Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Ang Kamatuoran Parte sa Dios

Ang Kamatuoran Parte sa Dios

May lawas bala ang Dios?

“Ang Dios Espiritu.”—Juan 4:24.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ginalaragway sang Biblia ang Dios subong isa ka espiritu. (2 Corinto 3:17) Gani mas labaw sia sangsa aton kag indi naton mapaathag kon ano gid sia. ‘Hari sia nga dayon, nga di-madinulunton, kag di-makita,’ siling sang 1 Timoteo 1:17. Nagsiling man ang Biblia: “Wala pa gid sing tawo nga nakakita sa Dios.”—1 Juan 4:12.

Labaw gid sa aton ang aton Manunuga amo nga indi naton malaragway ang iya hitsura. “Kay sin-o bala ninyo ipaangay ang Dios, ukon sa ano bala nga kaangay ipaanggid ninyo sa iya?” siling sang Isaias 40:18. Bisan ang makahalawhaw nga kalangitan wala gani sa kamalingking kon ikumparar sa Labing Gamhanan.—Isaias 40:22, 26.

Pero, may maalam nga mga tinuga nga makakita sa Dios kag nagapakighambal pa gani sa iya. Ngaa mahimo nila ini? Bangod mga espiritu man sila, kag nagapuyo sila sa langit. (1 Hari 22:21; Hebreo 1:7) Amo ini ang siling ni Jesucristo parte sa sining gamhanan nga mga tinuga nga ginatawag man nga mga anghel: ‘Makita nila pirme ang nawong sang akon Amay nga yara sa langit.’—Mateo 18:10.

 Yara bala ang Dios bisan diin?

“Gani, mangamuyo kamo sa sining paagi: ‘Amay namon nga yara sa langit.’”—Mateo 6:9.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Wala ginatudlo sang Biblia nga yara ang Dios bisan diin sa tanan nga tion, nga daw isa lang ka puersa. Kundi, subong sang ginsiling ni Jesus nga mabasa sa Mateo 6:9 kag 18:10, ang Dios isa ka persona, isa ka “Amay,” kag ang langit amo ang iya “puluy-an.”—1 Hari 8:43.

Sang malapit na ang kamatayon ni Jesus, nagsiling sia: “Magabiya ako sa kalibutan kag makadto sa Amay.” (Juan 16:28) Pagkatapos mapatay si Cristo subong tawo kag ginbanhaw subong espiritu, nagkayab sia “sa langit mismo, agod mag-atubang sa Dios mismo para sa aton.”Hebreo 9:24.

Importante ini nga mga impormasyon. Ngaa? Bangod ang Dios isa ka persona, makatuon kita parte sa iya kag mahimo kita mangin suod sa iya. (Santiago 4:8) Isa pa, nagaamlig ini sa aton batok sa butig nga pagsimba, pareho sang pagsimba sa wala kabuhi nga mga diosdios kag mga imahen. “Mga anak, magbantay kamo batok sa mga idolo,” siling sang 1 Juan 5:21.

Paano gintuga ang mga tawo sa dagway sang Dios?

“Ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babayi gintuga niya sila.”—Genesis 1:27.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Subong mga tawo, may ikasarang kita nga mapabanaag ang mga kinaiya sang Dios, pareho sang iya gugma, hustisya, kag kaalam. Ang Biblia mismo nagsiling: “Mangin manug-ilog kamo sa Dios, subong mga anak nga hinigugma, kag padayon kamo nga maglakat sa gugma.”—Efeso 5:1, 2.

Gintuga kita sang Dios nga may kahilwayan sa pagpili, gani mapili naton ang maayo imbes ang malain kag mapakita ang gugma sa lainlain nga paagi. (1 Corinto 13:4-7) May ikasarang man kita nga mangin mapahituon, magdayaw sa matahom nga mga talan-awon, kag mahayanghag sa makatilingala nga mga butang. Labaw sa tanan, may espirituwalidad kita, amo nga ginahandum gid naton nga magtuon parte sa aton Manunuga kag sa iya katuyuan sa aton.—Mateo 5:3.

Kon paano makabulig sa imo ang kamatuoran sa Biblia. Samtang nagadamo ang aton nahibaluan parte sa Dios kag ginailog naton sia, labi man kita nga nagakabuhi suno sa iya kabubut-on. Gani, mas malipayon kita, mas malinong ang panghunahuna, kag kontento. (Isaias 48:17, 18) Nahibaluan gid sang Dios nga ang iya dalayawon nga mga kinaiya nagatandog sa tagipusuon, nagaganyat sa mga sinsero padulong sa iya, kag nagabulig sa ila nga matigayon ang kabuhi nga walay katapusan.—Juan 6:44; 17:3.