Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Magmata!  |  Mayo 2011

Ang Libro nga Imo Masaligan—Bahin 7

Ang Libro nga Imo Masaligan—Bahin 7

 Ang Libro nga Imo Masaligan—Bahin 7

Ang Ikapito nga Kagamhanan sa Kalibutan

Amo ini ang katapusan sa pito ka sunodsunod nga mga artikulo sang “Magmata!” nga nagabinagbinag sa pito ka kagamhanan sa kalibutan sa kasaysayan sang Biblia. Ang katuyuan sini amo nga ipakita nga masaligan kag gintuytuyan sang Dios ang pagsulat sang Biblia, kag ang mensahe sini nagahatag sing paglaum nga dulaon ang pag-antos nga resulta sang mapintas nga paggahom sang tawo.

NAGAKABUHI kita sa pinasahi kag talalupangdon nga tion—ang paggahom sang ikapito nga kagamhanan sa kasaysayan sang Biblia. Dugang pa, amo lang ini ang gintagna nga kagamhanan nga wala pa marekord ang katumanan sa Biblia—ang anom nasulat na. Ang Biblia nagtagna parte sa pito ka kagamhanan ukon “hari”: “May pito ka hari: ang lima napukan na, ang isa amo karon, kag ang isa wala pa mag-abot, apang kon mag-abot sia magapabilin sia sa sulod sang malip-ot nga tion.” *Bugna 17:10.

Mga sobra sa 1,900 ka tuig ang nagligad, ginsulat nga ang lima sa pito ka “hari,” ukon emperyo “napukan na.” Ini amo ang Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, kag Gresya. Ang ekspresyon nga “ang isa amo karon” amo ang Roma. Pero indi ini magadugay. May isa pa ka emperyo, kay suno sa tagna: “Ang isa wala pa mag-abot.” Natuman ang tagna sa Biblia, naggahom ang ikapito nga “hari”! Ano ini nga emperyo? Magagahom bala ini sing dayon? Kon indi, paano ini mapukan? Maathag nga ginasabat ini sang Biblia.

Masaligan nga Tagna

Nagsugod ang ikapito nga kagamhanan sang ang England amat-amat nga nangin gamhanan sa aminhan-katundan nga bahin sang Emperyo sang Roma. Sang 1760, ining pungsod nangin Emperyo sang Britanya. Padayon ini nga nangin gamhanan kag manggaranon. Sang ika-19 nga siglo, ang Britanya amo ang pinakamanggaranon kag pinakagamhanan nga pungsod. “Ang emperyo sang Britanya,” suno sa isa ka reperensia “amo ang pinakadaku sa bilog nga kalibutan.” “May 372 milyones ini ka pumuluyo kag may kalaparon nga 2.8 bilyon ka ektarya.”

Pero, sang una nga bug-os kalibutan nga inaway, (1914-1918) nakig-alyansa ang Britanya sa Estados Unidos nga kolonya sini sang una. Ang resulta? Ang Emperyo sang Britanya nangin Anglo-Amerikano nga kagamhanan. Ini nga alyansa nagapadayon asta subong.—Tan-awa ang kahon nga  “Talalupangdon nga Alyansa.”

 Ang tagna sa Bugna 17:10 nagahisanto sa isa pa ka tagna sa tulun-an sang Daniel. Nagsulat si Daniel parte sa “daku nga larawan” nga nakita ni Hari Nabocodonosor sang Babilonia sa isa ka palanan-awon halin sa Dios. (Daniel 2:28, 31-43) Ginpaathag ni Daniel sa hari nga ang lainlain nga bahin sang lawas sang larawan nagarepresentar sa sunodsunod nga emperyo. Nagsugod ini sa Babilonia, ang nagagahom sa kalibutan sadto. (Ang Egipto kag Asiria natapos na.) Napamatud-an sang kasaysayan ang masunod:

Ang ulo nga bulawan nagarepresentar sa Emperyo sang Babilonia.

Ang dughan kag mga butkon nga pilak amo ang Medo-Persia.

Ang tiyan kag mga paa nga saway amo ang dumaan nga Gresya.

Ang mga batiis nga salsalon amo ang Emperyo sang Roma.

Ang mga tiil, nga human sa salsalon kag daga, nagapakita nga ang paggahom sang Anglo-Amerikano wala nakapahiusa sa pulitika kag sa mga tawo.

