“Wala Ako Napatay”

“Indi Ka Maghibi sa Lulubngan Ko,

Wala Ako Napatay.

Wala Ako Didto.”

● Nabatian mo na bala ini nga binalaybay? Nabatian mo bala ini nga ginkanta? Sang nagligad nga pila ka dekada, naglugpay ini sa mga tawo sa bilog nga kalibutan. Ginasiling nila nga lainlain ang nagsulat sini nga binalaybay. Suno sa iban, pangamuyo ini sa lubong sang isa ka Navajo.

Nangin popular gid ini nga kanta sang nagligad nga pila ka tuig sa Japan, pero madamo ang naligban sa sini. Masami nga ginakadtuan sang mga Hapon ang lulubngan sang ila pamilya para ipakita ang ila pagtahod sa ila paryente nga ginakabig nila nga buhi. Bangod sini nga kanta, madamo ang nagapamangkot, “Diin na ang mga patay?”

Kinabatasan na sang mga Budhista nga Hapon nga ihamyang ang ila patay, pulawan, kag hiwatan sing mga seremonya sa lubong. Pero indi masabat sang kalabanan sa ila ang pamangkot nga, Diin ang mga patay? Ukon, Ang mga patay bala sang iban nga relihion kag pungsod nagakadto sa isa lang ka lugar? Ngaa wala nagasabat ang mga patay?

Madamo ang nagapati nga indi masabat ini nga mga pamangkot kag uyang lang sa tion ang pagpangita sing mga sabat. Mahimo nga magpalibog ka, ‘Ano ang nagakatabo sa aton kon mapatay kita?’ Sa diin makita ang sabat? Ang Biblia nagasiling nga gintuga sang Dios nga perpekto ang una nga mag-asawa kag ginpaistar sa matahom nga hardin. Mabuhi kuntani sila sing dayon sa Paraiso kon nagmatinumanon sila sa Dios. Pero wala sila nagmatinumanon.

Gani gintabog sila sang Dios sa Paraiso kag wala na sila ginsuportahan. Ginpaathag niya ang resulta sang ila pagkadimatinumanon: “Yab-ok ka, kag sa yab-ok magabalik ka.” Ginhimo ang tawo halin sa yab-ok, kag sa ulihi, kon mapatay sia, magabalik sia sa yab-ok.—Genesis 2:7; 3:19.

Ang isa ka lalaki sa Kofu, Japan nga nagaatipan sa isa ka daku nga lulubngan nagsiling: ‘Ginbutang ko sa lulubngan ang mga abo kag mga tul-an. Pagligad sang lima ukon napulo ka tuig, wala na sing unod ang mga lulubngan.’ Ang aton lawas nahuman sa mga elemento sang duta, kag sa ulihi magabalik ini sa duta. Gani, ano na lang ang nabilin?

Ang tanan nga pangalibutan madula sa kamatayon. Pero, ang aton Manunuga, nga nakahibalo bisan sa pagkapatay sang maya, mahigugmaon nga magadumdom sa aton. (Mateo 10:29-31) Nagsaad sia sing pagkabanhaw. Tawgon niya kita halin sa kamatayon.—Job 14:13-15; Juan 11:21-23, 38-44.

Kon gusto mo makahibalo sing dugang sa sini nga topiko, ginaagda ka namon nga sulatan ang manughimo sini nga magasin. Malipay sila sa pagsugid sa imo sang dugang pa nga impormasyon. Mahimo mo man tan-awon ang Web site nga www.watchtower.org.