Kalabanan sa aton nakakita na sing inhustisya kag pag-antos sang maayo kag inosente nga mga tawo bangod sa mga malain. Magaabot bala ang tion nga wala na sing inhustisya kag kalainan?

Ang Salmo 37 sa Biblia nagahatag sing sabat, lakip sang giya para sa aton subong. Talupangda ang ginasiling sini parte sa importante nga mga pamangkot.

Ang ginasiling sang Salmo 37 maathag nga nagasugid sang matahom nga palaabuton sang mga ‘nagasalig kay Jehova kag nagasunod sang iya dalanon.’ Nalipay ang mga Saksi ni Jehova nga buligan ka nga matun-an ang Biblia kag mahibaluan kon paano mo mabaton kag sang imo mga pinalangga inang matahom nga palaabuton.