MAY isa ka lalaki nga nagadrayb sa dalan nga indi puede maka-overtake. May nauna sa iya nga salakyan nga babayi ang nagadrayb kag hustuhan lang ang dalagan sini. Para sa sining indi pasensioso nga lalaki, daw kahinay magpadalagan ang babayi. Pagkatapos sang pila ka minutos nga pagdikitdikit sa salakyan sang babayi, tinak-an sia kag nag-overtake sing tama kadasig. Sa paghimo sini, daku ang risgo nga maaksidente sia kag nalapas man niya ang kasuguan.

Kamusta naman ang isa ka babayi nga natak-an mag-obra upod sa mga tawo nga indi pareho kadasig ukon kaalam sa iya? Ukon ang tawo nga nagahulat sang elebeytor kag sige pindot sang tulum-ukan sini? Pirme ka bala natak-an sa imo tigulang nga mga ginikanan? Ukon isa ka bala ka ginikanan nga madali lang madulaan sing pasensia sa imo magagmay nga kabataan? Madali ka bala maakig kon magsala ang iban?

Tanan kita nagakadulaan sing pasensia kon kaisa. Pero mahimo nga may malain nga resulta kon pirme ini nagakatabo.

Makahalit sa panglawas:

Ang pagkadula sang pasensia nagaresulta sa kainit, kaugot, kag kaakig pa gani. Mahimo magpadugang ini sang stress nga makahalit sa aton panglawas. Suno sa pagtuon sang American Medical Association sining karon lang, ang pagkadula sang pasensia isa sa mga ginatunaan sang highblood, bisan sa mga pamatan-on.

May iban pa nga problema sa panglawas tungod sa pagkadula sang pasensia. Ginpakita sang isa ka bag-o nga pagtuon nga mahimo amo ini ang isa ka rason sang sobra nga katambok. “Naobserbahan sang mga researcher nga mas daku ang posibilidad nga mangin sobra ka tambok ang mga indi pasensioso sangsa mga kabalo maghulat,” report sang The Washington Post. Sa iban nga lugar, ang barato nga mga fastfood bukas sa bilog nga adlaw, kag mabakal gid ini sa mga indi pasensioso.

 Pagpabuyanbuyan:

Natalupangdan sang isa ka pagtuon sang Centre for Economic Policy Research sa London nga ang mga indi pasensioso pirme nagapabuyanbuyan. Indi ayhan nga ginahimo nila ini tungod natak-an sila nga tapuson ang ila obra? Bisan ano man ang rason, ang pagpabuyanbuyan may malain nga epekto indi lamang sa nagahimo sini kundi pati sa ekonomiya. Suno sa pamantalaan sa Britanya nga The Telegraph, ang researcher nga si Ernesto Reuben nagsiling nga “ang pagpabuyanbuyan nagaapekto gid sa kalidad sang obra kag nagapadaku sang gasto kay wala dayon ginatapos sang [mga indi pasensioso] ang ila obra.”

Pagpahubog kag pagkabayolente:

Suno sa pamantalaan sa Britanya nga South Wales Echo, “ang mga indi pasensioso pirme nagakadalahig sa gamo kon nakainom na.” Napamatud-an ini sang mga researcher sa Cardiff University sang gintun-an nila ang ginatos ka lalaki kag babayi. Nakita sa pagtuon, siling sang Echo, nga “daku ang posibilidad nga mangin palainom kag mangin bayolente ang mga indi pasensioso.”

Pagpadasudaso:

Ang isa ka grupo sang mga researcher para sa Pew Research Center sa Washington, D.C., nakatalupangod nga ang mga indi pasensioso “masami nga nagahimo sang padali kag manabaw nga mga desisyon.” Nagaugyon sa sini si Dr. Ilango Ponnuswami, propesor kag nagadumala sang Department of Social Work sa Bharathidasan University sa India. Nagsiling sia: “Bangod sa kakulang sang pasensia mahimo nga magastuhan ka, madulaan sing mga abyan, masakitan kag magaantos, ukon iban pa nga malain nga resulta bangod nagpadasudaso ka sa pagdesisyon.”

 Problema sa kuarta:

Ang pagkadula sang pasensia may labot man sa “madamo nga kautangan,” siling sang Research Review, nga ginbalhag sang Federal Reserve Bank of Boston, U.S.A. Halimbawa, gusto sang indi pasensioso nga mga bag-ong kasal nga baklon ang tanan nga naluyagan nila, bisan pa indi nila ini masarangan. Gani ginautang nila ang ila balay, kagamitan, salakyan, kag iban pa. Mahimo ini maghalit sa pag-asawahay. Suno sa mga researcher sa University of Arkansas, U.S.A., “mas malipayon ang mga bag-ong kasal nga may diutay lamang ukon wala sing utang sangsa mga bag-ong kasal nga madamo sing utang.”

Ginabasol sang iban ang pag-usmod sang ekonomiya sining karon lang sa Estados Unidos sa pagkadula sang pasensia. Ang magasin nga Forbes nagsiling nga “amo sini ang kahimtangan sang ekonomiya subong bangod sang kakulang sang pasensia kag kasakon. Linibo ka ordinaryo nga tawo ang nagapamakal sang mahal nga mga propiedad bisan pa indi nila ini masarangan. Gani napilitan sila nga mangutang sing daku bisan pa indi nila ini mabayaran sa sulod sang madamo nga tinuig—kag kon kaisa sa bug-os nila nga kabuhi.”

Pagkaguba sang pag-abyanay:

Mahimo maapektuhan ang aton pagpakighambal sa iban kon indi kita pasensioso. Kon ang isa ka tawo wala sing gana makig-istorya, mahimo sia maghambal sing padasudaso. Mahimo man sia matak-an kon nagahambal ang iban. Ina nga tawo wala sing pasensia para hulaton kon ano gid ang gusto nga isiling sang iya ginaistorya. Gani ang indi pasensioso nga tawo masami nagadali nga matapos ang ginahambal sang iya ginaistorya paagi sa pagsugpon sa ginahambal sini ukon pagpangita sing paagi para matapos dayon ang paghambalanay.

Ang kakulang sang pasensia mahimo man magguba sang pag-abyanay. Si Dr. Jennifer Hartstein, nga ginsambit sa nagligad nga artikulo nagsiling: “Sin-o ang manamian mag-upod sa tawo nga pirme lang ginatak-an kag nagadali?” Indi gid maayo kon indi ka pasensioso. Mahimo palayuan ka sang imo mga abyan.

Pila lamang ini sang malain nga resulta kon indi ka pasensioso. Ang masunod nga artikulo magabinagbinag kon paano ka mangin mas pasensioso.