● Ang puersa sang grabidad ukon g-force nga mga 80 asta 100 bastante na para malipong ka. Pero masarangan sang woodpecker ang g-force nga 1,200 kon ginabuhuan niya ang kahoy. Paano niya ini mahimo nga wala nagasakit ang iya ulo kag indi malipong?

Binagbinaga: Nadiskobrehan sang mga researcher nga may apat ka rason kon ngaa masarangan sang ulo sang woodpecker ang grabe nga puersa:

1. May mabakod pero pleksibol nga tuktok

2. May hyoid—ang tul-an kag mahunit nga tisyu nga nagaputos sa bagol

3. May daw espongha nga tul-an sa bagol

4. Gamay nga kal-ang para sa pluido sa tunga sang bagol kag utok

Ang kada isa sini nagabulig sa woodpecker para matuka ang kahoy sing 22 ka beses kada segundo nga indi mahalitan ang iya utok.

Bangod sini, nakahimo ang mga researcher sing kaha nga makasarang sing asta sa 60,000 nga g-force. Makabulig ini para mas maproteksionan ang mga rekorder sang eroplano nga makasarang lang subong sang mga 1,000 nga g-force. Si Kim Blackburn, isa ka enhinyero sa Cranfield University sa United Kingdom, nagsiling nga ang nadiskobrehan parte sa ulo sang woodpecker isa ka “dalayawon nga halimbawa kon paano ang kinaugali nakahimo sing tama ka moderno nga butang para masolbar ang daw tama ka imposible.”

Ano sa banta mo? Natabuan lang bala ang dalayawon nga ulo sang woodpecker? Ukon gindesinyo ini?

[Diagram sa pahina 19]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

1

2

3

4

[Picture Credit Line sa pahina 19]

Redheaded woodpecker: © 2011 photolibrary.com