“Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—Bugna 21:4.

MASALIGAN bala ining makalilipay nga promisa? Dumduma ang isa sa una nga paandam sa tawo. Nagsiling ang Dios kay Adan nga kon indi sia magtuman, “mapatay” sia. (Genesis 2:17) Kag napatay si Adan suno sa ginsiling sang Dios. Isa pa ka pamatuod nga ginatuman sang Dios ang iya ginsiling amo ang napanubli nga kamatayon kag pag-antos sang mga tawo. Indi bala nga masaligan gid naton ang promisa sang Dios nga ipasag-uli ang perpekto nga kahimtangan sa duta?

Dumduma man ang mga kinaiya sang Dios nga aton ginbinagbinag sang nagligad nga artikulo. Ang aton handum nga madula ang pag-antos nagapamatuod mismo sang kaluoy, gugma kag hustisya sang Dios. Dugang pa, ang mga hitabo kag kinaiya sang mga tawo karon nagapamatuod nga malapit na niya ini tumanon.—Basaha ang kahon nga “ San-o Mahanabo Ining mga Butang?

Ngaa si Jehova nga Dios gid lang ang makadula sang pag-antos? Binagbinaga kon paano niya gingamit si Jesus nga iya Anak para matadlong ang mga rason sang pag-antos.

Personal nga desisyon.

Ang aton katigulangan nga si Adan naghimo sing desisyon nga nagresulta sa pag-antos sang iya mga kaanakan. Nagsulat si apostol Pablo: “Ang tanan nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan sing tingob.” (Roma 8:22) Ang solusyon sang Dios tama ka makatarunganon, maluluy-on, kag simple. Ang Roma 6:23 nagpaathag: “Ang bayad nga ginabayad sang sala amo ang kamatayon, apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.”

Ang perpekto nga tawo nga si Jesus wala nakasala. Ang iya kamatayon sa usok sang pag-antos amo ang basihan para mahilway sa sala kag kamatayon ang mga matinumanon. May paglaum na kita nga mabuhi sing walay katapusan sa kalibutan kag indi na kita makasayop sa aton mga desisyon. Wala naman ang mga tawo nga hungod nga nagapaantos sa iban “kay utdon ang mga manughikot sing malaut.”—Salmo 37:9.

Wala ginapaabot nga mga hitabo kag pagkadi-perpekto.

Ang gintangdo sang Dios nga Hari, si Jesucristo, may gahom sa pagkontrol sa kinaugali nga puersa. Sang unang siglo C.E., sang nagasakay sa sakayan si Jesus kag ang iya mga apostoles, ‘nag-abot ang isa ka mabaskog nga unos, kag ang mga balod nagsalta sa sakayan, amo nga madali na lang magkapan ang sakayan.’ Sang nangayo sila sing bulig kay Jesus “nagbangon sia kag ginsaway ang hangin kag nagsiling sa dagat: ‘Hipos! Maglinong ka!’ Kag nagtunong ang hangin, kag naglinaw.” Natingala  ang iya mga apostoles. Nagsiling sila: “Bisan ang hangin kag dagat nagatuman sa iya.”—Marcos 4:37-41.

Sa paggahom ni Jesus, ang matinumanon nga katawhan “magapuyo sing malig-on kag magamalinong, [kag] wala sing kahadluk” sa kalamidad. (Hulubaton 1:33) Lakip na sini ang kinaugali nga kalamidad. Isa pa, mauntat man ang indi maayo nga pagdumala sa duta, indi mabakod nga pagpatindog sing bilding, indi pagpamati sa mga paandam, kag iban pa nga sayop sang mga tawo. Wala naman sing mag-antos bangod sa wala ginapaabot nga mga hitabo.

Sang yari si Jesus sa duta, ginpakita niya kon ano pa ang himuon sang iya paggahom sa pag-antos bangod sa wala ginapaabot nga mga hitabo. “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi,” siling niya. (Juan 11:25) May gahom si Jesus kag handum gid niya nga banhawon ang minilyon nga napatay bangod sa mga kalamidad. Masaligan bala ini? Huo, kay ginpabakod ni Jesus ang aton pagsalig sa iya paagi sa pagpamanhaw sang yari sia sa duta. Ang tatlo sini mabasa sa Biblia.—Marcos 5:38-43; Lucas 7:11-15; Juan 11:38-44.

“Ang manuggahom sini nga kalibutan.”

Gintangdo sang Dios si Cristo Jesus para ‘laglagon ang isa nga may ikasarang sa pagpahanabo sing kamatayon, nga amo ang Yawa.’ (Hebreo 2:14) Nagsiling si Jesus: “May paghukom sa sini nga kalibutan; karon ang manuggahom sini nga kalibutan tabugon.” (Juan 12:31) ‘Laglagon niya ang mga binuhatan sang Yawa’ paagi sa pagdula sang impluwensia sini sa kalibutan. (1 Juan 3:8) Makita mo gid nga magabag-o ang kahimtangan sa kalibutan kon wala na ang kakagod, korapsion, kag maiyaiyahon nga impluwensia sang Yawa!