Suno sa Bugna 17:10, ang ikapito nga kagamhanan sa kalibutan ‘magapabilin sa malip-ot nga tion.’ Daw ano ini kadugay? Paano ini mapukan? Ano dayon ang matabo? Ginpaathag ini ni Daniel.

Ang Paglaum nga Imo Masaligan

Sang napaathag na ni Daniel ini nga larawan, sia nagsulat: “Ang bato natiphag [halin sa bukid] sa wala sing kamut, nga nag-igo sang larawan sa iya mga tiil nga salsalon kag daga, kag nagdugmok sa ila.” (Daniel 2:34) Ano ang ginapakita sini?

Nagpadayon si Daniel: “Sa mga adlaw sadto [nga katapusan] nga mga hari magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian [sa duta] kag ini magapadayon sa gihapon.” * (Daniel 2:44, 45) Binagbinaga ining importante nga mga punto:

1. Ang madinalag-on nga Ginharian nga ginrepresentar sang daku nga bato, ‘gintukod’ mismo sang Dios, kag indi sang “kamut” sang tawo. Gani husto lang nga tawgon ini nga Ginharian sang Dios.

2. “Dugmokon” sang Ginharian sang Dios ang tanan nga pagginahom sang tawo, lakip ang ikapito nga kagamhanan. Ngaa? Bangod magabato sila sa Dios sa katapusan kag daku nga inaway sa simbuliko nga lugar nga ginatawag Har–Magedon, ukon Armagedon. Suno sa Biblia, pagpakig-away ini sang Dios batok sa “mga hari sang bug-os napuy-an nga duta.”—Bugna 16:13, 14, 16.

 3. Ang Ginharian sang Dios “dili gid malaglag,” indi kaangay sang gobierno sang tawo nga ginabuslan, lakip na ang pito ka kagamhanan. Magagahom man ini sa bug-os nga duta.—Daniel 2:35, 44.

Matuman ang tagna sa Genesis 3:15 kon laglagon na sing bug-os ang mga nagapamatok sa Dios. Ang Binhi sang babayi amo si Jesucristo. Dugmukon niya ang simbuliko nga man-ug nga si Satanas, kag ang iya binhi. (Galacia 3:16) Ang binhi ni Satanas amo ang tanan nga tawo nga nagasunod sa iya malaut nga dalanon kag indi gusto magpasakop sa paggahom sang Dios kag sang Cristo.—Salmo 2:7-12.

Gani ang pamangkot amo: San-o ini matabo? San-o dulaon sang “bato,” nga amo ang Ginharian sang Dios, ang tanan nga pagginahom sang tawo? Ginasabat ini sang Biblia paagi sa nagkalainlain nga “tanda” nga nagapamatuod sang katapusan nga mga adlaw.—Mateo 24:3.

“Ang Tanda”

Ang tanda sang katapusan nagalakip sang inaway sa bilog nga duta, “mabaskog nga mga linog,” “mga peste,” kag grabe nga “kakulang sa kalan-on.” (Lucas 21:10, 11; Mateo 24:7, 8; Marcos 13:8) Sa “katapusan nga mga adlaw,” ang mga tawo indi man magsunod sa talaksan sang Dios parte sa moral kag sa pagsimba. (2 Timoteo 3:1-5) Natuman na bala “ini tanan”? (Mateo 24:8) Huo, madamo gani nga tawo ang nahadlok sa palaabuton. Ang pamantalaan nga The Globe and Mail nagsiling: “Ang pila sa labing respetado nga mga tawo nga nagatuon parte sa siensia kag sa katilingban naghimo sing makahaladlok nga mga pakot nga mapapas ang katawhan.”

Pero sala ini nga mga pakot. Indi mapapas ang tanan nga tawo. Amo ini ang ginapasalig sa aton sang Ginharian sang Dios! Sang ginhambal ni Jesucristo ang tanda sang katapusan, sia nagsiling: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Paano natuman ini nga tagna?

Ang mga Saksi ni Jehova nagabantala sing Ginharian sang Dios sa sobra sa 230 ka kadutaan. Ang tig-ulo sang ila panguna nga balasahon amo, Ang Lalantawan, Nagabantala sang Ginharian ni Jehova. Ang Jehova amo ang personal nga ngalan sang Dios. (Salmo 83:18) Ang programa nga pagtudlo sa Biblia sang mga Saksi nagabulig sa madamo nga indibiduwal kag pamilya nga bag-uhon ang ila malain nga pagkabuhi para mangin matinlo kag mahidaiton sila suno sa talaksan sang Dios. (1 Corinto 6:9-11) Gani, minilyon sa bilog nga duta ang nagasalig nga proteksionan sila sang Dios kon magpasilabot na ang iya Ginharian sa mga nagakatabo subong.

