Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 ILUGA ANG ILA PAGTUO | REBECA

“Maupod Ako”

“Maupod Ako”

GINATAN-AW ni Rebeca ang mga bakulod sa palibot sa kahapunanon. Pagligad sang pila ka semana nga paglakbay, naanad na sia magsakay sa nagaiwol-iwol nga kamelyo. Malayo na sia sa gindak-an niya nga lugar sa Haran, nga ginatos ka milya sa aminhan-sidlangan. Mahimo nga indi na niya makita liwat ang iya pamilya. Madamo sia sing palamangkutanon sa iya hunahuna parte sa iya palaabuton—ilabi na subong nga malapit na sia makalab-ot sa iya kaladtuan.

Nag-agi ang guban sa Canaan kag sa kudolkudol nga alagyan sang Negeb. (Genesis 24:62) Mahimo nga nakakita si Rebeca sang mga karnero. Kigas ang duta sa sini nga pungsod kag indi maayo pangumahan, pero may malapad ini nga halalban. Pamilyar gid sa sini nga lugar ang may edad na nga nagagiya sa iya. Nalangkag gid ining may edad na nga isugid ang maayo nga balita sa iya agalon—nga si Rebeca mangin asawa ni Isaac! Pero nagapalibog si Rebeca kon ano ayhan ang mangin kabuhi niya sa sini nga lugar. Ano ayhan ang mga kinaiya sang iya palamanhon nga si Isaac? Wala pa gid sila magkitaay! Magustuhan sia ayhan ni Isaac kon makita sia? Kag magustuhan man niya ayhan si Isaac?

Sa madamo nga bahin sang kalibutan sa karon, mahimo indi na kinaandan ang ginapatigayon nga pag-asawahay. Sa iban nga lugar, kinaandan lang ini. Ano man ang imo ginhalinan, mahimo mag-ugyon ka nga wala kahibalo si Rebeca kon ano ang iya madangatan. Ang matuod, talalupangdon gid ang iya kaisog kag pagtuo. Kinahanglan man naton ini nga mga kinaiya kon nagaatubang kita sing mga pagbag-o sa kabuhi. May iban pa nga matahom kag tumalagsahon nga mga kinaiya si Rebeca magluwas sa iya pagtuo.

“MAGASAG-UB MAN AKO PARA SA IMO MGA KAMELYO”

Nagsugod ang daku nga pagbag-o sa kabuhi ni Rebeca sa paagi nga daw ordinaryo lang sa iya. Nagdaku sia sa Haran, nga isa ka siudad sa Mesopotamia, ukon malapit diri. Tuhay gid ang iya mga ginikanan sa kalabanan nga tawo sa Haran. Wala sila nagasimba sa dios nga bulan nga si Sin. Ang ila Dios amo si Jehova.—Genesis 24:50.

Nagdaku si Rebeca nga matahom gid, pero indi lang sa hitsura ang iya katahom. Mapagsik sia, kag matinlo sa moral. Manggaranon ang iya pamilya amo nga may mga alagad sila, pero wala sia gintratar nga daw isa ka prinsesa; samtang nagadaku sia ginapaobra sia. Pareho sa madamo nga babayi sadto, may mabug-at nga obra si Rebeca, kaangay sang pagsag-ub sang tubig para sa ila pamilya. Kon magsirom, nagapas-an sia sang tibod agod magsag-ub sa tuburan.—Genesis 24:11, 15, 16.

Isa ka gab-i, sang napuno na ang iya tibod, nagpalapit sa iya ang may edad na nga lalaki. Nagsiling ang lalaki sa iya: “Palihug paimna ako sing diutay nga tubig sa imo tibod.” Gamay lang nga butang ang iya ginapangabay pero ginhimo niya ini sing matinahuron! Nahantop ni Rebeca nga malayo ang ginlakbay sini nga lalaki. Gani dalidali niya nga ginpapanaug ang tibod halin sa iya abaga kag ginpainom ang lalaki, indi lang sing diutay, kundi naumpawan gid ang iya kauhaw sang mabugnaw nga tubig. Natalupangdan ni Rebeca nga may napulo sia ka nagakubay nga kamelyo nga nagaluko, kag wala pa sing unod ang pasungan agod makainom sila. Nakita niya nga ginatulok sia sing maayo sang lalaki, kag gusto ni Rebeca nga mangin maalwan. Gani nagsiling sia: “Magasag-ub man ako para sa imo mga kamelyo tubtob makainom sila tanan.”—Genesis 24:17-19.

