May ngalan bala ang Dios?

ANG PILA KA TAWO NAGASILING nga wala sia sing ngalan, ang iban nagasiling nga Dios ukon Ginuo, kag ang iban pa gid nagasiling nga madamo sia sing ngalan. Ano sa banta mo?

ANG GINASILING SANG BIBLIA

“Ikaw, nga ang ngalan amo si Jehova, ikaw lamang ang Labing Mataas sa bug-os nga duta.”—Salmo 83:18.

ANO PA ANG MATUN-AN NATON SA BIBLIA?

  • Bisan madamo sing titulo ang Dios, isa lang ang iya ngalan.—Exodo 3:15.

  • Ang Dios indi isa ka misteryo; gusto niya nga makilala naton sia.—Binuhatan 17:27.

  • Ang paghibalo sa ngalan sang Dios amo ang una nga tikang agod mangin abyan naton sia.—Santiago 4:8.

Sala bala nga sambiton ang ngalan sang Dios?

ANO ANG MASILING MO?

  • Huo

  • Indi

  • Depende

ANG GINASILING SANG BIBLIA

“Indi ninyo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga inyo Dios sa wala sing pulos.” (Exodo 20:7) Sala lamang nga gamiton ang ngalan sang Dios kon ginahimo ini sing indi matinahuron.—Jeremias 29:9.

ANO PA ANG MATUN-AN NATON SA BIBLIA?

  • Nahibaluan ni Jesus ang ngalan sang Dios kag gingamit niya ini.—Juan 17:25, 26.

  • Ginaagda kita sang Dios nga tawgon naton sia sa iya ngalan.—Salmo 105:1.

  • Ginatinguhaan sang mga kaaway sang Dios nga malimtan sang mga tawo ang iya ngalan.—Jeremias 23:27.