Sin-o Gid ang Ginhalinan sang Espiritismo?

ANG Biblia nagasiling parte sa aton Manunuga: “Ang Dios kapawa kag wala gid sing kadudulman sa iya.” (1 Juan 1:5) Matuod gid ini ilabi na sa espirituwal nga kahulugan. Kon amo, makasiling bala kita nga ang matuod nga Dios amo ang ginhalinan sang espiritismo? Ukon may isa nga malaut sa likod sini?

Ang pila ka porma sang espiritismo amo ang pagpamakot, astrolohiya, pagtuon sa mga numero, paghimalad, binabaylan, pagpakig-istorya sa mga “patay,” pagpanghiwit, kag pagpanglumay. Madugay na ini nga ginahimo sang mga tawo. Ang kalabanan naghalin pa sa dumaan nga Babilonia nga ang kagulub-an ara nayon sa Iraq. (Isaias 47:1, 12, 13) Halin sa Babilonia, ang espiritismo naglapta sa bug-os nga kalibutan kag may daku nga impluwensia sa madamo nga kultura kag sibilisasyon.

Binagbinaga ang natabo sa siudad sang Filipos sa dumaan nga Macedonia. May gamay didto nga grupo sang mga Cristiano. Upod sa sini sanday apostol Pablo kag ang doktor nga si Lucas. May nakilala sila nga isa ka bata nga babayi nga may gahom sa pagpamakot. Ginpakita sang manunulat sang Biblia nga si Lucas kon diin gid naghalin ang gahom sang bata. Sia  nagsiling: “Ginsugata kami sang isa ka alagad nga babayi nga may espiritu, nga isa ka demonyo sang pagpamakot. Nakahatag sia sang madamo nga kinitaan sa iya mga agalon paagi sa pagpamakot.”—Binuhatan 16:16-18.

Ang gahom sang bata nga babayi wala naghalin sa matuod nga Dios nga si Jehova, kundi sa isa ka demonyo ukon malaut nga espiritu. Gani, si Pablo kag ang iya mga kaupod wala namati sa bata. Mahimo mamangkot ka: ‘Sin-o ang mga demonyo? Diin sila naghalin?’ Talupangda liwat kon ano ang ginasiling sang Biblia.

Sin-o ang mga Demonyo?

Madugay na antes gintuga ni Jehova ang mga tawo, ginhimo niya ang tuman kadamo nga espiritu nga mga “anak sang Dios” sa langit. (Job 38:4, 7) Pareho sa mga tawo, may kahilwayan sila sa pagpili, kag nagpabilin nga matutom sa Dios sa sulod sang malawig nga tion. Pero hinali lang ini nga nagbag-o. Ngaa?

Sa tapos gintuga sang Dios ang mga tawo, ginkahisaan sang isa ka espiritu ang butang nga indi para sa iya—ang pagsimba. Pareho sang ventriloquist nga nagagamit sing puppet, gingamit sining malaut nga anghel ang man-ug para sulayon ang una nga babayi nga si Eva nga magrebelde sa iya Manunuga. (Genesis 3:1-6) Ginatawag sang Biblia ining rebelyuso nga anghel nga “orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas.” (Bugna 12:9) Nagsiling si Jesus nga isa sia ka “manugpatay” kag “wala sia magpabilin nga malig-on sa kamatuoran.” Nagdugang pa sia: “Kon maghambal sia sang kabutigan, nagahambal sia suno sa iya kinaugali, bangod butigon sia kag amay sang kabutigan.”—Juan 8:44.

Sang ulihi, ang iban nga espiritu nga “mga anak sang matuod nga Dios” nag-upod kay Satanas sa pagrebelde. (Genesis 6:1, 2) Gintawag sila sang ulihi nga “mga anghel nga nakasala” kag “mga anghel nga wala magpabilin sa ila orihinal nga kahimtangan, kundi nagbiya sang ila nagakaigo nga puluy-an,” sa langit. (2 Pedro 2:4; Judas 6) Ginatawag sila nga mga demonyo. (Santiago 2:19) Determinado gid sila nga patalikdon ang mga tawo sa matuod nga pagsimba, pareho sang ginhimo nila sa madamo nga Israelinhon sang panahon sang Biblia. (Deuteronomio 32:16, 17) Sing kaanggid, ginagamit gihapon subong ni Satanas kag sang mga demonyo ang butig nga mga panudlo sang relihion.—2 Corinto 11:14, 15.

Proteksioni ang Imo Kaugalingon!

Bisan pa gamhanan ang malauton nga mga espiritu, masarangan naton nga ‘magtindog batok sa ila’ kag magdaug sa bulig sang Dios. (1 Pedro 5:9) Pero para mabaton naton ang iya bulig, dapat naton tun-an kag sundon ang iya mga sugo. Si apostol Pablo nagsulat parte sa mga Cristiano sang iya panahon: “Wala kami mag-untat sa pagpangamuyo tungod sa inyo kag sa pagpangabay nga mapuno kamo sing sibu nga ihibalo tuhoy sa iya kabubut-on nga may bug-os nga kaalam kag espirituwal nga paghangop, agod maglakat sing takus kay Jehova sa tuyo nga pahamut-an sia.”—Colosas 1:9, 10.

