Ang pagbaton, pagpatawad, kag pagkamatinuguton nagaresulta sa maayo nga mga kaangtanan. Pero may limitasyon bala ang pagkamatinuguton?

Ano ang sekreto agod mangin matinuguton?

ANG REALIDAD KARON

Sa bilog nga kalibutan, madamo gid ang indi matinuguton kag nagadamo pa gid ini bangod sang pag-ihig-ihig sa rasa kag sa etniko nga grupo, nasyonalismo, tribalismo, kag relihioso nga pagkapanatiko.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Sa tion sang ministeryo ni Jesucristo, madamo man ang indi matinuguton. Indi maayo ang relasyon sang mga Judiyo kag mga Samaritano. (Juan 4:9) Ang mga babayi ginakabig nga mas manubo sangsa mga lalaki. Kag ginapakamalaut sang relihioso nga mga lider sang mga Judiyo ang ordinaryo nga mga tawo. (Juan 7:49) Pero tuhay gid si Jesucristo sa ila. “Ini nga tawo nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon upod sa ila,” siling sang mga nagapamatok sa iya. (Lucas 15:2) Si Jesus maayo sing kabubut-on, mapinasensiahon, kag matinuguton bangod nagkari sia, indi sa paghukom sa katawhan, kundi sa pag-ayo sa ila sa espirituwal. Ang gugma amo ang panguna nga nagpahulag sa iya.Juan 3:17; 13:34.

Subong huwaran sang pagkamatinuguton, si Jesus nagkari indi sa paghukom sa katawhan, kundi sa pag-ayo sa ila sa espirituwal

Ang gugma, ang sekreto agod mangin mas matinuguton, nagapahulag sa aton nga higugmaon ang iban, wala sapayan sang ila mga kakulangan kag mga kaluyahon. Ang Colosas 3:13 nagasiling: “Padayon nga batasa ninyo ang isa kag isa kag magpinatawaray kamo sing kinabubut-on bisan pa ang isa may rason nga magreklamo sa isa.”

“Labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing tudok, bangod ang gugma nagatabon sang madamo nga sala.”1 Pedro 4:8.

 Ngaa dapat may mga limitasyon ang pagkamatinuguton?

ANG REALIDAD

Kalabanan sang komunidad may ginapatuman nga kasuguan kag pagsulundan. Gani, nagabutang sila sing rasonable nga mga limitasyon sa paggawi.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

‘Ang gugma wala nagagawi sing indi nagakaigo.’ (1 Corinto 13:5) Bisan pa si Jesus huwaran sa pagkamatinuguton, wala niya ginakunsinti ang indi nagakaigo nga paggawi, pagkasalimpapaw, kag iban pa nga kalainan. Sa baylo, maisugon nga ginpakamalaut niya ina nga mga butang. (Mateo 23:13) “Ang nagahimo sang malaut nagadumot sa kapawa [sang kamatuoran],” siling niya.Juan 3:20.

Ang Cristiano nga si apostol Pablo nagsulat: “Kangil-ari ninyo ang malaut; magpanguyapot kamo sing malig-on sa maayo.” (Roma 12:9) Gin-aplikar gid niya ini. Halimbawa, sang nagpain ang Judiyo nga mga Cristiano gikan sa indi Judiyo nga mga tumuluo, si Pablo—nga isa ka Judiyo—malig-on apang mainayuhon nga nagsaway sa ila. (Galacia 2:11-14) Nahibaluan niya nga ang Dios, nga “wala sing ginapasulabi,” indi magtugot sang pag-ihig-ihig sa rasa sa tunga sang Iya katawhan.Binuhatan 10:34.

Subong mga Cristiano, ang mga Saksi ni Jehova nagasunod sa mga panuytoy sang Biblia parte sa maayo nga pamatasan. (Isaias 33:22) Gani wala nila ginatugutan ang kalautan sa tunga nila. Ang matinlo nga Cristianong kongregasyon indi dapat mahigkuan sang mga tawo nga wala nagatuman sa mga talaksan sang Dios. Ginasunod gid sang mga Saksi ang maathag nga sugo sang Biblia: “Sikwaya ang malaut nga tawo sa tunga ninyo.”1 Corinto 5:11-13.

“O kamo nga nagahigugma kay Jehova, dumti ang malaut.”Salmo 97:10.

Tugutan bala sang Dios sing dayon ang kalainan?

ANG GINAPATIHAN SANG MADAMO

Bangod sang kinaugali sang tawo, indi gid madula ang kalainan.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Si manalagna Habacuc nangamuyo kay Jehova nga Dios: “Ngaa ginapabay-an mo lang ang pagpamigos? Ngaa makita ko ang pagpanglaglag kag pagpamintas? Kag ngaa madamo ang nagailinaway kag nagaginamo?” (Habacuc 1:3) Para maathagan ang iya nahangawa nga manalagna, ginpasalig sia sang Dios nga manabat sa Iya ang mga malauton. Parte sa sina nga saad ang Dios nagsiling: “Mahanabo gid ini. Indi ini maulihi!”Habacuc 2:3.

Samtang wala pa ini, ang mga nagahimo sing sala may kahigayunan pa nga magbag-o sa ila malain nga mga ginahimo. “‘Wala ako nalipay nga mapatay ang malauton,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. ‘Kundi nalipay ako kon maghinulsol sia kag padayon nga magkabuhi.’” (Ezequiel 18:23) Ang mga nagapangita kay Jehova paagi sa pagbiya sang ila malain nga mga dalanon may masaligan nga paglaum sa palaabuton. “Ang nagapamati sa akon magakabuhi nga luwas sa katalagman kag wala sing ginakahadlukan nga kalalat-an,” siling sang Hulubaton 1:33.

“Sa indi na lang madugay, madula na ang mga malauton . . . Ang mga mahagop magapanubli sang duta, kag mangin malipayon gid sila sa bugana nga paghidait.”Salmo 37:10, 11.