Kon Daw Mangampo Ka Na Gid

SA Estados Unidos, linibo ang gusto maghikog kada tuig. Ang Biblia naghatag sing rason kon ngaa madamo ang nadulaan sing paglaum. Nagpaathag ini nga nagakabuhi kita sa “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.” Gani grabe gid ang pag-antos sang mga tawo. (2 Timoteo 3:1; Manugwali 7:7) Kon daw indi na maagwanta sang isa ang iya mga problema, mahimo maghunahuna sia nga maghikog para matapos na ang iya pag-antos. Ano ang himuon mo kon amo sini ang imo ginabatyag?

Wala Ka Nagaisahanon

Bisan pa nga daw wala ka na sing paglaum, dumduma nga indi lang ikaw, kundi halos tanan nga tawo may problema. Ang Biblia nagsiling: “Ang tanan nga tinuga padayon nga nagaugayong  sing tingob kag ginasakitan sing tingob.” (Roma 8:22) Mahimo nga daw wala dayon sing solusyon ang imo problema, pero pagligad sang tion, mahimo magaayo-ayo ang imo kahimtangan. Pero ano ang makabulig sa imo sa karon?

Isugid ang imo ginabatyag sa hamtong kag masaligan nga abyan. Ang Biblia nagsiling: “Ang isa ka abyan nagahigugma sa tanan nga tion, kag . . . isa ka utud [nga] natawo tungud sa kapiotan” ukon problema. (Hulubaton 17:17) Suno sa Biblia, sang grabe ang problema sang matarong nga si Job, ginsugid niya ang iya ginabatyag sa iban. Sang nagbatyag sia sing ‘kaugot sa iya kabuhi,’ nagsiling sia: “Igahambal ko ang akon pag-antus, ang pagpangabudlay sang akon kalag.” (Job 10:1, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano, BKK) Ang pagsugid sa iban magapahaganhagan sang imo ginabatyag, kag mahimo magbag-o ang imo panan-aw sa imo mga problema. *

Isugid sa Dios ang imo ginabatyag paagi sa pangamuyo. Ang pila nagapati nga ang pangamuyo makapatawhay lang sa aton hunahuna, pero indi amo sina ang ginasiling sang Biblia. Nagsiling ang Salmo 65:2 nga si Jehova nga Dios “nagapamati sang pangamuyo,” kag ang 1 Pedro 5:7 nagsiling: “Nagaulikid sia sa inyo.” Pirme ginahambal sang Biblia nga importante ang pagsalig sa Dios. Halimbawa:

“Salig sa GINOO sa bug-os mo nga tagiposoon, kag dili magsandig sa imo kaugalingon nga paghangup. Sa tanan mo nga dalanon kilalaha sia, kag magatuytuy sia sa imo mga banas.”HULUBATON 3:5, 6.

“Tumanon [ni Jehova] ang handum sang mga nagakahadluk sa iya, pamatian man niya ang ila pagtuaw, kag luwason sila.”SALMO 145:19.

“Amo ini ang pagsalig naton sa iya, nga bisan ano ang pangayuon naton suno sa iya kabubut-on, nagapamati sia sa aton.”1 JUAN 5:14.

“Ang GINOO malayo sa malauton, apang nagapamati sia sang pangamuyo sang matarung.”HULUBATON 15:29.

 Kon isugid mo sa Dios ang imo mga kabudlayan, buligan ka gid niya. May rason gid ang Biblia nga magsiling sa imo nga ‘magsalig ka sa iya sa tanan nga tion kag iula sa atubangan niya ang imo tagiposoon.’—Salmo 62:8.

Kon Nagakinahanglan sing Dugang nga Bulig

Suno sa mga pagtuon, ang mga tawo nga nagahikog nakaagi sing depresyon. * Ginapakita sini nga mahimo kinahanglan na nila nga magpadoktor. Mahimo ka niya resetahan sang bulong ukon magrekomendar sang mga dapat mo kaunon. Kon kaisa, makabulig man ang pag-ehersisyo. Napamatud-an nga nakabulig sa madamo ang pagpadoktor. *

Ang Biblia may madamo nga impormasyon nga nagapabakod kag nagahatag sing paglaum sa imo. Halimbawa, sa Bugna 21:4, ang Biblia nagsiling parte kay Jehova nga Dios: “Pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.” Promisa ini sang Dios nga nagahatag sa aton sing kaumpawan.

Ginapaambit sang mga Saksi ni Jehova ining paglaum nga nabase sa Biblia sa minilyon ka tawo sa bilog nga kalibutan. Gani, madamo ang nahatagan sing paglaum sa sining mabudlay nga tion. Para sa dugang nga impormasyon, kontaka ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar. Mahimo ka magkadto sa Kingdom Hall nga malapit sa inyo ukon magsulat sa nagakaigo nga adres sa pahina 5 sa sini nga magasin. Mahimo ka man magkadto sa amon Web site nga www.watchtower.org.

[Mga Nota]

^ par. 5 Sa iban nga pungsod, ang pila nabuligan sa pagtawag sa suicide-prevention center ukon mental-health center.

^ par. 13 Para sa dugang nga impormasyon parte sa depresyon, tan-awa ang Hulyo 2009 nga Magmata! sa pahina 3-9.

^ par. 13 Ang Magmata! wala nagarekomendar sang isa ka klase sang pagbulong. Dapat anay binagbinagon sing maayo ang paagi sang pagbulong antes magdesisyon.

[Kahon sa pahina 16]

BULIG HALIN SA BIBLIA

● “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.”—Filipos 4:6, 7.

● “Nagpangamuyo ako sa GINOO kag ginsabat niya ako; ginkuha niya ang tanan ko nga mga kahadlok.”—Salmo 34:4, HPV.

● “Ang GINOO malapit sa mga napaslawan; ginaluwas niya ang mga nadulaan sing paglaom.”—Salmo 34:18, HPV.

● “Ginaayo niya ang napaslawan; ginabulong niya ang ila mga pilas.”—Salmo 147:3, APD.

[Kahon sa pahina 17, 18]

KON NAGAHUNAHUNA KA NGA MAGHIKOG . . .

Isugid ang imo ginabatyag sa masaligan nga abyan

Isugid sa Dios ang imo ginabatyag paagi sa pangamuyo

Magpadoktor

[Kahon/Retrato sa pahina 18]

PARA SA MGA ABYAN KAG PAMILYA

Ang pamilya ukon suod nga mga abyan amo sa masami ang makamutik kon ang isa nagahunahuna maghikog. Buligi sia gilayon! Pamatii sia sing maayo kag batyaga ang iya ginabatyag. Intiendiha ang iya mga kabudlayan. Nagsiling ang Biblia: “Lipayon ang mga kalag nga ginapung-awan.” (1 Tesalonica 5:14) Palig-una ang mga nasubuan nga mangayo sing bulig, kag kon kinahanglan, buligi sia nga mahimo ini.