Talupangda nga wala lang nagsiling si Rebeca nga paimnon niya ang mga kamelyo sing diutay kundi sag-uban niya sila asta nga maumpawan ang ila kauhaw. Kon nauhaw gid ang isa ka kamelyo, mahimo ini makainom  sing 25 ka galon (95 ka litro) nga tubig! Kon nauhaw tanan ang napulo ka kamelyo, inoras nga manag-ub si Rebeca. Maayo lang kay daw indi man gid sobra kauhaw ang mga kamelyo. * Pero nabal-an bala ina ni Rebeca sang nagsiling sia nga paimnon niya ang mga kamelyo? Wala. Handa sia kag luyag gid niya nga mangabudlay para mangin maabiabihon sa sining may edad na nga dumuluong. Ginbaton sang lalaki ang bulig niya. Ginatulok sia sang lalaki samtang nagadalagan sia balikbalik para sag-uban ang pasungan.—Genesis 24:20, 21.

Mapisan kag maabiabihon gid si Rebeca

May matun-an gid kita sa halimbawa ni Rebeca. Nagakabuhi na kita sa tion nga lapnag ang pagkamaiyaiyahon. Subong sang gintagna, ang mga tawo “mangin mahigugmaon sa kaugalingon,” kag indi handa sa pagbulig sa iban. (2 Timoteo 3:1-5) Maayo nga pamalandungan sang mga Cristiano nga nagapakigbato sa sina nga impluwensia ang paglaragway sang Biblia sa sining lamharon nga babayi, nga nagdalagan balikbalik sa bubon.

Pat-od nga natalupangdan ni Rebeca nga ginatulok sia sang lalaki. Wala sing malain sa iya pagtulok; natingala lang sia, nagapamensar, kag nalipay. Sang nakatapos na si Rebeca, ginhatagan sia sang lalaki sang mga regalo—malahalon nga mga alahas! Dayon namangkot ang lalaki: “Palihug sugiri ako, kay sin-o ka anak? May kuarto bala sa balay sang imo amay nga mapaligaran namon sang gab-i?” Sang ginsugiran sia ni Rebeca parte sa iya pamilya, nalipay na gid ang lalaki. Ayhan bangod sa kakunyag, nagsiling pa si Rebeca: “Madamo kami sing dagami kag kumpay, kag may lugar man kami nga mapaligaran sang gab-i”—talalupangdon gid ini nga pangagda kay may mga upod pa ang may edad na nga lalaki. Dayon nagdalagan si Rebeca agod isugid sa iya iloy ang natabo.—Genesis 24:22-28, 32.

Maathag nga ginpadaku si Rebeca nga mangin maabiabihon. Ini nga kinaiya malaka na lang ginapakita subong—kag isa ini ka rason kon ngaa dapat naton ilugon ang pagtuo sining mainayuhon nga lamharon nga babayi. Ang pagtuo sa Dios dapat magpahulag sa aton nga mangin maabiabihon. Si Jehova maabiabihon, kay maalwan sia sa tanan, kag gusto niya nga ilugon sia sang iya mga sumilimba. Kon maabiabihon  kita bisan sa mga indi makabalos sa aton, mapahamut-an naton ang aton langitnon nga Amay.—Mateo 5:44-46; 1 Pedro 4:9.

“MAGKUHA KA SING ASAWA PARA SA AKON ANAK”

Sin-o yadtong may edad na nga lalaki sa bubon? Alagad sia ni Abraham, nga utod sang lolo ni Rebeca. Gani gin-abiabi sia sa puluy-an ni Betuel, nga amay ni Rebeca. Mahimo nga Eliezer ang ngalan sini nga alagad. * Gin-agda sia sang tagbalay nga magkaon, pero nangindi sia kay gusto niya anay isugid ang rason sang iya pagkadto sa ila. (Genesis 24:31-33) Mahimo maimadyin naton nga nakunyag sia sa pag-istorya kay nakita niya ang mabakod nga pamatuod nga ginpakamaayo sang iya Dios nga si Jehova ang iya importante nga katuyuan. Paano?

Hunahunaa nga samtang nagaistorya si Eliezer, nagapamati sing maayo ang amay ni Rebeca nga si Betuel kag ang utod niya nga si Laban. Ginsugid niya sa ila nga ginpakamaayo gid ni Jehova si Abraham sa Canaan kag may anak sanday Abraham kag Sara nga si Isaac nga magapanubli sang tanan nila nga pagkabutang. May importante gid nga ginsugo si Abraham sa sini nga alagad: Mangita sia sing palangasaw-on ni Isaac sa mga paryente ni Abraham sa Haran.—Genesis 24:34-38.

