga soldado. Daw indi mapatihan ang iya kadakuon, isa sia ka higante. Bisan wala sia sing hinganib, mas mabug-at sia gihapon sangsa duha ka dalagku nga tawo. Pero grabe ang iya hinganib, tama gid sia ka kusog, kag eksperiensiado sia nga soldado. Nagsinggit si Goliat nga nagapanghangkat. Hunahunaa ang iya mabaskog nga tingog nga nagalanog sa mga kabakuluran samtang ginayaguta niya ang mga soldado sang Israel kag ang ila hari nga si Saul. Ginahangkat niya nga isa sa ila ang mag-atubang kag makig-away sa iya para matapos na ini nga inaway!—1 Samuel 17:4-10.

Kinulbaan ang mga Israelinhon. Kinulbaan man si Hari Saul. Sang nakita ini ni David, sobra na isa ka bulan nga amo sini ang kahimtangan! Ang duha ka kampo sang mga soldado, ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, wala nagaaway samtang si Goliat padayon nga nagayaguta kada adlaw. Nagalalain si David. Makahuluya gid nga ang hari kag ang mga soldado sang Israel, lakip na ang iya tatlo ka magulang, ginakulbaan! Para kay David, ang ginahimo sining pagano nga si Goliat indi lang pagpakahuya sa mga soldado sang Israel, kundi pag-insulto man sa Dios sang Israel nga si Jehova! Pero ano ang mahimo sining bata pa nga si David? Kag ano ang matun-an naton sa iya pagtuo?—1 Samuel 17:11-14.

“AMO NA INA SIA, HAPLASI SIA!”

Balikan naton ang natabo mga binulan antes sini. Sirom na kag ginabantayan ni David ang mga karnero sang iya amay sa kilid sang kabakuluran malapit sa Betlehem. Guapo sia nga pamatan-on, mahimo nga tin-edyer pa lang, mapulapula sia, kag manami ang mga mata. Sa malinong nga mga tion, nagatokar sia sing arpa. Ang katahom sang mga tinuga sang Dios nagpabakod sa iya, kag amat-amat sia nga nagsagad sa pagtokar bangod pirme kag malipayon sia nga nagapraktis. Pero sina nga gab-i ginpatawag si David. Gusto sia gilayon makita sang iya amay.—1 Samuel 16:12.

Nakita niya ang iya amay, nga si Jesse, nga nagaistorya sa isa ka tigulang nga tawo. Sia ang matutom nga si manalagna Samuel. Ginpadala sia ni Jehova para haplasan ang isa sa mga bata ni Jesse agod mangin masunod nga hari sang Israel! Nakita na ni Samuel ang pito ka magulang ni David, pero ginpaathag ni Jehova nga wala sa ila ang ginpili Niya. Pero sang nag-abot si David, ginsilingan ni Jehova si Samuel: “Amo na ina sia, haplasi sia!” Sa atubangan sang tanan nga magulang ni David, ginbuksan ni Samuel ang iya suludlan nga sungay nga puno sang pinasahi nga lana kag ginbubuan ang ulo ni David. Nagbag-o gid ang kabuhi ni David sugod sadto nga paghaplas. Ang Biblia nagasiling: “Sugod sadto, nagpanghikot ang espiritu ni Jehova kay David.”—1 Samuel 16:1, 5-11, 13.

Mapainubuson nga ginbaton ni David nga si Jehova ang rason nga nadaug niya ang mabangis nga mga sapat

 Nagtubo bala kay David ang handum nga mangin hari gilayon? Wala, naghulat sia sa panuytoy sang espiritu ni Jehova kon san-o sia hatagan sing mas daku nga mga responsibilidad. Samtang wala pa, nagpadayon sia sa iya kubos nga trabaho bilang manugbantay sang mga karnero. Nagpakita gid sia sing kapisan kag kaisog sa iya trabaho. Duha ka beses nga nabutang sa katalagman ang mga karnero sang iya amay, isa ka bes sa leon kag isa ka bes sa oso. Wala lang ni David gintabog palayo ini nga mga sapat. Kundi nakig-away gid sia sa sini para proteksionan ang makaluluoy nga mga karnero sang iya amay. Sa sining duha ka hitabo, sia lang ang nagpatay sa sining mabangis nga mga sapat!—1 Samuel 17:34-36; Isaias 31:4.

