Nagakabuhi bala kita “sa katapusan nga mga adlaw”?

Ano ang masiling mo?

  • Huo

  • Wala

  • Siguro

Ang ginasiling sang Biblia

“Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.” (2 Timoteo 3:1) Ang mga tagna sa Biblia kag ang mga nagakatabo subong, nagapakita nga nagakabuhi na kita “sa katapusan nga mga adlaw.”

Ano pa ang matun-an naton sa Biblia?

  • Ang mga tanda sang katapusan nga mga adlaw amo ang mga inaway, gutom, linog, kag paglapnag sang makamamatay nga balatian.—Mateo 24:3, 7; Lucas 21:11.

  • Sa katapusan nga mga adlaw, mangin manubo katama ang moral kag espirituwal sang mga tawo.—2 Timoteo 3:2-5.

Ano nga klase sang palaabuton ang nagahulat sa mga tawo?

Ang pila ka tawo nagapati . . . nga sa tapos sang katapusan nga mga adlaw, laglagon ang duta kag ang tanan nga nagaistar sa sini. Pero ang iban nagalaum nga mangin maayo pa ang kahimtangan. Ano sa banta mo?

Ang ginasiling sang Biblia

“Ang mga matarong magapanubli sang duta, kag magapuyo sila sa sini sa wala sing katubtuban.”Salmo 37:29.

Ano pa ang matun-an naton sa Biblia?