NAGALUTAW nga mga baryo, masako nga mga merkado, gutok nga mga dalan bangod sang mga motor nga may karga nga bisan ano lang, halin sa manok pakadto sa repredyeritor—pila lamang ini sang makita mo kag mabatian sa mga lugar sa Cambodia.

Kilala ang mga taga-Cambodia nga mahigugmaon, mainabyanon, kag suod sa pamilya. Ginatawag nila ang iban sing titulo para sa utod nga lalaki, utod nga babayi, tiya, tiyo, lola, kag lolo—bisan pa una pa lang nila nga pagkitaay!

Ang pila ka taga-Cambodia nagaistar sa baruto nga balay, samtang ang iban sa balay nga may matag-as nga mga haligi ukon sa nagalutaw nga balsa. May ara pa gani nagalutaw nga eskwelahan, klinika, merkado, kag gasolinahan

Madamo sing dragon fruit sa Cambodia

Panguna nga pagkaon sa Cambodia ang kan-on. Ang kinaandan nga pagkaon may ara tatlo ukon apat ka sud-an, nga nagalakip pirme sing sabaw. Paborito nila nga pagkaon ang isda. Masami nga ang ila pagkaon matam-is, maaslom, kag maalat.

Mga duha ka libo ka tuig na ang nagligad, ang mga negosyante kag peregrino nga mga taga-India pirme nagahapit  sa baybayon sang Cambodia kon magkadto sila sa China. Ginabayluhan nila sing seda kag mga metal ang mga panakot, mahumot nga mga kahoy, ivory, kag bulawan. Sang ulihi, naimpluwensiahan ang mga taga-Cambodia sang India kag China, gani naglapnag ang Hinduismo kag Budhismo. Subong, sobra 90 porsiento sang mga tagadiri ang Budhista.

Ang mga Saksi ni Jehova nagapaambit sang mensahe sang paglaum halin sa Biblia sa Cambodia. Nabuligan nila ang madamo paagi sa libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? Mabasa ini sa mga 250 ka lenguahe, lakip ang Cambodian.

Sobra 1,500 ka taga-Cambodia ang nagatuon sang Biblia sa mga Saksi ni Jehova kag nagapangita sang sabat sa mga pamangkot pareho sang, “Diin ang mga patay?” kag “Ano ang katuyuan sang Dios para sa duta?”

Ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?, nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova, mabasa sa Cambodian (ginapakita diri).