ANG mga nagagamit sang kompyuter nagahimo sang madamo gid nga impormasyon nga puede taguon kag madali mabuksan kon kinahanglanon. Nagalaum ang mga sientipiko nga mapauswag ang kapasidad sang pagtago sang impormasyon paagi sa pag-ilog sang mas maayo pa nga talaguan nga makita sa kinaugali—ang DNA.

Binagbinaga: Ang DNA nga makita sa buhi nga selula may ara sang binilyon ka impormasyon parte sa kabuhi. “Makuha naton ini sa mga tul-an sang higante nga mga elepante . . . kag mahangpan ini,” siling ni Nick Goldman sang European Bioinformatics Institute. “Puerte man ini kagamay kag kadasok, kag indi na kinahanglan sang kuryente para magtago sang impormasyon, gani mahapos lang ang pagdala kag pagtago sini.” Matago bala sang DNA ang ginhimo sang mga tawo nga impormasyon? Huo siling sang mga researcher.

Ginbutangan sang mga sientipiko ang DNA sang impormasyon, mga piktyur, kag audio file, pareho sa pagtago sang digital media sang mga impormasyon. Nakuha liwat sang mga researcher ang mga gintago nga impormasyon nga sibu gid. Nagapati ang mga sientipiko nga kon gamiton ini nga paagi sa ulihi, ang isa ka gramo nga artipisyal nga DNA mahimo makatago sing mga 3,000,000 ka CD nga impormasyon kag mahimo ini magdugay sing ginatos ukon linibo pa gani ka tuig. Mahimo pa gani sini taguon ang impormasyon sang bilog nga kalibutan. Gani gintawag ang DNA nga “ang pinakamaayo nga hard drive.”

Ano sa banta mo? Ang ikasarang bala sang DNA sa pagtago sang impormasyon resulta sang ebolusyon? Ukon gindesinyo ini?