Sang ulihi, ginpatawag liwat si David. Nabatian ni Hari Saul ang mga istorya parte sa iya. Bisan maayo gihapon makig-away si Saul, wala na nahamuot sa iya si Jehova kay ginsikway niya ang mga instruksion sang Dios. Ginkuha ni Jehova ang iya espiritu kay Saul amo nga ang hari pirme akig, suspetsuso, kag bayolente. Kon amo sini ang ginabatyag ni Saul, ang makapaumpaw lamang sa iya amo ang musika. Nabal-an sang pila ka tinawo ni Saul nga kilala si David nga maayo nga musikero kag maayo makig-away. Gani ginpatawag si David, kag sang ulihi ginhimo sia nga musikero sa palasyo kag manugdala sing hinganiban ni Saul.—1 Samuel 15:26-29; 16:14-23.

Madamo gid sing matun-an ang mga pamatan-on kay David. Talupangda nga kon wala sia sing ginaobra, ginagamit niya ini nga tion para mangin malapit pa gid kay Jehova. Dugang pa, padayon niya nga ginpauswag ang iya mga ikasarang para magamit niya sa pagpangita sing trabaho. Pero labaw sa tanan, nagpatuytoy sia sa espiritu ni Jehova. Maayo gid ini nga leksion para sa aton tanan!—Manugwali 12:1.

“WALA SING ISA NGA DAPAT MADULAAN SING KAISOG BANGOD SA IYA”

Samtang nagaalagad si David kay Saul, masami sia nagapauli para atipanon ang mga karnero, kag kon kaisa madugay sia makabalik. Isa ka bes, ginsugo ni Jesse si David nga kadtuan ang iya tatlo ka magulang nga mga soldado ni Saul. Nagtuman si David, gani gindala niya ang mga suplay para sa iya mga utod sa Nalupyakan sang Elah. Pag-abot niya didto, nadismaya sia sang nakita niya ang duha ka kampo sang mga soldado nga nagapamatyaganay kag wala nagahulag subong sang ginsambit sa umpisa sini nga artikulo. Nagaatubangay sila samtang ara sila sa magtimbang nga bahin sang malapad nga nalupyakan.—1 Samuel 17:1-3, 15-19.

Nagalalain na si David sa nagakatabo. Ngaa nagapalagyo sa kahadlok ang hangaway sang buhi nga Dios, nga si Jehova, sa ahaw tawo lang kag pagano pa? Para kay David ang pagyaguta ni Goliat pag-insulto kay Jehova. Gani nakig-istorya sia dayon sa mga soldado parte sa pagpierde kay Goliat. Nabatian sang iya magulang nga si Eliab ang iya ginhambal. Gin-akigan ni Eliab ang iya manghod, kag ginsilingan nga nagkadto lang sia didto para magtan-aw sang madugo nga inaway. Pero nagsabat si David: “Ano ang akon ginhimo? Nagapamangkot man lang ako!” Dayon nagsiling sia nga mapierde gid si Goliat, asta nga nakalab-ot kay Saul ang iya ginhambal. Gani ginpatawag sang hari si David.—1 Samuel 17:23-31.

Amo ini ang ginsiling ni David sa hari parte kay Goliat: “Wala sing isa nga dapat madulaan sing kaisog bangod sa iya.” Nadulaan na gid man sing kaisog si Saul kag ang iya mga tinawo bangod kay Goliat. Mahimo nga ginpaanggid nila ang ila kaugalingon sa  sina nga higante, kag ginapanan-aw nga tagadughan lang sila sina nga tawo. Ginapamensar nila nga wala gid sila sing padaug sa higante. Pero indi amo sina ang ginapensar ni David. Subong sang makita naton, lain ang iya pagtan-aw sa problema. Gani nagpresentar sia nga makig-away kay Goliat.—1 Samuel 17:32.

