Paano mo kompletuhon ini nga dinalan?

ANG KABUHI RESULTA SANG ․․․․․.

  1. EBOLUSYON

  2. PAGPANUGA

MAHIMO magahunahuna ang iban nga ang pilion sang tawo nga may huyog sa siensia amo ang “ebolusyon” kag ang pilion sang tawo nga relihioso amo ang “pagpanuga.”

Apang indi pirme amo sini.

Ang matuod, madamo nga edukado nga tawo—lakip ang pila ka sientipiko—ang wala nagapati sa ebolusyon.

Si Gerard isa ka propesor sa pagtuon sa mga insekto kag gintudluan sia tuhoy sa ebolusyon sang nagaeskwela sia sa kolehiyo. “Kon may eksamin,” siling niya, “ang ginasabat ko amo ang gusto sang mga propesor—apang wala ako nagapati sa sini.”

Ngaa indi mabaton bisan gani sang mga tawo nga may huyog sa siensia nga ang kabuhi nagsugod paagi sa ebolusyon? Para masabat ini, binagbinaga ang duha ka pamangkot nga nagapalibog sa madamo nga mga researcher: (1) Diin naghalin ang kabuhi? kag (2) Paano nagluntad ang buhi nga mga butang?