● Ang mga researcher nakahimo sing robot nga kamot nga maabtik kag pleksibol. Ang nagadumala sang corporate design sang kompanya nga nagahimo sini nga proyekto nagsiling nga ang bag-o nga kamot “mas maayo sangsa bisan ano nga robot sa industriya karon.” Diin nila ini gin-ilog? “Sa sungo sang elepante,” siling niya.

Binagbinaga: Ang sungo sang elepante nagabug-at sing 140 ka kilo, kag ginatawag ini nga “pinakapleksibol kag pinakamapuslanon nga siwil sa planeta.” Ginagamit niya ini subong ilong, butkon, kamot, ukon pangsuyop. Paagi sa sini, makaginhawa ang elepante, makapanimaho, makainom, makauyat, ukon makahimo sing makabulungol nga tunog!

Pero indi lang amo sini. Ang sungo sang elepante may mga 40,000 ka muscle fiber. Masarangan puluton sang elepante ang gamay nga sensilyo paagi sa punta sang iya sungo. Pero mahimo man sini madala ang 270 ka kilo nga kabug-aton!

Nagalaum ang mga researcher nga kon mailog nila ang sungo sang elepante, makahimo sila sing mas maayo nga mga robot nga magamit sa balay kag sa mga pabrika. “Nakahimo kami sing bag-o gid nga klase sang robot,” siling sang representante sang kompanya nga ginsambit kaina, “sa una nga tion, makabuligay ang mga tawo kag mga robot sa pag-obra sing maayo nga wala sing mahalitan.”

Ano sa banta mo? Natabuan lang bala ang sungo sang elepante? Ukon gindesinyo ini?