SANG Disiembre 26, 2004, ang 9.1 nga kabaskugon sang linog nagtay-og sang Simeulue, isa ka isla malapit sa aminhan-katundan nga baybayon sang Sumatra, Indonesia. Ang tanan nga malapit sa baybay nagtan-aw sa dagat. Indi kinaandan nga naghunas. Dayon nagdinalagan ang mga tawo pakadto sa mga bakulod nga nagasinggit, “Smong! Smong!” nga amo ang tawag nila sa tsunami. Sa sulod lang sang 30 minutos naghampas ang dalagku kag mabaskog nga balod nga nagwasak sang kalabanan nga balay kag baryo.

Ang Simeulue amo ang una nga lugar nga ginhampas sadtong mabaskog nga tsunami. Pero sa 78,000 ka pumuluyo sini, 7 lang ang napatay. Ngaa? * May hambalanon ang mga taga-isla nga: ‘Kon may mabaskog nga linog kag maghunas, magdalagan sa mga bakulod, kay sa indi madugay ang dagat magahampas.’ Bangod naeksperiensiahan na ini sang mga taga-Simeulue, nahibaluan nila nga sang nagbag-o ang kahimtangan sang dagat may matabo nga tsunami. Ang pagpamati sa paandam nagsalbar sang ila kabuhi.

May ginasiling ang Biblia parte sa nagahilapit nga kalamidad, “ang dakung kapipit-an nga wala pa gid matabo halin sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, kag indi na gid ini matabo liwat.” (Mateo 24:21) Pero indi ini ang katapusan sang planeta nga Duta bangod sang mga ginahimo sang tawo ukon sang pila ka malaglagon nga hitabo sa kinaugali—kay katuyuan sang Dios nga ang duta magapabilin sing dayon. (Manugwali 1:4) Sa baylo, ang magaabot nga kapipit-an isa ka buhat sang Dios sa “paglaglag sa mga nagalaglag sang duta.” Madula na ang tanan nga kalautan kag pag-antos. (Bugna 11:18; Hulubaton 2:22) Daku gid ini nga pagpakamaayo!

Dugang pa, indi pareho sa mga tsunami, linog, ukon paglupok sang bulkan, ang magaabot nga kalaglagan indi magresulta sa kamatayon sang inosente nga mga tawo. “Ang Dios gugma,” siling sang Biblia, kag ang Dios, nga ang ngalan amo si Jehova, nagsaad nga “ang mga matarong magapanubli sang duta, kag magapuyo sila sa sini sa wala sing katubtuban.” (1 Juan 4:8; Salmo 37:29) Apang paano ka maluwas sa dakung kapipit-an kag matigayon ang ginsaad nga mga pagpakamaayo? Ang importante nga himuon amo: Pamatii ang paandam!

MANGIN ALISTO SA NAGABAG-O NGA KAHIMTANGAN

Indi naton mahibaluan ang espesipiko nga petsa sang katapusan sang tanan nga kalautan kag pag-antos, kay nagsiling si Jesus: “Tuhoy sina nga adlaw kag oras, wala gid sing nakahibalo bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang.” Apang ginapalig-on kita ni Jesus nga ‘magpadayon sa pagbantay.’ (Mateo 24:36; 25:13) Sa ano? Ginalaragway sang Biblia sa aton ang mga kahimtangan sa kalibutan antes pahanabuon sang Dios ang katapusan. Subong nga ang hinali nga paghunas  nagpaalisto sa mga pumuluyo sang Simeulue sa matabo nga tsunami, ang daku nga pagbag-o sa mga hitabo sa kalibutan magahatag sa aton sing sinyales nga malapit na ang katapusan. Ginapakita sang kahon sa sini nga artikulo ang pila ka daku nga pagbag-o nga ginasiling sang Biblia.

Matuod, ang pila sini nga hitabo ukon kahimtangan nga ginapakita sa kahon, isaisa nga natabo na sang nagligad. Apang nagsiling si Jesus nga kon makita na nga nagakatabo “ini tanan,” mahibaluan naton nga malapit na ang katapusan. (Mateo 24:33) Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘San-o sa kasaysayan nga ini tanan nga butang (1) natabo sa bilog nga kalibutan, (2) natabo sing dulungan, kag (3) labi nga nagalapnag?’ Maathag nga nagakabuhi na kita sa sini nga tion.