Lakip sa mga nakatuon sinang “sibu nga ihibalo” amo ang pila ka taga-Efeso nga nagahimo sing espiritismo. Talupangda kon ano ang ila ginhimo sang nahibaluan nila ang kamatuoran. Ang Biblia nagsiling: “Ang madamo nga mga tawo nga naghimo sang madyik nagtipon sang  ila mga libro kag nagsunog sini sa atubangan sang tanan.” Ang mga libro nagabili sing “singkuenta ka libo ka pilak.” Daku gid ini nga kuarta! (Binuhatan 19:17-19, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano, BKK) Ang ila nga halimbawa ginpasulat para sundon naton.—2 Timoteo 3:16.

Mga Prinsipio nga Makabulig

May iban pa nga makabulig sa aton para maproteksionan ang aton kaugalingon sa mga demonyo. Binagbinaga ang masunod nga mga prinsipio sa Biblia:

“Indi kamo magpati sa tagsa ka mensahe nga daw naggikan sa Dios, kundi tilawi ang mga mensahe agod makita kon bala naggikan gid ini sa iya.” (1 Juan 4:1) Mahimo nga matuod ang pila ka ginpakot ukon ginsiling sang mga astrologo, psychic, espiritista, kag mga siruhano. Halimbawa, matuod ang ginsiling sang bata nga babayi nga ginsudlan sang demonyo sa Filipos sang nagsiling sia parte kay Pablo kag sa mga kaupod sini: “Ini nga mga tawo mga ulipon sang Labing Mataas nga Dios, nga nagabantala sa inyo sang dalanon sang kaluwasan.” (Binuhatan 16:17) Pero, wala nila sia ginpaupod. Kundi, ginsugo ni Pablo ang malaut nga espiritu nga maggua sa iya. Gani, tilawi ang ginasiling sang relihion paagi sa pagkumparar sini sa ginasiling sang Biblia.—Binuhatan 17:11.

“Magpasakop kamo sa Dios; apang pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo.” (Santiago 4:7) Kaaway sang Dios ang mga demonyo, gani kaaway mo man sila. Indi gid magtilawtilaw sa ila malaut nga mga ginahimo. Kundi magpasakop kamo sa Dios paagi sa pagtuman sa iya indi makapabug-at nga mga sugo. (1 Juan 5:3) Halimbawa, ginsilingan sang Dios ang dumaan nga pungsod sang Israel: “Manginwalay makita sa imo nga . . . bisan sin-o nga nagagamit sing pagpamakot, ang manuglagpat, ukon manugbabaylan, ukon diwatahan, ukon manugtiwtiw, ukon manugpagowa sa mga espiritu, ukon salamangkero, ukon manugpamangkot sa mga napatay. Kay ang bisan sin-o nga nagahimo sining mga butang kangil-aran sa GINOO.” (Deuteronomio 18:10-12) Wala gid nagbag-o ang pagtamod sang Dios.—Galacia 5:19, 20.

“Wala sing babaylan ukon manughiwit nga makahalit sa [mga alagad ni Jehova].” (Numeros 23:23, Ang Pulong sang Dios, APD) Ang tanan nga gusto magpahamuot sa Dios indi dapat mahadlok sa mga demonyo. Ang matuod, ang malaut nga espiritu “nagakurog” sa Dios kay nakahibalo sila nga grabe ang iya gahom, kag gamiton niya ini sa ulihi sa paglaglag sa ila. (Santiago 2:19) “Pabaskugon [sang Dios] ang mga tawo nga matutom gid sa iya” kag “indi niya pagpabay-an ang mga matarong.”—2 Cronica 16:9, APD; Salmo 55:22.

“Ang buhi nakahibalo nga mapatay sila, apang ang patay wala makahibalo sang bisan ano.” (Manugwali 9:5) Suno sa Pulong sang Dios ang mga patay—patay gid! Indi kita dapat mahadlok sa ila kay indi na sila makahalit aton. (Isaias 26:14) Para patalangon ang mga tawo, ang mga demonyo nagapakunokuno kon kaisa nga mga espiritu sang mga patay. Amo gani nga ang “espiritu” sang isa ka mabuot nga tawo mahimo daw lain sangsa tawo nga aton anay nakilala.

“Indi kamo makaambit sa ‘lamesa ni Jehova’ kag sa lamesa sang mga demonyo.” (1 Corinto 10:21, 22) Dapat likawan sang mga nagahigugma kay Jehova ang mga libro, pelikula, kag computer games nga naangot sa espiritismo. * “Indi ko pag-ipahamtang sa akon atubangan ang bisan ano nga makangilil-ad,” siling sang Salmo 101:3, [BKK]. Isa pa, ini nga mga kalingawan masami nga masingki kag may mga binastos. Ginakangil-aran ini sang mga nagahigugma kay Jehova.—Salmo 97:10.

Ginatago sang mga demonyo sa mga tawo kon sin-o gid sila, pero wala sila nagmadinalag-on. Paagi sa Biblia, ginbuyagyag ni Jehova kon sin-o sila—butigon nga mga kaaway sang tawo. Lain gid sila sa aton Manunuga nga si Jehova nga Dios! Subong ginapakita sang masunod nga artikulo, ginahigugma niya kita, ginasugid niya pirme ang kamatuoran, kag gusto niya nga magkabuhi kita sing malipayon sa walay katapusan.—Juan 3:16; 17:17.

[Nota]

^ par. 19 Indi palareho ang konsiensia naton. Depende ini sa aton gindak-an nga relihion kag kahamtong sa espirituwalidad. Ang importante, matinlo ang aton konsiensia sa atubangan sang Dios, kag wala naton ginapasandad ang iban, pati na ang aton pamilya. “Kita tanan magatindog sa atubangan sang lingkuran nga hukmanan sang Dios,” siling sang Roma 14:10, 12.