ASTROLOHIYA

Ang astrolohiya isa ka sahi sang pagpamakot base sa pagpati nga ang mga bituon, bulan, kag mga planeta may epekto sa kabuhi sang mga tawo sa duta. Nagasiling ang mga astrologo nga ang personalidad kag palaabuton sang isa nagadepende sa posisyon sining mga butang sa langit sa tion sang ila pagkatawo.

Bisan nga naghalin pa sa dumaan nga Babilonia ang astrolohiya, ginagamit ini gihapon asta subong. Suno sa surbe sa Estados Unidos sang 2012, 33 porsiento ang nagapati nga ang astrolohiya “daw nabase sa siensia,” kag 10 porsiento ang nagsiling nga “nabase gid ini sa siensia.” Matuod bala ini? Indi. Ari ang pila ka rason.

  • Ang mga planeta kag mga bituon wala gid sing impluwensia sa kabuhi sang tawo, indi pareho sa ginasiling sang mga astrologo.

  • Sa masami, ang ila pagpakot tama ka sangkad nga puede matabo sa kay bisan sin-o.

  • Ang kalkulasyon sang mga astrologo subong nabase sa pagpati sang una nga ang mga planeta nagalibot sa duta. Pero ang matuod, ang mga planeta nagalibot sa adlaw.

  • Ang mga pakot sang lainlain nga astrologo para sa isa ka tawo indi palareho.

  • Sa astrolohiya, ang mga tawo may 12 ka kategoriya, ukon mga zodiac, base sa petsa sang ila pagkabun-ag. Bangod nagabag-o ang posisyon sang duta sa kahawaan pagligad sang ginatos ka tuig, wala na nagasibu ang petsa sang zodiac sa tion nga magalabay ang adlaw sa mga konstelasyon diin ginkuha ang mga ngalan sini nga mga zodiac.

Ginasiling nga ang mga zodiac may epekto sa batasan sang isa. Pero ang matuod, ang mga tawo nga pareho ang birthday may lainlain nga batasan; ang petsa sang pagkabun-ag sang isa wala sing epekto sa iya personalidad. Sa baylo nga kilalahon ang tawo kon sin-o gid sia, ginahukman sang mga astrologo ang batasan sang isa base lang sa paghaumhaom. Indi gid ini nagakaigo.

 PAGPAMAKOT

Halin pa sang una, ang mga tawo nagapamangkot na sa mga manugpakot. Ginahatagan sang kahulugan sang pila ka manugpakot ang higko sang mga sapat kag tawo ukon kon paano nagatuka ang sulog nga manok. Ginabase naman sang iban ang ila pakot sa mga kurit sa dahon sang tsa ukon sa ginaling nga kape. Subong, nagagamit sila sing mga baraha, bola nga kristal, dice, kag iban pa para mahibaluan kuno ang palaabuton sang isa ka tawo. Masaligan gid bala ang pagpamakot para mahibaluan ang palaabuton? Indi gid. Usisaon naton ang pila ka rason.

Dapat palareho ang mga pakot. Ang resulta sang lainlain nga paagi sang pagpamakot masami nga indi pareho. Bisan gani pareho ang paagi lainlain gihapon ang resulta. Halimbawa, kon pamangkuton sang isa ka tawo ang duha ka manugpakot parte sa palaabuton paagi sa “pagbasa” sang pareho nga baraha, dapat nga pareho ang ila sabat. Pero sa masami indi.

Ginaduhaduhaan na ang mga paagi kag motibo sang mga manugpakot. Ang mga kritiko nagasiling nga ang mga manugpakot wala nagabase sang ila pakot sa mga baraha ukon bola nga kristal. Kundi ginapanilagan nila ang reaksion sang tawo kag ginabase sa sina ang ila pakot. Halimbawa, ang sagad nga manugpakot madamo sing ginapamangkot kag ginabantayan niya ang sabat kag hulag sang iya kostumer para makakuha sia sing impormasyon. Masiling dayon ang manugpakot nga kuno napaktan niya ang isa ka butang kag sitwasyon pero ang matuod wala makatalupangod ang kostumer nga halin gali sa iya ang impormasyon. Bangod napapati nila ang ila mga kostumer, daku nga kuarta ang makuha sang iban nga manugpakot sa ila.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang astrolohiya kag pagpamakot nagapakita nga natalana na ang aton palaabuton. Pero matuod bala ini? Ang Biblia nagasiling nga may ikasarang kita sa pagpili kon ano ang aton patihan kag kon ano ang gusto naton himuon kag may epekto gid ini sa aton palaabuton.—Josue 24:15.

Ang mga sumilimba sang Dios may rason gid nga isikway ang astrolohiya kag pagpamakot—ginapakamalaut sang Dios ang tanan nga sahi sang pagpamakot. Amo ini ang mabasa naton sa Biblia: “Wala sing bisan sin-o sa inyo nga . . . nagapamakot, nagahimo sing madyik, nagapamakot pasad sa mga panimad-on, babaylan, nagapanglumay, nagadangop sa espiritista ukon sa manugpakot sing mga hitabo, ukon bisan sin-o nga nagapamangkot sa patay. Kay ang nagahimo sini nga mga butang makangilil-ad kay Jehova.” *Deuteronomio 18:10-12.

^ par. 17 Ang ngalan sang “Labing Mataas sa bug-os nga duta.”—Salmo 83:18.