Para Binagbinagon sang Pamilya

Husto Bala ang Iya Desisyon?

Basaha ang Marcos 12:41-44. Dayon tan-awa ang piktyur kag isulat ang imo sabat sa mga linya.

1. Diin nabutang ang mga bahandian?

CLUE: Basaha ang Marcos 12:35; 13:1.

․․․․․

2. Bisan gamay lang ang gin-amot sang balo, ngaa nagdayaw gid si Jesus sa iya?

CLUE: Basaha ang Marcos 12:28-30.

․․․․․

3. Ngaa makasiguro kita nga wala ginbudlayan ang balo bisan pa ginhatag niya “ang iya bug-os nga palangabuhian”?

CLUE: Basaha ang Mateo 6:25, 31-33.

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Sa banta mo husto bala ang desisyon sang balo nga babayi? Ngaa? Ano ang resulta kon maalwan ka?

CLUE: Basaha ang Lucas 6:38; Binuhatan 20:35.

ANO ANG NAHIBALUAN MO PARTE KAY APOSTOL JUAN?

4. Ginakabig bala sia sang mga lider sang relihion nga iskolar kag maayo mamulongpulong?

CLUE: Basaha ang Binuhatan 4:13.

․․․․․

5. Anong maayo nga pribilehiyo ang ginhatag kay Juan?

CLUE: Basaha ang Bugna 1:1-3.

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Pila ka tulun-an sa Biblia ang ginsulat ni Juan? Paano mo sia mailog?

MGA PIKTYUR NGA PANGITAON SANG KABATAAN

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

SA SINI NGA MAGASIN

Sabta ini nga mga pamangkot, kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 9 Ano ang himuon mo para mangin mas malipayon? Binuhatan 20:․․․

PAHINA 9 Sa ano nakilal-an ang mga disipulo ni Jesus? Juan 13:․․․

PAHINA 21 Ano ang mahimo sang paghidait sang Dios? Filipos 4:․․․

PAHINA 22 Kay sin-o malapit si Jehova? Salmo 34:․․․

● Ang mga sabat makita sa pahina 21

 MGA SABAT INI SA PAHINA 31

1. Sa templo.

2. Ginhatag sang balo sa Dios ang bug-os niya nga masarangan.

3. Nagpromisa ang Dios nga atipanon niya kita kon unahon naton sia.

4. Wala. Ginakabig nila si Juan nga ordinaryo lang kag wala sing tinun-an.

5. Gingiyahan sia sang espiritu sang Dios nga isulat ang pila ka bahin sang Biblia pati na ang tulun-an sang Bugna.