Madamo sing problema ang mga pamilya, pero ang wala nagalubad nga kaalam sa Biblia makabulig sa ila nga mangin madinalag-on kag malipayon.

Aprika

Suno sa World Health Organization, dapat sugdan sang mga iloy ang pagpatiti sang ila mga lapsag sa sulod sang isa ka oras pagkatapos mabun-ag, kag sa ila lang gid patition sa sulod sang anom ka bulan. Bisan pa sa sini nga rekomendasyon, ang UNICEF Regional Nutrition Adviser sa Eastern kag Southern Africa nagsiling nga sala ang mga pasayod nga nagainsister nga “ang ginatimpla nga gatas maayo man pareho sa gatas sang iloy.”

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Ang tawo nga mapinatihon, nagapati sa bisan ano nga mabatian niya, apang ang tawo nga maalamon nagabinagbinag sang tagsa niya ka tikang.”—Hulubaton 14:15.

Canada

Ang mga researcher sa Montreal nagsiling nga ang kabataan sang daw diktador nga mga ginikanan—ang mga nagapatuman sing tama ka estrikto nga mga pagsulundan pero halos wala nagapalangga sa ila kabataan—30 porsiento nga mangin sobra ka tambok sangsa kabataan nga ang mga ginikanan balanse sa pagpalangga kag pagdisiplina sa ila.

NAHIBALUAN MO BALA? Ang pamaagi sang mga ginikanan nga makabulig gid sa kabataan ginpakita sang Biblia sang nagligad pa nga mga siglo.—Colosas 3:21.

The Netherlands

Ang pagtuon sa Dutch nga mga pamilya nga ang duha ka ginikanan nagaobra nagapakita nga ang mga ginikanan nga estrikto nga nagapain sang oras para sa ila pamilya may mas maayo nga relasyon sa ila kabataan sangsa mga ginikanan nga ginatugutan ang ila obra nga makasablag sa ila mga responsibilidad sa pamilya. Halimbawa, indi nila maatipan ang kinahanglanon sang ila kabataan kon pagpauli nila sa balay pagkatapos sang obra may ginatawgan gihapon sila parte sa obra.

BINAGBINAGA INI: “May [pinakamaayo nga] tion para sa tagsa ka butang.”—Manugwali 3:1.