Ang Pinakaimportante nga Pamangkot

“MAY mas importante pa bala sa pamangkot nga, ‘May Dios gid bala?’” siling sang genetiko nga si Francis S. Collins. Husto gid sia. Kon wala sing Dios, wala na sing paglaum ang mga patay, kag wala sing isa nga magapat-od kon ano ang husto kag sala.

Ang iban nga tawo nagaduhaduha kon may Dios gid man, bangod madamo nga sientipiko ang wala nagapati sa Dios. Pero kon kaisa, ang pagpati sang kalabanan sala gid, subong sang ipakita sa masunod nga artikulo.

Makapasubo nga madamo nga lider sang relihion ang nagpalibog pa gid sa mga tawo kay ang ila mga panudlo nagasumpakil sa napamatud-an na sang siensia. Ang isa ka halimbawa sini amo ang wala nabase sa Biblia nga pagpati nga sang nagligad nga linibo ka tuig, gintuga sang Dios ang kalibutan sa sulod sang anom ka adlaw nga may 24 ka oras.

Ining nagasumpakilay nga mga teoriya kag pilosopiya amo ang rason kon ngaa madamo ang nag-untat sa pagpangusisa parte sa Dios. Pero indi bala nga mapuslanon gid kon mahibaluan mo ang husto nga sabat sa sining importante nga pamangkot? Siempre, wala sing isa sa aton ang nakakita sa Dios, kag wala man naton nakita sang nagluntad ang kabuhi kag ang uniberso. Gani, nagapati man kita sa Dios ukon wala, may pagtuo gihapon kita. Pero ano ini nga klase sang pagtuo?

Ang Matuod nga Pagtuo Nabase sa Mabakod nga Ebidensia

Ang pagtuo importante nga bahin sang aton kabuhi. Kon mag-obra kita, nagalaum kita nga suelduhan. Kon magtanom kita, nagapaabot kita nga matubo ini. Nagasalig kita sa aton mga abyan. Kag nagasalig man kita sa mga kasuguan nga nagakontrol sa aton uniberso. Amo ini ang pagtuo nga may basihan. Sing kaanggid, ang pagtuo nga may Dios nabase man sa mga ebidensia.

Ang Hebreo 11:1 sa Biblia nagsiling: “Ang pagtuo amo ang . . . maathag nga pagpasundayag sang mga katunayan bisan indi makita.” Ang isa ka bersion nagsiling: “Ang pagtuo amo ang pagsalig . . . [sa] mga butang nga indi naton makita.” (Maayong Balita nga Biblia, HPV) Halimbawa: Nagalakatlakat ka sa baybay, dayon naglinog. Gulpi lang naghunas. Nahibaluan mo nga palatandaan ini nga may tsunami. Ang linog kag ang paghunas amo ang “maathag nga pagpasundayag” ukon pamatuod sang indi mo pa makita nga katunayan nga may maabot nga dalagku nga balod. Bangod may basihan ang imo pagpati, madalagan ka sa mas mataas nga lugar.

Ang imo pagtuo sa Dios dapat nabase man sa masaligan nga ebidensia. Sa sini nga paagi, ang Dios mangin ‘katunayan sa imo bisan indi mo Sia makita.’ Kinahanglan gid bala nga mangin sientipiko ka para mausisa ining mga ebidensia? Ang ginhatagan sing Nobel Prize nga si Vladimir Prelog nagbaton nga “mas madamo pa sing nahibaluan ang iban nga tawo parte Dios, relihion, kag kabuhi sa tapos sang kamatayon, sangsa mga ginhatagan sing Nobel Prize.”

Ang sinsero nga tagipusuon kag kauhaw sa kamatuoran dapat magpahulag sa imo nga usisaon ang mga ebidensia para mahibaluan ang husto nga sabat. Ano nga ebidensia ang mahimo mo usisaon?

[Retrato sa pahina 3]

Nagapati ang mangunguma nga matubo ang iya gintanom