Sobra na isa ka dekada nga nagaobra si Frédéric Dumoulin sa patag sang pag-research sang bulong sa Ghent University sa Belgium. Isa sia anay ka atiesta. Pero sang ulihi nakumbinsi sia nga gintuga sang Dios ang kabuhi. Gin-interbyu sang Magmata! si Frédéric, nga isa na karon ka Saksi ni Jehova, parte sa iya propesyon kag pagtuo.

Relihioso man bala ang inyo pamilya sang bata ka pa?

Huo. Romano Katoliko ang akon iloy. Pero sang nabasahan ko ang parte sa mga Krusada kag Inquisition, naugot ako sa relihion kag indi ko luyag magpakigbahin sa sini. Nagbasa man ako parte sa indi Cristiano nga mga relihion kag daw pareho lang gihapon. Sang 14 anyos ako, naghunahuna ako nga wala nagaluntad ang Dios bangod sang lapnag nga korapsion sa relihion. Amo nga sang gintudluan ako sang teoriya sang ebolusyon sa eskwelahan, naghinakop ako nga naghalin ang kabuhi sa natural nga mga proseso.

Ngaa nangin interesado ka sa siensia?

Sang pito ako ka tuig, ginhatagan ako sang mikroskopyo kag nangin paborito ko ini nga hampanganan. Madamo ako sing ginagamitan sini, lakip ang pag-usisa sang makawiwili nga mga insekto pareho sang alibangbang.

Ngaa nangin interesado ka sa ginhalinan sang kabuhi?

Sang 22 anyos ako, nakilala ko ang isa ka sientipiko nga Saksi ni Jehova. Nagapati sia nga gintuga sang Dios ang kabuhi. Daw makatilingala ini. Naghunahuna ako nga mahapos lang pamatud-an nga binuang ang iya ginapatihan. Pero nakibot gid ako, kay rasonable ang iya sabat sa akon mga pamangkot. Gani nangin interesado ako sa mga tawo nga nagapati sa Dios.

Pila ka bulan sang ulihi, nakilala ko pa gid ang isa ka Saksi nga may madamo sing nahibaluan sa medisina. Sang gintanyagan niya ako nga ipaathag ang iya ginapatihan, ginbaton ko ini kay gusto ko mahibaluan kon ngaa nagapati ang mga tawo sa Dios. Gusto ko sia luwason sa iya kabuangan.

Nakumbinsi mo bala sia nga sayop sia?

Wala gid. Nag-research ako sang mga teoriya parte sa ginhalinan  sang kabuhi. Nakibot ako nga bisan ang bantog nga mga sientipiko nagasiling nga bisan ang pinakasimple nga buhi nga selula tuman ka komplikado amo nga indi ini halin sa duta. Naghunahuna ang pila sa ila nga ina nga mga selula naghalin sa kahawaan. Madamo gid sang indi paghiliugyon parte sa ginhalinan sang kabuhi.

May ginaugyunan man bala sila?

Makatilingala nga madamo nga sientipiko ang nagaugyon nga basi bangod sa natural nga mga proseso, nagsugod ang kabuhi halin sa indi buhi nga mga butang. Nagpalibog ako, ‘Kon wala sila kahibalo kon paano nagluntad ang kabuhi nga wala sing Manunuga, paano nila mapat-od nga amo gid sini ang natabo?’ Gin-usisa ko dayon kon ano ang ginasiling sang Biblia parte sa ginhalinan sang kabuhi.

Ano ang imo konklusion parte sa Biblia?

Samtang nagadamo ang akon nahibaluan sa Biblia, mas labi pa gid nga nakumbinsi ako nga matuod ini. Halimbawa, sining karon lang nakakita sang ebidensia ang mga sientipiko nga may ginsuguran ang uniberso. Pero ang una nga bersikulo sang Biblia, nga ginsulat mga 3,500 ka tuig na, nagasiling: “Sa ginsuguran gintuga sang Dios ang mga langit kag ang duta.” * Kag nakita ko nga husto gid ang bisan ano nga ginasiling sang Biblia parte sa siensia.

Nakita ko nga husto gid ang bisan ano nga ginasiling sang Biblia parte sa siensia

Ang imo bala nahibaluan sa siensia nagpabudlay sa imo nga patihan ang Dios?

Wala. Sang una ako nga nagpati sa Dios, tatlo ka tuig na ako nga nagatuon sing siensia sa unibersidad. Asta subong, samtang ginatun-an ko pa gid ang desinyo sang buhi nga mga butang, mas nangin kumbinsido ako nga may Manunuga gid.

Puede mo bala kami mahatagan sing halimbawa?

Huo. Gintun-an ko ang epekto sang bulong kag hilo sa buhi nga mga tinuga. Ang desinyo nga nagpadayaw gid sa akon amo nga kon paano ginaamligan ang aton utok gikan sa makatalagam nga mga kemikal kag mga bakterya. May nagapugong sa aton dugo agod indi ini magsimpon sa selula sang aton utok.

Ano ang makatilingala sa sina?

Sobra isa ka gatos ka tuig ang nagligad, natalupangdan sang mga researcher nga ang ginapasulod nga mga kemikal sa aton ugat nagakadto sa tanan nga bahin sang aton lawas, magluwas sa utok kag taludtod. Natingala gid ako sini, kay kadamo gid sang gagmay nga mga ugat nga nagadala sang dugo sa tagsa ka selula sang utok. Ang tanan nga selula sa utok ginatinluan, ginapakaon, kag ginahatagan sing oxygen sang dugo. Gani, paano nga indi magsimpon ang dugo sa selula sang aton utok? Madugay gid ini nga nangin palaligban.

Paano ina nagakatabo?

Ang magagmay nga mga ugat indi pareho sang plastik nga tubo nga nagapain sang kon ano ang sa sulod sa gua. Ang dingding sang mga ugat human sa mga selula. Makaagi ang mga kemikal kag mga mikrobyo sa sini nga mga selula. Pero tuhay ang mga selula nga nagahuman sa mga ugat sa aton utok. Tuman sila kaikit. Makatilingala gid ini. Ang tuman ka komplikado nga mga mekanismo nagapat-od nga ang pila ka mga kemikal, pareho sang oxygen, carbon dioxide, kag glucose, makalusot sing organisado sa mga ugat kag utok. Pero indi makaagi ang iban nga kemikal, protina, kag mga selula. Gani tuman ka pino ang pagpanghikot sa pisikal, kemikal, kag elektrikal para indi magsimpon ang dugo kag utok. Para sa akon, ini nga desinyo indi gid resulta sang ebolusyon.