ANG Honduras nagakahulugan sing “Kadalumon” sa Espanyol, ang tinaga nga mahimo gingamit ni Christopher Columbus sa paglaragway sa mga katubigan sini nga malapit sa Atlantic Coast. Siling sang iban, diri ginkuha ang ngalan nga Honduras.

Ginapabaloran gid sang mga taga-Honduras ang kasuod sang pamilya kag pagbinuligay. Halimbawa, ang dalagku nga mga desisyon subong sang galastuhan sa sulod sang balay ukon edukasyon sang kabataan masami nga ginadesisyunan gid sang mag-asawa.

Ang kalabanan nga taga-Honduras mga mestiso bangod may dugo sila sang mga taga-Europa. Pero may pila gihapon ka tumandok nga tribo subong sang mga Chortí. Ang iban pa nga tumandok sa Honduras, subong sang mga Garifuna lain naman ang ginhalinan.

Garifuna nga musikero nga nagatambor

 Ang mga Garifuna kaliwat sang mga Aprikano kag Carib nga mga Indian nga nagapuyo sa isla nga St. Vincent. Sang mga 1797, nag-abot ang mga Garifuna sa Islas de la Bahía (Bay Islands). Sang ulihi, nagpuyo sila sa Caribbean Coast sa kadutaan sang Sentral Amerika. Halin diri, ang mga Garifuna nag-istar sa iban pa nga bahin sang Sentral kag Aminhan nga Amerika.

Ang mga Garifuna nanamian magsaot sa tokar sang tambor nga kahoy. Lakip sa ila kultura ang pagsuksok sing masili nga tradisyonal nga bayo, pagsaysay sing istorya, kag pagkaon sing ereba (balinghoy nga ginhimo nga malapad kag manipis nga keyk).

May mga 400 ka kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa Honduras. Ang ila mga miting ginahiwat sa Espanyol subong man sa Ingles, Garifuna, Honduras Sign Language, Mandarin Chinese, kag Miskito.

Ereba, balinghoy nga ginhimo nga malapad kag manipis nga keyk