Ginpasumpa ni Abraham si Eliezer nga indi sia magkuha sang asawa para kay Isaac halin sa mga babayi nga Canaanhon. Ngaa? Bangod ang mga Canaanhon wala nagakilala ukon nagasimba kay Jehova nga Dios. Nahibaluan ni Abraham nga sa gintalana nga tion silutan ni Jehova ini nga mga tawo bangod sang ila malain nga mga buhat. Indi gusto ni Abraham nga ang iya pinalangga nga anak nga si Isaac makig-upod sa sini nga mga tawo kag makigbahin sa ila imoral nga ginahimo. Nahibaluan man niya nga ang iya anak may importante nga papel sa pagtuman sa mga saad sang Dios.—Genesis 15:16; 17:19; 24:2-4.

Ginsugid ni Eliezer sa ila nga pag-abot niya sa bubon malapit sa Haran, nangamuyo sia kay Jehova nga Dios. Ginpangabay niya si Jehova nga magpili sang lamharon nga babayi nga mangin asawa ni Isaac. Paano? Ginpangabay ni Eliezer ang Dios nga ang babayi nga gusto Niya nga pangasaw-on ni Isaac makadto sa bubon. Kon pangayuan niya sia sang tubig nga mainom, indi lang si Eliezer ang paimnon niya kundi pati ang iya mga kamelyo. (Genesis 24:12-14) Kag si Rebeca ang nagkadto sa bubon kag naghimo gid sina! Hunahunaa kon ano ang batyagon ni Rebeca kon nabatian niya ang gin-istorya ni Eliezer sa iya pamilya!

Natandog gid si Betuel kag si Laban sa istorya ni Eliezer. Nagsiling sila: “Si Jehova ang nagpahanabo sini.” Subong sang kinabatasan, nagsugtanay sila nga ipaasawa si Rebeca kay Isaac. (Genesis 24:50-54) Ginapahangop bala sini nga indi na kinahanglan ang opinyon ni Rebeca?

Mga sinemana antes sini, ginpamangkot ni Eliezer si Abraham: “Ano abi kon indi mag-upod sa akon ang babayi?” Nagsabat si Abraham: “Wala ka na sing salabton sa ginpanumpa mo sa akon.” (Genesis 24:39, 41) Sa panimalay ni Betuel, importante man kon ano ang gusto sang lamharon nga babayi. Nalipay gid si Eliezer nga nagmadinalag-on ang ginsugo sa iya amo nga pagkaaga, nangabay sia kon makabalik sila dayon sa Canaan upod si Rebeca. Pero gusto sang pamilya ni Rebeca nga magtener sia anay upod sa ila sing mga napulo ka adlaw. Sang ulihi, agod madesisyunan ini, nagsiling sila: “Tawgon naton ang lamharon nga babayi kag pamangkuton sia.”—Genesis 24:57.

Amo na ini ang tion nga magahimo si Rebeca sing importante nga desisyon sa iya kabuhi. Ano ang isiling niya? Hingalitan bala niya ang ginabatyag sang iya amay kag utod kag mangabay nga indi sia pagpakadtuon sa lugar nga wala niya nahibaluan? Ukon tamdon bala niya nga isa ka pribilehiyo nga mangin bahin sang hitabo nga maathag nga ginagiyahan ni Jehova? Ginapakita sang iya sabat kon ano ang iya ginbatyag sa sining hinali kag daku nga pagbag-o sa iya kabuhi. Nagsabat sia: “Maupod ako.”—Genesis 24:58.

Talalupangdon gid ang panimuot ni Rebeca! Sa karon, mahimo nga tuhay ang aton kustombre sa pagpangita sing tiayon, pero madamo kita gihapon sing matun-an kay Rebeca. Ang importante sa iya amo ang gusto sang iya Dios nga si Jehova, kag indi ang iya gusto. Kon parte sa pag-asawahay sa karon, nagahatag gihapon ang Pulong sang Dios sang pinakamaayo  nga giya sa pagpangita sing tiayon kag kon paano mangin maayo nga bana ukon asawa. (2 Corinto 6:14, 15; Efeso 5:28-33) Maayo gid nga sundon naton ang halimbawa ni Rebeca kag himuon ang mga butang suno sa talaksan sang Dios.

“SIN-O INANG TAWO?”

