Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Ang Pagtamod sang Biblia

Kinahanglan Mo Gid Bala Mag-entra sa Isa ka Relihion?

Kinahanglan Mo Gid Bala Mag-entra sa Isa ka Relihion?

KON dismayado ka na sa relihion ukon wala sing interes sa sini, wala ka nagaisahanon. Ang matuod, nagadamo na gid ang mga tawo nga wala na nagaentra sa mga relihion.

May mga nagbiya sa ila relihion bangod nagapati sila nga nagahimo ini sa mga tawo nga salimpapaw kag panatiko. May iban naman nga tamaran magsunod sa sistematiko nga porma sang pagsimba. May mga tawo man nga nagabatyag nga ang papel sang relihion subong “manugpatunga” sa Dios kag sa iya mga sumilimba indi na kinahanglanon. Pero ano gid bala ang ginatudlo sang Biblia parte sa organisado nga relihion?

Mga Abyan sang Dios sang Una

Maathag nga ginapakita sang Biblia ang porma sang pagsimba nga ginhimo anay sang mga patriarka subong nanday Abraham, Isaac, kag Jacob. Halimbawa, isa ka bes ang Dios nagsiling: “Nakilala ko [si Abraham], nga sogoon niya ang iya kabataan kag ang iya panimalay sa olihi niya agud nga bantayan nila ang dalanon sang GINOO sa paghimo sing pagkamatarung kag katarungan.” (Genesis 18:19) Si Abraham abyan sang Dios gani may suod sia nga kaangtanan sa Manunuga subong indibiduwal. Pero nagsimba man sia kaupod sang iya panimalay. May iban man nga mga patriarka nga mga abyan sang Dios nga nagsimba subong isa ka grupo, sa masami upod sa ila mga paryente kag mga alagad.

Sang ulihi, ginsugo sang Dios ang mga Israelinhon kag ang mga Cristiano sang unang siglo, nga magtipon para sa pagsimba. (Levitico 23:2, 4; Hebreo 10:24, 25) Nalakip sa sining organisado nga pagsimba ang pag-amba, pagbasa sang Kasulatan, kag pagpangamuyo sa publiko. (Nehemias 8:1-8; Colosas 3:16) Ginapakita man sang Kasulatan nga kinahanglan ang isa ka grupo sang kalipikado nga mga lalaki nga manguna sa pagsimba sang kongregasyon.—1 Timoteo 3:1-10.

Ang mga Benepisyo sang Pagsimba Subong Isa ka Kongregasyon

Base sa halimbawa nga ginapakita sa Biblia, makatarunganon lamang nga paabuton naton nga ang mga abyan sang Dios magasimba man sa iya sa organisado nga paagi. May mga benepisyo sa pagsimba sa Dios bilang bahin sang isa ka kongregasyon.

Halimbawa, ginpaanggid sang Biblia ang isa ka matuod nga sumilimba sa tawo nga nagalakbay sa masipot nga dalan kag sa manugdalagan sa isa ka palumba. (Mateo 7:14; 1 Corinto 9:24-27) Ang manugdalagan nga nagaagi sa malawig kag mabudlay nga alagyan madali lang makapoy kag mangampo sa ulihi. Pero panikasugan pa gid sang isa ka manugdalagan nga magpadayon bisan pa daw indi na niya ini masarangan kon may iban nga magapalig-on sa iya. Sing kaanggid, ang isa ka mahunahunaon sa espirituwal nga tawo makapabilin nga suod sa Dios bisan pa sang mga kabudlayan kon may iban nga sumilimba nga magapalig-on sa iya.

Amo sini ang punto sang Biblia nga mabasa sa Hebreo 10:24, 25: “Hunahunaon naton ang isa kag isa agod pahulagon sa gugma kag sa maayong mga buhat, nga wala ginapabay-an ang aton pagtilipon.” Suno sa Kasulatan, ang matuod nga mga sumilimba magasimba  subong mag-ulutod kag nahiusa subong isa ka grupo.

Dapat mo bala likawan ang tanan nga relihion?

Ginapaathag sang Biblia nga ang isa ka hubon, ukon kongregasyon, ginahiusa sang gugma kag paghidait. Halimbawa, sa Efeso 4:2, 3, ang matuod nga mga sumilimba ginalaygayan nga magpanghikot “nga may bug-os nga pagpaubos sang hunahuna kag kalulo, nga may pagkamapinasensiahon, nga nagabatas sa isa kag isa sa gugma, nga nagatinguha gid nga tipigan ang pag-isa sa espiritu sa nagapahiusa nga higot sang paghidait.” Paano mo ini matuman kon wala ka nagaupod sa iban nga mga sumilimba?

Kabubut-on sang Dios nga ang mahunahunaon sa espirituwal nga mga tawo magtingob sa isa ka suod nga grupo sang mga masigkatumuluo sa baylo nga magsimba sing kinaugalingon. Ang Biblia nagalaygay nga ang mga sumilimba dapat maghambal nga may paghilisugot, wala sing pagbinahinbahin, kag ‘maghiusa sing nagakaigo sa isa ka hunahuna kag sa isa ka painuino.’ (1 Corinto 1:10) Ini nga laygay mangin wala sing pulos kon luyag sang Dios nga ang iya katawhan magsimba sa iya subong indibiduwal nga napain sa iban.

Maathag nga ginapakita sang Biblia nga kinahanglan ang isa ka organisado nga porma sang pagsimba nga kahalamut-an sa Dios. Kag ang relihion nga ginapakita sang Biblia, ang relihion nga ginagiyahan sang Dios, amo ang relihion nga makabulig sa imo nga mangin madinalag-on sa pagtigayon sang imo espirituwal nga mga kinahanglanon.—Mateo 5:3.

Huo, madamo nga relihion subong ang salimpapaw kag nagahimo sing tuman nga kalainan. Pero indi buot silingon sini nga dapat mo likawan ang tanan nga relihion. Sigurado nga may ara gid relihion sa duta nga naorganisar sa pagpakita sing gugma sa tanan nga tawo—isa ka relihion nga naorganisar sa pagtudlo sa iban parte sa mga prinsipio sang Dios sa moral. Ina nga relihion amo ang makabulig sa imo nga matigayon ang matuod nga pagtuo. Ang Biblia nagahatag sing mga palatandaan nga makabulig sa imo nga makilala ang relihion nga kahalamut-an sa Dios.