Si Jesus bala ang Dios?

“Wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion.”—Juan 1:18.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO Madamo ang nagapati nga si Jesus indi amo ang Dios. Pero ginasiling sang iban nga may mga teksto kuno nga nagatudlo nga si Jesus tupong sa Dios.

ANG GINASILING SANG BIBLIA Wala ginasugid sang Biblia nga si Jesus amo ang Labing Gamhanan ukon tupong sa Dios. Sa kabaliskaran, maathag nga ginatudlo sini nga si Jesus mas kubos sangsa Dios. Halimbawa, narekord sa Biblia ang ginsiling mismo ni Jesus: “Ang Amay daku pa sa akon.” (Juan 14:28) Nagasiling pa gid ini: “Wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion.” (Juan 1:18) Gani, si Jesus indi gid amo ang Dios kay madamo ang nakakita sa iya.

Wala man nagsiling ang mga sumulunod sadto ni Jesus nga sia ang Dios. Halimbawa, ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Juan nagsiling parte sa mga butang nga iya ginsulat: “Ginsulat ini agod magpati kamo nga si Jesus amo ang Cristo nga Anak sang Dios.”Juan 20:31. *

 San-o ginbun-ag si Jesus?

“May . . . mga manugbantay sang karnero nga nagapuyo sa latagon kag nagabantay sang ila mga panong sa bug-os nga gab-i.”—Lucas 2:8.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO Ginasaulog sang iban ang Krismas kon Disiembre 25 kay nagahunahuna sila nga amo ini ang petsa sang pagkabun-ag ni Jesus. Ang iban nagasaulog sini kon Enero.

ANG GINASILING SANG BIBLIA Wala ginsambit sang Biblia kon san-o nabun-ag si Jesus. Pero ginasugid sini nga sang ginbun-ag sia, “may . . . mga manugbantay sang karnero nga nagapuyo sa latagon kag nagabantay sang ila panong sa bug-os nga gab-i.” (Lucas 2:8) Pero indi puede nga may mga manugbantay sang karnero sa latagon kon gab-i sang Disiembre kag Enero. Ngaa?

Kay ang lugar diin ginbun-ag si Jesus amo ang isa sang may pinakamatugnaw nga klima kon Disiembre kag Enero. Ginsambit sang Biblia nga sa sina nga tion sang tuig, ang mga tawo “nagakurug . . . bangud sang daku nga ulan.” (Esdras 10:9, 13; Jeremias 36:22) Gani, indi gid amo ini ang tion para ‘magpuyo sa latagon’ ang mga manugbantay sang karnero.

Ginbanhaw gid bala si Jesus?

“Ginbanhaw [si Jesus] sang Dios gikan sa mga patay.”—Binuhatan 3:15.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO Nagasiling ang iban nga imposible nga mabanhaw ang bisan sin-o, lakip si Jesus.

ANG GINASILING SANG BIBLIA Ginsilingan ni Jesus ang iya mga sumulunod nga dapat sia “mag-antos sang madamo nga butang . . . kag patyon sia, kag banhawon sa ikatlo nga adlaw.” (Mateo 16:21) Nagasiling ang Biblia nga matapos sia ginpatay kag ginbanhaw, nagpakita si Jesus sa sobra 500 ka tawo. (1 Corinto 15:6) Ang mga nakakita kumbinsido gid nga ginbanhaw sia. Handa pa gani sila mapatay para sa sini nga pagpati!—Binuhatan 7:51-60; 12:1, 2.

NGAA IMPORTANTE INI? Ginatudlo sang Biblia nga bangod sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus ang tanan nga tawo mahimo makabenepisyo sang saad sang Biblia nga Paraiso nga duta. (Salmo 37:11, 29; Bugna 21:3, 4) May kahigayunan kita nga mabuhi sing malipayon kag wala katapusan sa Paraiso nga duta bangod sa gugma nga ginpakita ni Jesus kag sang iya Amay, ang Labing Gamhanan nga Dios nga si Jehova.—Juan 3:16; Roma 6:23.

^ par. 7 Wala ginatudlo sang Biblia nga may literal nga asawa ang Dios, amo nga may mga anak sia. Kundi, gintawag sini si Jesus nga “ang Anak sang Dios” bangod direkta sia nga gintuga sang Dios, kag may mga kinaiya sia nga pareho sa iya Amay.