MAY NADUMDUMAN KA BALA NGA TAWO SANG GINBASA MO ANG TITULO?

HUO → BASAHA DAYON ANG ARTIKULO. MAHIMO NGA KINAHANGLAN MO GID INI.

WALA → BASAHA GIHAPON ANG ARTIKULO. MAKABULIG INI SA IMO PARA MAKAPAKIG-ABYAN KA SA OPPOSITE SEX SING NAGAKAIGO KAG MALIKAWAN ANG MGA PROBLEMA.

Butangi ang masunod sing husto ukon sala:

Indi ako dapat makig-abyan sa opposite sex kon indi pa ko handa mangasawa ukon mamana.

․․․․․ HUSTO ․․․․․ SALA

Binagbinaga: Bisan pa si Jesus wala sing plano mangasawa, may mga abyan sia nga babayi. (Mateo 12:46-50; Lucas 8:1-3) Amo man ang soltero nga si Timoteo, kay ginsilingan sia ni Pablo nga kabigon ang “lamharon nga mga babayi subong mga utod upod ang bug-os nga kaputli.”—1 Timoteo 5:1, 2.

Mahimo nahibaluan ni Pablo nga samtang nagaalagad si Timoteo sa lainlain nga kongregasyon, may makilala sia nga mga lamharon nga babayi. (Marcos 10:29, 30) Sala bala kon makig-upod si Timoteo sa ila? Indi. Pero bangod wala pa sia sing plano nga mangasawa, dapat butangan niya ini sing limitasyon. Dapat likawan niya nga mangin sobra ka suod sa ila, kag indi magpa-flirt sa sini nga mga babayi ukon hampangan ang ila balatyagon.—Lucas 6:31.

Ikaw ya, handa ka na bala mamana ukon mangasawa?

Kon HUO ⇨ Paagi sa imo pagpakig-abyan sa opposite sex mahimo makita mo ang imo palamanhon ukon palangasaw-on sa ulihi.—Hulubaton 18:22; 31:10.

Kon INDI ⇨ Dapat butangan mo ini sing limitasyon. (Jeremias 17:9) Mabudlay bala ini himuon? Siempre! “Indi gid malikawan nga mahulog ang imo buot sa imo abyan,” siling sang 18 anyos nga si Nia. * “Kon kaisa indi mo ini matalupangdan.”

Ngaa kinahanglan may limitasyon gid? Kay kon indi mo ini paghimuon, mahimo masakitan ka ukon ang iban. Binagbinaga kon ngaa.

 ANG MATUOD: Kon makigsuod ka sing sobra bisan indi ka pa handa sa serioso nga relasyon, may masakitan gid. “Kaduha na ini matabo sa akon,” siling sang 19 anyos nga si Kelli. “Nahulog anay ang akon buot sa isa ka lalaki, kag may lalaki man nga nahulog ang buot sa akon. Sa sining duha ka hitabo, may nasakitan gid, kag asta subong ara pa ang pinalian.”

Binagbinaga ini:

Ano nga mga sitwasyon nga puede ka makapakig-upod sa opposite sex? Ano nga mga sitwasyon ang indi puede?

Ngaa indi maayo nga pirme ka mag-upod sa amo gihapon nga tawo nga kamo lang? Ano ang mahimo paabuton niya? Ano ang mahimo paabuton mo?

“Kon kaisa, ginainto ko lang ang akon kaugalingon sa pagsiling, ‘Friends lang kami ya. Daw utod ko na na sia.’ Pero sang may ginpangaluyagan sia nga iban, nasakitan ako—pamatyag ko ginluiban niya ako.”—Denise.

Ang Biblia nagasiling: “Nagalikaw ang maalamon nga tawo kon masugata niya ang katalagman, pero wala nagalikaw ang tawo nga wala sing alam, gani nagaantos siya.”—Hulubaton 22:3, APD.

 ANG MATUOD: Kon makigsuod ka sing sobra bisan indi ka pa handa sa serioso nga relasyon, may maguba gid nga pag-abyanay. “Nagateksanay kami sang isa ka lalaki,” siling sang 16 anyos nga si Kati, “pero sang ulihi nagapa-flirt na sia, kag nagateksanay na kami halos kada adlaw. Isa ka bes, ginhambalan niya ako nga nanamian gid sia sa akon kag indi niya gusto nga friends lang kami. Ang problema, wala ko naluyag sa iya. Sang ginsugid ko ini sa iya, kis-a na lang kami nagaistoryahanay asta nga naguba ang amon pag-abyanay.”

