Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Magmata!  |  Mayo 2014

 ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Pagpamalandong

Pagpamalandong

Ano ang pagpamalandong?

“Pamalandongon ko man ang tanan mong binuhatan, kag painoinohon ang imo hinimoan.”—Salmo 77:12.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Madamo ang paagi sang pagpamalandong, ang pila sa sini naghalin sa dumaan nga mga relihion sa Nasidlangan. “Dapat blangko ang hunahuna para makapokus sing maayo,” siling sang isa ka manunulat. Ginapakita sini nga ang pagkuha sang bisan ano sa imo hunahuna samtang nagapokus sa pila lang ka tinaga ukon laragway nagaresulta sa malinong kag maathag nga hunahuna, kag espirituwal nga kasanagan.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ginapabaloran gid sang Biblia ang pagpamalandong. (1 Timoteo 4:15) Pero, ang pagpamalandong nga ginapadaku sini wala nagakahulugan nga kuhaon naton ang bisan ano sa aton hunahuna ukon sulitsuliton ang pila ka tinaga ukon dinalan, nga ginatawag kon kaisa nga mantra. Kundi, ang ginapadaku sini amo ang may katuyuan nga pagpamensar sang maayo nga mga topiko, pareho sang mga kinaiya, talaksan, kag tinuga sang Dios. “Nagapamalandong ako sang tanan mong hinimoan; nagapanghunahuna ako sang binuhatan sang imo mga kamut,” pangamuyo sang isa ka matutom nga alagad sang Dios. (Salmo 143:5) Nagsiling man sia: “Makadumdum ako sa imo sa akon higdaan, kag magpamalandong sa imo sa mga pagpulaw sa kagab-ihon.”—Salmo 63:6.

 Ano ang mabenepisyo mo sa pagpamalandong?

“Ang matarong nga tawo nagahunahuna anay antes siya maghambal.”—Hulubaton 15:28, Ang Pulong sang Dios.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang nagakaigo nga pagpamalandong nagapauswag sang aton maayo nga mga kinaiya, ikasarang sa pagkontrol sang aton emosyon, kag kalig-on sa moral—tanan ini makabulig para hunahunaon sing maayo ang aton ginahambal kag ginahimo. (Hulubaton 16:23) Gani, ina nga pagpamalandong nagadugang sang aton kalipay kag pagkakontento. Parte sa tawo nga pirme nagapamalandong sa Dios, ang Salmo 1:3 nagasiling: “Manginkaangay sia sang kahoy nga natanum sa ubay sang mga kasulgan sang tubig, nga nagapamunga sa iya panag-on, ang iya dahon man indi malaya. Ang bisan ano nga ginahimo niya nagauswag.”

Makabulig man sa aton ang pagpamalandong nga mapauswag ang aton paghangop kag memorya. Sa pag-ilustrar, kon nagatuon kita sang isa ka bahin sang pagpanuga ukon topiko sa Biblia, madamo kita sang matun-an nga makapainteres nga kamatuoran. Pero kon pamalandungan naton yadto nga mga kamatuoran, makita naton kon paano ini naangot sa isa kag isa kag sa natun-an naton sang nagligad. Gani, pareho sang panday nga nagaangot-angot sang materyales para mangin isa ka matahom nga bilding, ang pagpamalandong nagabulig sa aton nga iangot ang mga kamatuoran para makahuman sang isa ka rasonable nga panghunahuna.

Dapat bala kontrolon sing maayo ang pagpamalandong?

“Ang tagiposoon malimbongon labaw sa tanan nga butang, kag lakas gid kadunut; sin-o bala ang makahibalo sini?”—Jeremias 17:9.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

“Gikan sa sulod, gikan sa tagipusuon sang mga tawo, nagagua ang makahalalit nga mga pangatarungan: pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, panghilahi, paghamkon, malaut nga buhat, pangdaya, lugak nga paggawi, mahisaon nga mata, . . . pagkadimakatarunganon.” (Marcos 7:21, 22) Huo, pareho sang kalayo, dapat kontrolon ang pagpamalandong! Kay kon indi, ang indi maayo nga panghunahuna magadabok sang indi maayo nga handum nga mahimo indi na makontrol kag magaresulta sang malain nga mga buhat.—Santiago 1:14, 15.

Ginapalig-on kita sang Biblia nga magpamalandong sang mga ‘butang nga matuod, matarong, putli, hiligugmaon, dungganon, labing maayo, kag dalayawon.’ (Filipos 4:8, 9) Kon amo sini pirme ang aton ginapasulod sa aton hunahuna kag ginapamalandungan, mapauswag naton ang aton mga kinaiya, panghambal, kag kaangtanan sa iban.—Colosas 4:6.