Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

 Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano Ang Sala Sa Sini Nga Piktyur?

Basaha ang Juan 6:5-13. Ano ang tatlo ka sala sa sini nga piktyur? Isulat ang imo sabat sa mga linya sa idalom, dayon kolori ang piktyur para makompleto ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ano ang ginpatipon ni Jesus sa iya mga disipulo, kag ngaa? Ano ang ginatudlo sini parte kay Jesus? Ano ang himuon mo para wala ka sing mauyang?

HILIMUON SANG PAMILYA:

Basaha ninyo ini nga istorya sa Biblia. Kon posible, isa ang maba-sa sa bahin sang narrator, ang ikaduha kay Jesus, ang ikatlo kay Felipe, kag ang ikap-at kay Andres.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 1 JOSUE

MGA PAMANGKOT

A. Paano ginrumpag nanday Josue kag sang iya mga soldado ang mga pader sang Jerico?

B. Kompletuha ang ginsiling ni Josue: “Ako kag ang akon panimalay . . . ”

C. Ano pa ang iban nga ngalan ni Josue?

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

Nabuhi mga 1500 B.C.E.

1 C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Pagsaylo halin sa Egipto pakadto sa Ginsaad nga Duta

EGIPTO

GINSAAD NGA DUTA

JOSUE

SIN-O SIA?

Bata ni Nun. Kabulig sia ni Moises kag sang ulihi ginhimo nga lider sang Israel. (Exodo 33:11; Deuteronomio 34:9; Josue 1:1, 2) Maisog nga ginpangunahan niya ang katawhan sang Dios sa Ginsaad nga Duta. Nagsalig sia sa mga promisa ni Jehova, nagsunod sa iya mga sugo, kag nag-alagad sa iya sing matutom.

MGA SABAT

A. Gintuman nila ang Dios paagi sa pagmartsa palibot sa siudad.—Josue 6:1-27.

B. “. . . magaalagad kay Jehova.” —Josue 24:15, NW.

C. Hosea kag Jehosue. —Numeros 13:8, 16, NW, ftn.

Mga Tawo kag Lugar

4. Ako si Victor, 7 ang edad. Nagaistar ako sa Malawi, nga ara sa Aprika. Mga pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Malawi, 750, 7,500, ukon 75,000?

5. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sang pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo kalayo sa Malawi.

A

B

C

D

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

● Ang mga sabat sang pahina 30 kag 31 makita sa pahina 22

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Dapat bata nga lalaki ang nagauyat sang pagkaon, indi babayi.

2. Dapat lima ka tinapay, indi lima ka mansanas.

3. Dapat duha ka isda, indi duha ka mais.

4. 75,000.

5. C.