Pagbantay sa Kalibutan

“Ang pagkapresidente nagapabatyag sa isa nga kinahanglan niya mangamuyo.”—BARACK OBAMA, PRESIDENTE SANG ESTADOS UNIDOS SANG AMERIKA.

Sang ginpamangkot ang mga taga-Argentina kon ano ang ila himuon para ipakita nga ginapabugal nila ang ila pungsod, 56 porsiento sang mga nagaedad sing 10 asta 24 ang nagsiling nga masuksok sila sang uniporme sang soccer team sang ila pungsod.—LA NACIÓN, ARGENTINA.

Ginapakita sang pagtuon nga “mga treinta porsiento sang pagkaon nga para sa konsumo sang tawo sa bilog nga kalibutan ang wala napuslan ukon nauyang lang. Nagadamo ini sing 1.3 bilyones ka tonelada kada tuig.”—FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, ITALYA.

“Bisan diin lang subong, may mga inaway kag mga balita sang mga inaway, gani ang mga soldado sang aton dutang natawhan dapat handa pirme sa pag-amlig sang iya katawhan kag sa tanan nga ginakabig sini nga balaan batok sa mga kaaway.” —PATRIARCH KIRILL, PANGULO SANG RUSSIAN ORTHODOX CHURCH.

Ang pinakamadamo nga aksidente sa salakyan nga ginreport sa German insurance company sang 2010 natabo mga 7:00 sang aga asta 8:00 sang aga. “Para malikawan mo ang aksidente, dapat temprano ka pa kadto sa ulubrahan kon aga,” siling sang isa ka opisyal sa kompanya.—PRESSEPORTAL, GERMANY.

Bataon nga mga Lider sa Malaysia

Sa Malaysia, may isa ka popular nga kompetisyon sa TV parte sa pagpili sang isa ka maayo nga imam, ukon lider sang Islam. Ini nga kompetisyon gintawag nga “Imam Muda,” ukon “Bataon nga Lider,” kag ginhimo ini sa Kuala Lumpur. Ang mga nagaentra nagaedad sing 18 asta 27, kag lainlain ang ila ginhalinan. Amat-amat sila nga ginabuhinan asta isa na lang ang mabilin. Ginapremyuhan sila sing kuarta kag bag-o nga awto, pero ang madaug paeskwelahon nila sa Saudi Arabia, pakadtuon sa Mecca, kag himuon nga imam. Dapat makabisado sang mga nagaentra ang obligasyon sang imam, makasarang magdebate parte sa mga isyu sang relihion kag mga hitabo, kag makasaulo sing Koran. Ang naghimo sini nga kompetisyon nagsiling nga gusto niya “maganyat ang mga bataon” sa Islam.

Wala Nagahalong sa Paggamit sing Internet

Madamo sa mga nagagamit sing social network ang wala makarealisar kon ano ang resulta sang paghatag nila sang ila personal nga impormasyon. Pero mahimo nga anihon gid nila sa ulihi ang indi maayo nga resulta sini. Ginpagua sang Sydney Morning Herald sa Australia ang komento sang prinsipal sang isa ka eskwelahan nga si Timothy Wright, nga nagasiling: “Bangod sa moderno nga teknolohiya ang pataka nga paghambal, pagpakalain sa iban, indi maayo nga mga piktyur, ukon ang pagsugid sing personal nga mga impormasyon mangin permanente na kag mahibaluan sang bisan sin-o nga may access sa sini.” Buot silingon, “ang sala nga ginhimo mo sang 15 anyos ka, mahimo mahibaluan sang imo amo pagligad sang 10 ka tuig,” siling ni Wright.