Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Matuod nga Hustisya sa Idalom sang Paggahom sang Dios

Matuod nga Hustisya sa Idalom sang Paggahom sang Dios

 Matuod nga Hustisya sa Idalom sang Paggahom sang Dios

MADUGAY na nga ginasiling sang Biblia nga bag-uhon sang Dios ang aton kalibutan subong kag buslan ini sang isa ka bag-o nga kalibutan. Ining bag-o nga kalibutan may isa lang ka gobierno—ang Ginharian sang Dios nga si Jesucristo ang Hari. (Bugna 11:15) Paano dulaon sang Ginharian sang Dios ang inhustisya? Himuon ini sa duha ka paagi.

1. Dulaon sang Ginharian sang Dios ang indi makatarunganon nga tawhanon nga paggahom. Ang Daniel 2:44 nagsiling: “Sa mga adlaw sadto nga mga hari [mga gobierno] magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian . . . Dugmokon sini kag papason [ang tanan nga tawhanon nga] ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.”

2. Laglagon sang Ginharian sang Dios ang mga malauton kag luwason ang mga matarong. Ang Salmo 37:10 (Ang Pulong sang Dios) nagsiling: “Sa indi madugay magakaladula ang mga malaot.” Ang bersikulo 28 nagsiling: “Kay naluyag ang GINOO sa hustisya kag wala niya ginapabay-an ang mga matutom sa iya. Pagatipigan niya sila hasta san-o.”

Ining “mga matutom” makaeksperiensia sang katumanan sang ginsiling ni Jesus sa iya modelo nga pangamuyo. Nagsiling sia: “Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” (Mateo 6:10) Ano ang kabubut-on sang Dios para sa duta?

Kon Ginharian sang Dios Na ang Magagahom sa Duta . . .

Wala na sing korapsion kag pagpamigos. Tuhoy kay Jesucristo, ang Hebreo 1:9 nagsiling: “Ginhigugma mo ang pagkamatarong, kag gindumtan mo ang pagkamalinapason.” Subong matarong nga Manuggahom, “magaluwas [si Jesus] sang nawad-an kon magtuaw [sila], sang imol nga wala sing manugtabang. . . . Tubson niya ang ila kalag gikan sa pagpigus kag paglugus; kag ang ila dugo manginbilidhon sa iya itololok.”—Salmo 72:12-14.

Mangin bugana ang pagkaon. “Ang duta naghatag sang iya patubas; ang Dios, ang aton kaugalingon nga Dios, magapakamaayo sa aton.” (Salmo 67:6) “May bugana nga uyas sa duta; sa putokputokan sang kabukiran magahapayhapay ini.” (Salmo 72:16) Ginpakaon ni Jesus ang linibo paagi sa milagro. Ginapakita sini kon ano ang iya himuon sa ulihi paagi sa Ginharian sang Dios.—Mateo 14:15-21; 15:32-38.

Ang hustisya indi maapektuhan sang tawhanon nga mga limitasyon. “Wala sing tinuga nga indi dayag sa . . . itululok [sang Dios], kundi ang tanan nga butang hublas kag dayag gid sa iya mga mata kag manabat kita sa iya.” (Hebreo 4:13) Tuhoy sa Cristo, aton mabasa: “Indi sia maghukom sono sa panolok sang iya mga mata, ukon maghusay sono sa pagpamati sang iya mga idulungug; kondi magahukom sia nga may pagkamatarung sang mga imol, kag magahusay nga may pag-alangay sa mga mahagup sang duta.”—Isaias 11:3, 4.

 Malapit Na ang Paggahom sang Ginharian!

Ang nagalala nga kahimtangan sang kalibutan nagapakita nga malapit na ang katapusan sini. “Kon ang malauton magtubo subong sang hilamon kag kon ang tanan nga manughikot sang kalautan maglambo, ini amo agud nga laglagon sila sing dayon,” siling sang Salmo 92:7. Paano mo matigayon ang kahamuot sang Dios kag maluwas? Si Jesucristo nagsiling: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.”—Juan 17:3.

Luyag mo bala ina nga ihibalo? Kon amo, pareho nanday Heide, Dorothy, kag Firuddin, nga ginsambit kaina, puede mo ini ipamangkot sa mga Saksi ni Jehova. Nalipay sila nga sabton ang imo mga pamangkot nga wala sing bayad.

[Kahon/Retrato sa pahina 9]

KON ANG KABUHI DAW INDI MAKATARUNGANON

Si Emily nga taga-Estados Unidos nadiskobrehan nga may leukemia sang pito sia ka tuig. Ang iya mga abyan nagamasakit lang sang kataro ukon sip-on, pero si Emily nagaantos sang grabe nga pagbulong, lakip ang chemotherapy. “Makahaladlok ang leukemia!” siling niya.

Bisan pa mabudlay ang iya kabuhi, wala madulaan sing paglaum si Emily. Nagahulat sia sa Ginharian sang Dios, nga sa diin “ang pumuluyo indi magsiling, ‘Nagamasakit ako.’” (Isaias 33:24) Si Emily nagsiling: “Ang akon paborito nga bersikulo amo ang Marcos 12:30: ‘Higugmaon mo si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna kag sa bug-os mo nga kusog.’ Nagabaskog ako kon nagapangamuyo ako kay Jehova. Nagapasalamat ako sa iya kay ginhatagan niya ako sing pamilya, kongregasyon, kag sing paglaum nga kabuhi nga wala sing katapusan sa Paraiso sa bag-o nga kalibutan. Nabuligan gid ako sini nga paglaum.”

[Mga Retrato sa pahina 8, 9]

Sa idalom sang Ginharian sang Dios, ang tanan makatigayon na sang bugana nga pagkaon, matuod nga hustisya, kag kabuhi nga wala sing diskriminasyon