Binagbinaga ini:

Sin-o ang nasakitan sa sitwasyon ni Kati kag ngaa? Nalikawan bala tani ini ni Kati ukon sang lalaki? Kon amo, paano?

Kon nagateks, paano makahatag sing impresyon ang isa nga indi lang pagpakig-abyan ang gusto niya sa iya ginateks?

“Kon kis-a ginapunggan ko ang akon kaugalingon. Manami mangin abyan ang mga lalaki, pero indi ko gusto nga maguba ang amon pag-abyanay, amo nga wala ako nagapakigsuod sing sobra sa ila.”—Laura.

Ang Biblia nagasiling: “Ang mahalongon nagatan-aw sa iya paglakat.”—Hulubaton 14:15.

Ang punto: Indi malain ang pagpakig-abyan sa opposite sex, pero kon indi ka pa handa mamana ukon mangasawa, dapat butangan mo ini sing limitasyon.

SA MASUNOD NGA “PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON” . . .

Ang sobra nga pagpakigsuod samtang indi ka pa handa sa serioso nga relasyon, mahimo magguba sang imo reputasyon—hibalua kon ngaa.

Ang iban pa nga artikulo sang “Young People Ask” makita sa Web site nga www.watchtower.org/ype

[Nota]

^ par. 13 Gin-islan ang iban nga ngalan sa sini nga artikulo.

[Kahon/Retrato sa pahina 16]

ANO ANG HIMUON MO?

MATUOD NGA HITABO: “May abyan ako nga lalaki nga mga 1,500 kilometros ang kalayuon sa amon. Nagateksanay kami, siguro mga isa ka bes kada semana. Wala ako naluyag sa iya, kag pamatyag ko wala man sia sing luyag sa akon. Pero isa ka bes, ginteksan niya ako: ‘Kamusta guapa? I miss you! Nagaano ka subong?’ Nakibot ako! Ginhambalan ko sia nga para sa akon, friends lang kami kag wala ako naluyag sa iya. Nag-reply sia, ‘Gali?’ Dayon, wala na gid sia nagteks sa akon liwat.”—Janette.

● Kon indi ka pa handa ukon wala ka pa sing plano sa serioso nga relasyon, ano ang himuon mo kon teksan ka sang pareho sang ginteks kay Janette?

● Kon lalaki ka, sa banta mo nagakaigo bala ang mga ginteks kay Janette? Ngaa?

● Sa imo opinyon, mas mahapos bala nga mangin suod ang isa kag isa paagi sa teks sangsa personal nga pag-istoryahanay? Ngaa?

[Kahon sa pahina 17]

PAMANGKUTA ANG IMO GINIKANAN

Pamangkuta ang imo ginikanan kon ano ang ila opinyon sa mga pamangkot pagkatapos sang daku nga mga bilog sa sini nga artikulo. Lain bala ang ila sabat sangsa imo? Kon amo, ngaa? Ano ang maayo nga punto ang nakita mo sa ila opinyon?—Hulubaton 11:14.

[Kahon/Mga Retrato sa pahina 17]

ANG GINASILING SANG IBAN

Joshua—Kon pirme ka nagaupod sa amo gihapon nga tawo, mas daku ang posibilidad nga mahulog ang imo buot sa iya.

Natasha—Kon gusto mo nga friends lang kamo pero pirme kamo nagaupdanay, indi gid malikawan nga maluyag ang isa sa inyo ukon magluyagay kamo nga duha.

Kelsey—Bisan ang tuyo ninyo sa umpisa friends lang kamo, mahapos lang magbag-o ang imo balatyagon kon pirme kamo nagaupdanay. Posible man nga friends lang kamo, pero matabo lang ini kon hamtong na kamo kag makahibalo na sang limitasyon.

[Retrato sa pahina 16]

Ang sobra nga pagpakigsuod samtang indi ka pa handa sa serioso nga relasyon may malain gid nga resulta