Makita nila mismo ang katumanan sang modelo nga pangamuyo sang Cristo nga ginatawag man nga Pangamuyo sang Ginuo, nga nagasiling: “Magkari ang imo ginharian, paghimoon ang imo kabubut-on, sa duta subong  sang sa langit.” (Mateo 6:10, Ang Biblia, PBS) Ano ayhan ang kahimtangan naton kon ang tanan nga tawo nagahigugma kag nagatuman sa Dios? Ang masunod nga mga teksto sa Biblia magabulig sa imo nga maintiendihan kon ngaa ginatawag ini nga “maayong balita.”

Kon Matuman Na ang Kabubut-on sang Dios sa Duta . . .

Indi lang madula ang inaway, kundi may matuod gid nga paghidait. ‘Ang GINOO, nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta; ginabali niya ang pana, kag ginautud niya ang bangkaw, ginasonog niya sa kalayo ang mga kangga!’ (Salmo 46:8, 9) “Ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”—Salmo 37:11.

May bugana na nga pagkaon para sa tanan. “May bugana nga uyas sa duta; sa putokputokan sang kabukiran magahapayhapay ini.”—Salmo 72:16.

Mangin perpekto na ang panglawas. “Ang pumuluyo indi magsiling, ‘Nagamasakit ako.’”—Isaias 33:24.

Ang tanan may komportable na nga balay. “Magapatindug sila sing mga balay kag puy-an sila; magatanum sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga nila. Indi sila magpatindug kag iban ang magapuyo; indi sila magtanum kag iban ang magakaon.”—Isaias 65:21, 22.

Wala na sing pag-antos. “Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, . . . kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—Bugna 21:3, 4.

Nanamian ka bala sini? Kon amo, ginapalig-on ka sang mga Saksi ni Jehova nga tun-an pa gid ang Biblia. Kon himuon mo ini, mapamatud-an mo gid nga madali na lang matapos ang mapintas nga paggahom sang tawo. Makita mo man nga masaligan gid ang Biblia kag gintuytuyan sang Dios ang pagsulat sini.—2 Timoteo 3:16. *

[Mga Nota]

^ par. 4 Ang mga emperyo nga ginsambit sa Biblia masami nga ginagamhan sang hari. Gani ang emperyo masami nga ginapatuhuyan nga “hari” ukon “ginharian.”—Daniel 8:20-22.

^ par. 18 Para sa dugang nga impormasyon parte sa Ginharian sang Dios sa langit, tan-awa ang kapitulo 8 kag 9 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 35 Para madugangan ang imo ihibalo sa Biblia, kontaka ang mga Saksi ni Jehova, magsulat sa adres nga nalista sa pahina 5, ukon tan-awa ang Web site nga www.watchtower.org.

[Retrato sa pahina 17]

 TALALUPANGDON NGA ALYANSA

Sang gin-interbyu sang mga reporter si David Cameron nga primer ministro sang United Kingdom kag si Barack Obama nga presidente sang Estados Unidos sang Hulyo 2010, si Obama nagsiling: “Ang Estados Unidos kag ang United Kingdom suod gid katama. Pareho ang amon mga tradisyon. Nagasunod kami sa pareho nga mga prinsipio. . . . Labaw sa tanan, nagabakod ang amon kaangtanan kay pareho ang amon mga plano. . . . Kon magbuligay ang Estados Unidos kag United Kingdom, ang amon katawhan—kag ang tanan sa bug-os nga kalibutan—may seguridad kag may kahamungayaan. Buot silingon, ang pinakasuod kag pinakamabakod nga kaalyado sang Estados Unidos amo ang Gran Britanya.”

[Diagram sa pahina 16]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Babilonia

Medo-Persia

Gresya

Roma

Britanya kag Estados Unidos

[Retrato sa pahina 18]

Nagpromisa ang Biblia nga may matuod nga paghidait kon maggahom ang Ginharian sang Dios

[Picture Credit Lines sa pahina 15]

Time line: Egyptian wall relief and bust of Nero: Photograph taken by courtesy of the British Museum; Persian wall relief: Musée du Louvre, Paris