Sa pila ka paagi, may epekto ang mga sapat sa kabuhi sang kada isa sa aton. May salabton bala kita kon paano naton ginatratar ang mga sapat?

Paano dapat trataron sang mga tawo ang mga sapat?

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Ang pila nagapati nga ang mga sapat mahimo gamiton sa paagi nga sa banta sang tawo nagakaigo. Ang iban naman nagabatyag nga dapat trataron ang mga sapat pareho sa mga tawo.

  • Ang isa ka kilala nga manugpangapin sa kinamatarong sang mga sapat nagsiling nga ang mga sapat dapat “may kinamatarong nga indi pagtrataron nga mga gamit lamang ukon mga produkto.” Nagsiling pa sia: “Untatan na naton ang pagtratar sa mga sapat nga daw mga pagkabutang naton.”

  • Para sa madamo, sobra naman ang ginhimo sang isa ka bilyonaryo nga si Leona Helmsley sang nagbilin sia sing 12 milyones dolyares para sa iya ido kag ginbutang sa iya testamento nga kon mapatay ang iya ido ilubong ini sa tupad sang iya lulubngan.

Binagbinaga ini: Para sa imo, paano dapat trataron ang mga sapat?

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang Manunuga sang kabuhi nga si Jehova nga Dios nagsiling sa mga tawo nga ‘gamhan ang mga isda sa dagat kag ang mga pispis kag ang tanan nga buhi nga mga sapat nga nagakamang sa duta.’ (Genesis 1:28) Gani, rasonable gid nga maghinakop nga sa pagtamod sang Dios, superyor ang mga tawo sa mga sapat.

Ini nga paghinakop ginasakdag sang isa ka importante nga pinamulong nga ginsambit antes sini nga teksto. Ang Biblia nagsiling nga “gintuga sang Dios ang tawo suno sa larawan niya. Gintuga niya sia suno sa larawan sang Dios. Gintuga niya sila nga lalaki kag babayi.”—Genesis 1:27.

Bangod ang tawo gintuga sa “larawan sang Dios,” kita lamang ang makapakita sang diosnon nga mga kinaiya pareho sang kaalam, hustisya, kag gugma. Ang mga tawo may duna man nga ikasarang sa pagpalambo sing moralidad kag espirituwalidad. Ang mga sapat wala sining mga ikasarang bangod wala sila gintuga sa “larawan sang Dios.” Mas kubos sila kag wala gintuyo nga trataron pareho sa mga tawo.

Buot bala silingon nga ang mga tawo may kinamatarong nga abusuhan ang mga sapat? Indi.

  • Sa Kasuguan sang Dios sa mga Israelinhon, ginpat-od niya nga ang mga sapat papahuwayon, pakaunon, buligan kon ginabudlayan, kag amligan nga indi mahalitan.—Exodo 23:4, 5; Deuteronomio 22:10; 25:4.

“Mag-obra kamo sa sulod sang anom ka adlaw; apang sa ikapito nga adlaw indi kamo dapat magpangabudlay, agod makapahuway ang inyo baka kag ang inyo asno.” Exodo 23:12.

 Sala bala ang pagpatay sa mga sapat?

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Ang pila ka mangangayam kag mangingisda nagapatay sing mga sapat para lang sa sports, nga nagapakunyag sa paglagas ukon sa pagdakop sini. Ang iban nagaugyon sa Ruso nga manunulat nga si Leo Tolstoy nga nagsiling nga “sala” ang pagpatay kag pagkaon sang mga sapat.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ginatugutan sang Dios nga patyon ang mga sapat agod amligan ang tawo ukon himuon nga panapton. (Exodo 21:28; Marcos 1:6) Ang Biblia nagsiling man nga mahimo ihawon sang mga tawo ang mga sapat para kaunon. “Mangin kalan-on ninyo ang tanan nga buhi nga sapat,” siling sang Genesis 9:3. Ginbuligan pa gani ni Jesus ang iya mga disipulo nga makakuha sing isda nga ginkaon nila sang ulihi.—Juan 21:4-13.

Pero ang Biblia nagsiling nga ‘ginadumtan sang Dios ang nagahigugma sa kasingki.’ (Salmo 11:5) Ginapakita sini nga indi luyag sang Dios nga halitan naton ukon patyon ang mga sapat para lamang sa kalingawan ukon sa sports.

Ginapakita sang Biblia nga ginapabaloran gid sang Dios ang mga sapat.

  • Ang Biblia nagsiling nga sa tion sang pagpanuga, “ginhimo sang Dios ang lainlain nga sahi sang ilahas nga mga sapat sa duta kag ang lainlain nga sahi sang mahagop nga mga sapat kag ang lainlain nga sahi sang iban pa nga nagakamang nga mga sapat sa duta. Nakita sang Dios nga maayo ini.”Genesis 1:25.

  • Ang Biblia nagasiling tuhoy kay Jehova: “Ginahatagan niya sing pagkaon ang kasapatan.” (Salmo 147:9) Ang Dios naghimo sing sistema sang ekolohiya para maamanan sing bastante nga pagkaon kag puluy-an ang mga sapat.

  • Si Hari David sang Israel nagsiling sa iya pangamuyo: “Ginaamligan mo ang tawo kag sapat, O Jehova.” (Salmo 36:6) Halimbawa, sa tion sang bug-os kalibutan nga Baha, ginluwas ni Jehova ang walo ka tawo kag ang tanan nga sahi sang sapat antes niya ginlaglag ang mga malauton.—Genesis 6:19.

Maathag nga nalipay si Jehova sa mga sapat nga iya gintuga, kag ginapaabot niya nga trataron sang mga tawo ang mga sapat sing nagakaigo.

“Ang matarong nagaatipan sing maayo sang iya mga sapat.”Hulubaton 12:10.