Telebisyon

WALA madugay pagkatapos natun-an sang tawo kon paano ipalayag sa kahanginan ang tunog, napensaran sang mga imbentor nga basi puede man mag-transmit sing live nga mga piktyur. Para may ideya kita kon daw ano ini kabudlay himuon, binagbinagon naton kon paano nagaandar ang telebisyon subong.

Una, ginakuhaan sang kamera ang isa ka eksena kag ginasaylo ini sa isa ka device nga amo ang “nagabasa” sang piktyur, pareho sang imo ginahimo kon nagabasa ka. Ugaling, indi mga letra ang ginabasa sini kundi linya sang mga pintokpintok (ukon mga pixel) sa piktyur. Ang makita sini ginahimo nga electronic video signal kag puede ma-transmit sa iban nga lugar. Dayon paagi sa receiver, ang signal ginahimo liwat nga live nga piktyur.

Si John Logie Baird nga taga-Scotland amo ang una nga nakahimo sing telebisyon. Sang ginbayaan niya ang iya trabaho subong electrical engineer bangod nagmasakit sia, ginbalikan niya ang gusto gid niya himuon halin sang bata pa sia—ang pag-imbento sang isa ka makina nga maka-transmit sang live nga mga piktyur.

Ang TV camera ni Baird isa ka disk (kardbord halin sa suludlan sang kalo) nga may 30 ka buho nga nagapalibot. Samtang nagatiyog ang disk, nagaagi sa mga buho ang mga pixel sang piktyur kag nagalusot ang sanag pakadto sa photoelectric cell. Dayon isaylo sini ang video signal sa receiver. Basahon ini sang receiver kag isaylo sa isa ka disk para mapagua liwat ang piktyur. Dapat dungan ang pagtiyog sang duha ka disk. Samtang nagabakabaka si Baird sa iya proyekto, ang iya palangitan-an amo ang pagpaninlo sing sapatos.

Sang Oktubre 2, 1925, na-transmit gid man ni Baird sa telebisyon ang mga piktyur halin sa isa ka bahin sang kuarto pakadto sa pihak nga bahin. Ang una nga tawo nga nakita sa TV amo ang isa ka tin-edyer nga lalaki nga nagaobra sa opisina sa idalom nga panalgan. Bisan pa daw nakulbaan, nagpasugot sia nga videohan sang ginbayaran sia sang pila lang ka sensilyo. Sang 1928, napalab-ot ni Baird sa Atlantiko ang una nga mga palaguaon sa telebisyon. Sang nag-abot si John Baird sa New York, daw matunaw sia sa kahuya kay ginsug-alaw sia sang banda. Bantog na sia, pero sia gid bala ang una nga naka-transmit sang live nga mga piktyur?