Indi magpasugot si Saul: “Indi ka makasarang sa pagpakig-away sa sining Filistinhon, kay bata ka pa, kag soldado na sia halin sang pamatan-on sia.” Bata pa gid man bala si David? Indi, pero bata pa sia para magsoldado, kag mahimo bata pa sia kon tulukon. Pero kilala na si David nga maayo makig-away kag mahimo lapit na lang sia mag-20 anyos sadto.—1 Samuel 16:18; 17:33.

Ginpasalig ni David si Saul paagi sa pagsugid sang iya ginhimo sa leon kag sa oso. Nagpahambog bala sia? Wala. Nahibaluan niya kon ngaa nadaug niya ini nga mga sapat. Sia nagsiling: “Si Jehova, nga nagluwas sa akon sa leon kag sa oso, amo man ang magaluwas sa akon batok sa sining Filistinhon.” Nagpasugot si Saul kag nagsiling: “Lakat ka, kag kabay pa nga si Jehova magaupod sa imo.”—1 Samuel 17:37.

Gusto mo man bala nga may pagtuo ka pareho sa pagtuo ni David? Kon amo, talupangda nga ang pagtuo ni David may basihan. May pagtuo sia sa iya Dios bangod sa iya ihibalo kag eksperiensia. Nakahibalo sia nga si Jehova mahigugmaon nga Manugpangapin kag Manugtuman sang mga saad. Kon gusto naton ina nga klase sang pagtuo, kinahanglan naton padayunon ang pagtuon sa Biblia parte sa Dios. Kon makita naton ang maayo nga resulta sa pag-aplikar sang aton natun-an, mapabakod man ang aton pagtuo.—Hebreo 11:1.

“ITUGYAN KA NI JEHOVA SA AKON”

Sang primero, gusto ipagamit ni Saul kay David ang iya ginagamit para sa inaway. Daw pareho man ini sa ginagamit ni Goliat, human ini sa saway, kag mahimo nalakip sa sini ang panagang sa lawas nga daw mga himbis kon tan-awon. Pero sang ginsuksok ini ni David, nabudlayan sia maghulag kay daku ini kag mabug-at. Wala sia nahanas bilang soldado, amo nga wala sia naanad sa paggamit sini, ilabi na gid ang hinganib nga ginagamit ni Saul, ang pinakamataas nga tawo sa pungsod sang Israel. (1 Samuel 9:2) Gin-uba niya ini kag ginsuksok ang iya bayo nga ginagamit sa pag-amlig sang iya panong.—1 Samuel 17:38-40.

Gindala ni David ang iya sungkod nga ginagamit sa pagbantay sang panong, ang iya suludlan, kag ang iya labyog. Daw indi salapakon ang labyog, pero ang matuod epektibo kag maayo ini nga armas. May gamay ini nga bulutangan sang bato sa punta sang duha ka panit nga higot, kag maayo gid ini nga armas sang mga manugbantay. Butangan niya ini sing bato, ilibotlibot sing madasig sa ibabaw sang iya ulo, kag dayon buy-an ang isa ka higot, amo nga malabyog ang bato kag maigo gid ang iya puntariya. Epektibo gid ini nga armas, kay kon kaisa sa mga inaway may grupo sang mga manuglabyog nga mga soldado.

Sang handa na si David, nagdalidali sia sa pag-atubang sa iya kontra. Maimadyin naton ang hanuot nga pagpangamuyo ni David samtang nagaduko sia para magkuha sing lima ka gamay kag mahining nga bato sa naghubas nga suba. Dayon nagkadto sia sa patag-awayan, indi lang nga nagalakat kundi nagadalagan!

Sang nakita ni Goliat ang iya kontra, ano ang ginhimo niya? “Ginyaguta niya sia,” aton mabasa, “kay isa lang sia ka bata nga mapulapula kag guapo.” Nagalanog ang tingog ni Goliat nga nagasiling: “Ido bala ako nga sugataon mo ako sing mga lipak?” Maathag nga nakita niya ang sungkod ni David pero wala niya matalupangdan ang labyog. Ginpakamalaut niya si David sa ngalan sang mga dios sang mga Filistinhon kag nanumpa sia nga ipakaon niya ang bangkay ni David sa mga pispis kag mga sapat sa latagon.—1 Samuel 17:41-44.

