“Ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini,” siling sang 1 Juan 2:17. Ano ina nga “kalibutan”? Paano kag san-o ini magataliwan?

Ano nga “kalibutan” ang matapos?

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Bangod ang kalibutan sa pamangkot may ‘mga kailigbon’ nga wala ginabaton sang Dios, maathag nga indi ini ang literal nga duta. Sa baylo, kalibutan ini sang mga tawo nga wala nagapasakop sa Dios, nga nagahimo sang ila kaugalingon nga kaaway niya. (Santiago 4:4) Ang mga tawo sa sina nga kalibutan ‘magabaton sang silot nga wala sing katapusan nga kalaglagan.’ (2 Tesalonica 1:7-9) Sa pihak nga bahin, ang mga tawo nga nagapabilin nga ‘indi bahin sang kalibutan,’ bilang pagtuman kay Jesucristo, may paglaum nga mabuhi sing wala katapusan.—Juan 15:19.

Ang matuod, ang 1 Juan 2:17 nagahinakop: “Ang isa nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.” Huo, inang isa may paglaum nga mabuhi sing wala katapusan diri mismo sa duta, suno sa Salmo 37:29: “Ang mga matarong magapanubli sang duta, kag magapuyo sila sa sini sa wala sing katubtuban.”

“Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang mga butang sa kalibutan. Kon ginahigugma sang isa ang kalibutan, wala niya ginahigugma ang Amay.”1 Juan 2:15.

Paano matapos ang kalibutan?

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Magaabot ang katapusan sa duha ka importante nga hugna. Una, laglagon sang Dios ang butig nga relihion, nga ginalaragway subong makihilawason nga babayi nga ginatawag “Babilonia nga Daku.” (Bugna 17:1-5; 18:8) Samtang nagapangangkon nga matutom sa Dios, nakigrelasyon sia sa pulitikal nga mga lider sang kalibutan. Apang ini nga mga lider magabalikid sa iya. “Magadumot [sila] sa makihilawason nga babayi. Ini ang magahapay kag magapahubo sa iya, kag magakaon sang iya unod [ukon manggad] kag magasunog sa iya sing bug-os sa kalayo.”—Bugna 17:16.

Dayon, ituon sang Dios ang iya atension sa pulitikal nga mga lider—ang “mga hari sa bug-os nga duta.” Upod ang malaut nga mga tawo sa kabilugan, laglagon sila “sa inaway nga mahanabo sa daku nga adlaw sang Dios nga Labing Gamhanan,” nga ginatawag man nga “Armageddon.”—Bugna 16:14, 16.

“Pangitaa ninyo si Jehova, kamo tanan nga mahagop sa duta . . . Pangitaa ninyo ang pagkamatarong, pangitaa ninyo ang pagkahagop. Ayhan malipdan kamo sa adlaw sang kaakig ni Jehova.”Sofonias 2:3.

 San-o ang katapusan sang kalibutan?

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Magaabot ang katapusan sa tion nga mapaandaman na ang katawhan paagi sa bug-os globo nga pagbantala sing Ginharian sang Dios—isa ka bug-os kalibutan nga gobierno nga magabulos sa paggahom sang tawo. (Daniel 7:13, 14) Si Jesucristo nagsiling: “Ining maayong balita sang Ginharian ibantala sa bug-os nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod, kag dayon magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Inang pagbantala nga hilikuton, nga nagapakita sang hustisya kag kaluoy sang Dios, bahin sang kabilugan nga “tanda” sa tion sang katapusan. Ang tanda nagalakip man sang pag-ilinaway sang mga pungsod, mga linog, gutom, kag balatian.—Mateo 24:3; Lucas 21:10, 11.

Luwas sa pagtagna sang mga hitabo sa kalibutan, ang Biblia nagalaragway man sang mga kinaiya sang mga tawo sa “katapusan nga mga adlaw.” Mabasa naton: “Magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, . . . indi matinumanon sa mga ginikanan, . . . wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, . . . mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios.” *2 Timoteo 3:1-5.

Ang malaut nga kalibutan karon ‘magataliwan’ sa indi madugay.—1 Juan 2:17

Ina tanan nga kahimtangan nagatanda sang panag-on nga nagsugod sa tion sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I sang 1914. Dugang pa, sugod sina nga tuig, ginabantala ang Ginharian sang Dios bisan diin nga bahin sang kalibutan, kag isa gid ka kadungganan para sa mga Saksi ni Jehova nga makilala sa sina nga hilikuton. Ang matuod, ang ila panguna nga balasahon natig-uluhan nga Ang Lalantawan Nagabantala sang Ginharian ni Jehova.

“Gani, magpadayon kamo sa pagbantay, bangod wala kamo makahibalo sang adlaw ukon sang oras.”Mateo 25:13.

^ par. 14 Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang kapitulo 9 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginabalhag sang mga Saksi ni Jehova. Mabasa man ini sa www.jw.org/hil.