PAGPAKITA SANG GUGMA SANG DIOS

“Ang abanse nga paandam . . . makasalbar gid sang kabuhi,” siling sang isa ka presidente sadto sang Estados Unidos. Pagkatapos sang tsunami sang 2004, nagbutang sing sistema sang paandam sa apektado nga mga lugar agod malikawan ang pareho sadto nga halit sa palaabuton. Ang Dios nagahatag man sing abanse nga paandam antes mag-abot ang katapusan. Ang Biblia nagtagna: “Ining maayong balita sang Ginharian ibantala sa bug-os nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod, kag dayon magaabot ang katapusan.”—Mateo 24:14.

Sang nagligad lang nga tuig, naghinguyang ang mga Saksi ni Jehova sing sobra sa 1.9 bilyones ka oras sa pagbantala sing maayong balita sa 240 ka kadutaan kag sa sobra 700 ka lenguahe. Ini nga pag-uswag nagahatag sing mabakod nga pamatuod nga malapit na ang katapusan. Bangod sang gugma sang mga Saksi ni Jehova sa ila isigkatawo, ginapanikasugan gid nila nga paandaman ang iban parte sa nagahilapit nga adlaw sang paghukom sang Dios. (Mateo 22:39) Makabenepisyo ka sa sini nga impormasyon, kag pamatuod ini nga ginahigugma ka ni Jehova. Dumduma,  “indi niya [sang Dios] luyag nga ang bisan sin-o malaglag kundi luyag niya nga ang tanan mahatagan sang kahigayunan nga maghinulsol.” (2 Pedro 3:9) Apresyahon mo bala ang gugma sang Dios kag pamatian ang paandam?

PALAGYO AGOD MALUWAS!

Dumduma nga ang mga pumuluyo sang Simeulue nagkadto sa mataas nga lugar agod makasalbar sang nakita nila nga naghunas; wala na nila ginhulat nga magbalik ini sa normal. Ang ila desisyon nagluwas sang ila kabuhi. Agod maluwas sa matabo nga kapipit-an, dapat ka man magkadto sa mas mataas nga lugar, kon sa aton pa, antes maulihi ang tanan. Paano? Si manalagna Isaias gintuytuyan sang Dios sa pagsulat parte sa pangagda nga ginahimo “sa ulihi nga bahin sang mga adlaw,” sa tion nga nagakabuhi kita. Ini nagasiling: “Kari kamo, mataklad kita sa bukid ni Jehova . . . Tudluan niya kita sang iya dalanon, kag magalakat kita sa iya mga banas.”—Isaias 2:2, 3.

Kon yara ka sa ibabaw sang bukid makita mo ang tanan sa palibot, kag hilway ka sa katalagman. Sing kaanggid, ang paghibalo sa mga talaksan sang Dios paagi sa Biblia nagabulig sa minilyon ka tawo sa bilog nga kalibutan karon sa paghimo sing mapuslanon nga mga pagbag-o sa ila kabuhi. (2 Timoteo 3:16, 17) Sa paghimo sini, nagsugod sila sa ‘paglakat sa mga banas sang Dios,’ kag naagom nila ang iya kahamuot kag proteksion.

Batunon mo bala ina nga pangagda kag tigayunon ang mahigugmaon nga proteksion sang Dios sa sining mabudlay nga mga adlaw? Ginapalig-on ka namon nga usisaon sing maayo ang pamatuod sang Kasulatan parte sa “katapusan nga mga adlaw” nga makita sa kahon sa sini nga artikulo. Ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar malipay sa pagbulig sa imo nga mahangpan ini nga mga kasulatan kag kon paano ini maaplikar. Ukon mahimo masabat ang imo mga pamangkot paagi sa pagkadto sa amon website nga www.jw.org/hil. Buksi ang PANUDLO SANG BIBLIA > SABAT SA MGA PAMANGKOT SA BIBLIA.

^ par. 3 Ining tsunami sang 2004 nagpatay sang sobra 220,000 ka tawo—isa sa pinakadaku nga halit sang tsunami sa kasaysayan.