NGAA MABUDLAY?

Kon nagamaoy ang imo duha ka tuig nga bata, nagasinggitan sia, nagapudagpudag, kag nagapanghaboy. Mahimo magpalibog ka: ‘Normal ayhan ang bata ko? Nagamaoy ayhan sia bangod may nahimo ako nga sala? Madula lang ayhan ini?’

Mahimo mo mabuligan ang imo bata. Pero, dapat mo anay binagbinagon kon ano ang kabangdanan sini.

NGAA NAGAKATABO INI?

Indi pa makontrol sang bata ang iya emosyon. Amo kon ngaa nagamaoy ini kon kaisa. Pero indi lang amo sini ang kabangdanan.

Hunahunaa ang mga pagbag-o nga maeksperiensiahan sang bata kon mga duha na sia ka tuig. Sugod sang ginbun-ag sia, ginahatag sang iya mga ginikanan ang tanan niya nga kinahanglanon. Halimbawa, kon maghibi sia, nagadalidali sila. ‘Nagamasakit bala ang lapsag? Kinahanglan bala siya patition, uloulohan, ukon islan sang diaper?’ Ginahimo gid sang mga ginikanan ang tanan para maumpawan sia. Kag natural lang ina kay nagadepende ang lapsag sa iya mga ginikanan.

Pero kon mga duha ka tuig na sia, mabatyagan niya nga amat-amat nga nabuhinan ang pag-atipan sa iya. Ang matuod, sa baylo nga ihatag nila ang luyag niya, ginapaabot nila nga tumanon niya ang ila luyag. Nagsuli ang kahimtangan, kag mahimo nga indi magpapierde ang bata amo nga nagamaoy sia.

Sa ulihi, marealisar sang bata ang kamatuoran nga ang iya mga ginikanan amo ang iya manunudlo, kag indi lang mga manug-atipan. Kag marealisar man niya nga dapat sia ‘mangin matinumanon sa iya mga ginikanan.’ (Colosas 3:20) Pero tilawan anay sang bata ang tanan nga pasensia sang iya mga ginikanan paagi sa pagmaoy pirme.

 ANO ANG MAHIMO MO?

Mangin mahinangpanon. Indi pagpensara nga adulto na ang imo bata. Bangod indi pa niya masarangan kontrolon ang iya emosyon, mahimo nga magamaoy sia kon maakig. Tinguhai nga ibutang ang imo kahimtangan sa iya.—Prinsipio sa Biblia: 1 Corinto 13:11.

Mangin kalmado. Kon nagamaoy ang imo bata, indi makabulig kon madulaan ka sing pasensia. Tubtob mahimo, indi pagsapaka ang iya pagmaoy kag pabay-i lang. Ang pagdumdom kon ngaa nagamaoy ang bata makabulig sa imo nga magkalma.—Prinsipio sa Biblia: Hulubaton 19:11.

Mangin malig-on. Kon magpasugot ka sa tanan nga luyag sang imo bata, mahimo mauyan ka naman niya kon may maluyagan sia. Kalmado nga ipakita sa imo bata nga may panindugan ka sa imo ginsiling.—Prinsipio sa Biblia: Mateo 5:37.

Ang pagdumdom kon ngaa nagamaoy ang bata makabulig sa imo nga magkalma

Mangin mapinasensiahon. Indi maglaum nga madali madula ang pagmaoy, ilabi na kon ginapakita mo sa imo bata nga makuha niya ang iya gusto kon magmaoy sia. Pero kon indi ka magpadala, mahimo madula ang iya pagmaoy. Ang Biblia nagasiling: “Ang gugma mapinasensiahon.”—1 Corinto 13:4.

Tilawi man ang masunod:

  • Kon magmaoy sia, kapti ang imo bata (kon posible) kag punggi sia sa pagpanghaboy. Indi sia pagsinggiti. Hulata nga magkalma sia. Sa ulihi, marealisar niya nga wala sing pasingadtuan ang iya pagmaoy.

  • Magtalana sing lugar nga butangan sa iya kon nagamaoy sia. Silinga ang imo bata nga mahimo lang sia makagua kon magkalma na sia, dayon bayai sia didto.

  • Kon magmaoy ang imo bata sa damo tawo, ipalayo sia. Indi sia pagpasugti. Kay kon pasugtan mo sia, mahimo niya hunahunaon nga makuha niya ang bisan ano nga luyag niya kon magmaoy sia.