Ginpakamaayo sang pamilya ni Betuel ang ila pinalangga nga si Rebeca. Dayon naglakat sia, si Debora nga iya yaya sang bata pa sia, kag ang iban pa nga alagad nga babayi upod kay Eliezer kag sang iya mga alagad nga lalaki. (Genesis 24:59-61; 35:8) Wala magdugay, malayo na sila sa Haran. Malayo ang ila lakbayon, mga 800 ka kilometro ukon sobra pa, kag mahimo magdugay ini sing tatlo ka semana. Mahimo nga indi gid mahapos maglakbay. Madamo na nga kamelyo ang nakita ni Rebeca, pero indi kita makasiling nga anad sia magsakay sa kamelyo. Ginalaragway sang Biblia nga ang iya pamilya mga manugbantay sang karnero, indi mga negosyante nga nagasakay sa kamelyo. (Genesis 29:10) Masami nga nabudlayan ang mga bag-o lang nakasakay sa kamelyo, bisan makadali lang!

Wala duhaduha nga interesado gid si Rebeca nga mahibaluan kay Eliezer ang parte kay Isaac kag sa iya pamilya. Imadyina nga nagaistorya sa iya si Eliezer kon gab-i malapit sa dabok, nga nagasugid sa iya sang saad ni Jehova sa Iya abyan nga si Abraham. Pakamaayuhon sang Dios ang tanan nga katawhan paagi sa kaliwat ni Abraham. Hunahunaa nga nahayanghag si Rebeca sang nahibaluan niya nga matuman ang saad ni Jehova paagi sa iya palamanhon nga si Isaac, kag gani paagi man sa iya!—Genesis 22:15-18.

Nagpakita si Rebeca sang tumalagsahon kag dalayawon nga pagkamapainubuson

Nag-abot na gid man ang adlaw nga ginlaragway sa umpisa sini nga artikulo. Samtang nagalabay ang guban sa Negeb sang manugsirom na, nakita ni Rebeca ang isa ka lalaki nga nagalakatlakat sa latagon kag daw nagapamalandong. “Nagpanaug sia dayon sa kamelyo,” suno sa mabasa naton—ayhan wala na niya ginhulat nga magluhod ang kamelyo—kag namangkot sia sa alagad: “Sin-o inang tawo sa latagon nga nagasugata sa aton?” Sang nahibaluan niya nga si Isaac yadto, gintabunan niya ang iya ulo sang pandong. (Genesis 24:62-65) Ngaa? Maathag nga tanda ini sang pagtahod sa iya palamanhon. Ina nga pagpasakop mahimo tamdon sang iban sa karon nga dinumaan na. Apang ang matuod, ang mga lalaki kag mga babayi makatuon sang leksion sa pagkamapainubuson ni Rebeca. Kay kinahanglan gid naton inang matahom nga kinaiya.

Si Isaac, nga mga 40 anyos, nagapangasubo gihapon sa pagkapatay sang iya iloy nga si Sara nga mga tatlo ka tuig na ang nagligad. Gani makasiling kita nga si Isaac mapinalanggaon gid. Isa gid ka pagpakamaayo nga makapangasawa sia sing mapisan, maabiabihon, kag mapainubuson nga babayi! Kamusta ang ila pag-updanay? Ang Biblia nagasiling: “Ginhigugma niya sia.”—Genesis 24:67; 26:8.

Bisan kita karon, pagligad sang mga 39 ka siglo, magustuhan man naton si Rebeca. Dalayawon gid ang iya kaisog, kapisan, pagkamaabiabihon, kag pagkamapainubuson! Maayo gid nga ilugon naton tanan—bata man ukon tigulang, lalaki ukon babayi, minyo ukon indi minyo—ang iya pagtuo!

^ par. 10 Gab-i na. Wala ginsugid sang rekord nga inoras nga nagtener si Rebeca sa bubon. Wala man sini ginpakita nga nagatulog na ang iya pamilya sang pagpauli niya ukon may nagkadto sa iya para hibaluon kon ngaa nadugayan sia sa pagpauli.

^ par. 15 Wala ginsambit ang ngalan ni Eliezer sa sini nga rekord, pero mahimo nga sia yadtong alagad. Gintuyo anay ni Abraham nga ipapanubli kay Eliezer ang tanan niya nga pagkabutang kon wala sia sing anak nga manunubli. Gani pat-od nga si Eliezer amo ang pinakamagulang kag masaligan gid nga alagad ni Abraham. Amo man sina ang paglaragway sa alagad sa sini nga rekord.—Genesis 15:2; 24:2-4.