ANG Azerbaijan amo ang pinakamalapad sa tatlo ka pungsod sa Nabagatnan nga Caucasus. Mga isa ka libo ka tuig ang nagligad, madamo nga tribo sang Turkic ang nag-istar sa sini nga lugar. Natun-an nila ang pila ka tradisyon diri, kag ang mga tumandok nakatuon man sang ila kultura. Gani indi katingalahan nga ang lenguahe nga Azerbaijani uluanggid sa Turkish kag Turkmen.

Ang mga Azeri ukon ang mga taga-Azerbaijan kilala nga masinadyahon kag maabiabihon. Suod ang pamilya, kag ang magparyentehanay nagabuligay sa tion sang kabudlayan.

Ang mga Azeri mahilig sa musika kag binalaybay. Sa isa ka sahi sang musika nga ginatawag mugam, ginasaysay sang isa ka manugkanta ang Azeri nga mga binalaybay nga may nagatokar nga mga instrumento. Ang manugkanta sang mugam dapat may madamo nga nahibaluan sa sini kag may abilidad nga panamion pa ini.

Importante para sa kultura sang Azerbaijani ang tsa

 Importante para sa kultura sang Azerbaijani ang tsa. Ginatimpla ini sa gamay nga korte-peras nga baso nga may kalamay, kasoy, almond, kag pasas. May mga ilimnan sang tsa bisan sa pinakagamay nga mga banwa.

Ang Caspian Sea, sa sidlangan sang pungsod, amo ang puluy-an sang isda nga sturgeon. Ang beluga sturgeon mahimo mabuhi sing sobra sa 100 ka tuig. Ang isa sa pinakadaku nga nakuha 8.5 metros ang kalabaon kag nagabug-at sang 1,297 ka kilo! Gusto gid sang mga tawo ang sturgeon bangod sang bantog kag mahal nga ginamos nga bihod sini.

Relihioso ang mga Azeri kag luyag nila magpakig-istorya parte sa Dios. Kalabanan sa ila mga Muslim. May iban man nga relihion, lakip ang sobra sa isa ka libo ka Saksi ni Jehova—kalabanan sa ila mga tumandok sang Azerbaijan.

Tradisyunal nga Azeri nga mga musikero

NAHIBALUAN MO BALA?

Minilyon ang ginatun-an sa Biblia sang mga Saksi ni Jehova nga ginagamit ang Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? Matigayon ini sa sobra 250 ka lenguahe, lakip na ang Azerbaijani.