Nagapakigkomunikar bala ang Dios sa mga tawo paagi sa damgo?

“Si Daniel [nga manalagna sang Dios] may damgo . . . sa iya higdaan. Niyan ginsulat niya ang damgo, kag ginsugid ang kabilogan sang mga butang.”Daniel 7:1.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Lainlain ang paagi sang Dios sa pagpalab-ot sang importante nga mga mensahe sa mga tawo. Sang panahon sang Biblia, nagapakigkomunikar sia kon kaisa paagi sa mga damgo. Pero indi lang ini ordinaryo nga mga damgo. Detalyado ini kag may maathag nga mensahe. Halimbawa, nakita ni manalagna Daniel sa iya damgo ang pila ka mapintas nga sapat nga nagasimbulo sang pulitikal nga pagginahom sugod sa Babilonia asta subong. (Daniel 7:1-3, 17) Paagi sa damgo, ginsilingan sang Dios si Jose nga taga-Nazaret, ang amay-amay ni Jesus, nga malagyo pakadto sa Egipto upod sa iya asawa kag bata. Bangod sini, wala napatay sang mapintas nga si Hari Herodes si Jesus. Sang napatay na si Herodes, ginpahibalo ini sang Dios kay Jose paagi sa damgo, kag ginsilingan si Jose nga magbalik na sila sa iya lugar.Mateo 2:13-15, 19-23.

 Nagapakigkomunikar man bala ang Dios sa aton subong paagi sa damgo?

“Indi magsobra sa mga butang nga nasulat na.”1 Corinto 4:6.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang mga damgo nga narekord sa Biblia bahin sang mensahe sang Dios para sa mga tawo. Parte sa sini, ang 2 Timoteo 3:16, 17 nagasiling: “Ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon ini sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong, agod ang tawo sang Dios may ikasarang gid, kag nasangkapan sing bug-os para sa tagsa ka maayong buhat.”

‘Ginasangkapan kita sing bug-os’ sang Biblia paagi sa pagpahayag sa aton sang tanan nga kinahanglan naton mahibaluan parte sa Dios, sa iya mga kinaiya, talaksan sa moral, kag sa aton papel sa iya katuyuan para sa duta. Gani, wala na ginagamit sang Dios ang damgo para isugid ang iya mensahe. Kon luyag naton mahibaluan ang parte sa palaabuton kag ang ginapatuman sang Dios sa aton, kinahanglan ‘indi kita magsobra sa mga butang nga nasulat na,’ sa Biblia. Dugang pa, halos tanan makatigayon sini nga libro kag matun-an ang mga mensahe halin sa Dios, lakip ang mga damgo.

Ngaa masaligan mo ang mga damgo kag palanan-awon sa Biblia?

“Ang mga tawo nagpamulong gikan sa Dios samtang ginatuytuyan sila sang balaan nga espiritu.”2 Pedro 1:21.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang madamo nga damgo kag palanan-awon nga narekord sa Biblia mga tagna nga nagasugid sang mga hitabo sa palaabuton. Paagi sa pagsulat sini, ginapakita sang mga manunulat sini nga masaligan sila kag ang Biblia mismo. Sibu gid man bala ang ila mga sinulatan? Binagbinaga ang isa ka halimbawa, ang palanan-awon sa Daniel 8:1-7 parte sa kalaglagan sang Emperyo sang Babilonia.

Ginlaragway sa tagna ang karnero nga lalaki nga ginsungay kag gintapak sang kanding nga lalaki. Indi na kinahanglan haumhaumon ni Daniel ang kahulugan sang palanan-awon. Ang anghel sang Dios nagpahayag: “Ang carnero nga lalaki . . . amo ang mga hari sang Media kag Persia. Kag ang kanding nga lalaki nga bulbulan amo ang hari sang Grecia.” (Daniel 8:20, 21) Ginpamatud-an sang kasaysayan nga ginbuslan sang Medo-Persia ang Babilonia subong manuggahom sang kalibutan. Pagligad sang mga duha ka gatos ka tuig, napierde ni Alejandro nga Daku sang Gresya ang Medo-Persia. Ginpamatud-an sini nga sibu gid ang mga tagna sa Biblia, lakip na ang mga damgo. Ini nga kamatuoran nagapamatuod nga pinasahi gid nga libro ang Biblia kag masaligan gid naton ini.