Sa sina nga tion, ang ginsiling ni David isa ka pamatuod sang iya mabakod nga pagtuo. Imadyina ang iya ginsiling kay Goliat: “Magapakig-away ka sa akon nga may espada kag duha ka bangkaw, apang magapakig-away ako sa imo sa ngalan ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang Dios sang mga soldado sang Israel, nga imo ginahangkat.” Nahibaluan ni David nga indi sia magdaug kon tawhanon lang nga kusog kag mga armas. Wala gintahod ni Goliat si Jehova nga Dios, kag balusan gid sia ni Jehova. Subong sang ginsiling ni David, “ang inaway iya ni Jehova.”—1 Samuel 17:45-47.

Nakita ni David ang kadakuon ni Goliat ukon ang iya mga armas. Pero wala sia mahadlok sa sini. Lain ang iya pagtan-aw sangsa pagtan-aw ni Saul kag sang  mga soldado sini. Wala ginpaanggid ni David ang iya kaugalingon kay Goliat. Kundi ginpaanggid niya si Goliat kay Jehova. Nagataas si Goliat sing siam ka pie kag anom ka pulgada, gani nagalabaw gid sia sa iban nga soldado, pero mas daku pa bala sia sangsa Soberano sang uniberso? Ang matuod, pareho sa tanan nga tawo, daw insekto lamang sia nga malapit na lang tapakon ni Jehova!

Samtang nagadalagan si David pakadto sa iya kontra, nagkuot sia sing bato sa iya suludlan. Ginbutang niya ini sa iya labyog, kag ginlibotlibot ang labyog sa ibabaw sang iya ulo asta nga naghagunos ini. Si Goliat, nga mahimo ara sa likod sang iya manugdala sing taming, nagpalapit kay David. Nangin disbentaha gid ang kataason ni Goliat. Bangod kinaandan lang ang kataason sang manugdala sang iya taming, indi sini maproteksionan ang iya ulo. Kag amo gid ina ang ginpuntariya ni David.—1 Samuel 17:41.

Nakita ni David nga tuman ka gamay ang higante kon ipaanggid kay Jehova nga Dios

Ginlabyog ni David ang bato. Imadyina ang kalinong samtang nagahagunos ang bato pakadto sa iya ginapuntariya. Pat-od nga ginsigurado ni Jehova nga indi na maglabyog liwat si David. Nag-igo gid ang bato sa ginapuntariya sini, kag nagdulot gid ini sa agtang ni Goliat. Natumba ang higante kag naghapaon! Mahimo nalagyo ang manugdala sang taming bangod sa kahadlok. Nagpalapit si David, ginkuha ang espada ni Goliat, kag gin-utod ang ulo sang higante.—1 Samuel 17:48-51.

Sa katapusan, nangin maisog si Saul kag ang iya mga soldado. Samtang nagasinggit sila para sa inaway, ginlagas nila ang mga Filistinhon. Natuman ang ginsiling ni David kay Goliat: “Itugyan [ni Jehova] kamo tanan sa amon.”—1 Samuel 17:47, 52, 53.

Subong, wala nagapakigbahin ang katawhan sang Dios sa literal nga inaway. Nagligad na ina nga tion. (Mateo 26:52) Pero, kinahanglan gihapon naton ilugon ang pagtuo ni David. Pareho niya, dapat matuod man si Jehova sa aton—ang lamang nga Dios nga dapat alagaron kag kahadlukan. Kon kaisa, daw indi naton masarangan ang tama ka daku nga mga problema, pero gamay lang ini kon ipaanggid sa wala sing limitasyon nga gahom ni Jehova. Kon si Jehova ang alagaron naton nga Dios kag magtuo kita sa iya pareho ni David, wala sing kabudlayan kag wala sing problema nga dapat naton kahadlukan. Ang tanan masarangan sang gahom ni Jehova!