Ang Pagtamod sang Biblia

Mapuslanon Pa Bala ang Tanan nga Bahin sang Biblia?

“Wala na sing pulos ang Biblia subong, magluwas lang kon gamiton ini para masabat ang mga crossword kag ang mga pamangkot sa mga game show.”

“Ang mga ginsiling sang Biblia parte sa kaliwatan, pagkaulay, kag kahadlok sa Dios mapuslanon gid para sa mga tawo sadto, pero diutay na lang ang kapuslanan sini sa ika-Beinte-uno nga Siglo.”

“Antes pa gin-imprinta ang Biblia, dinumaan na ang ginasiling sini.”

INI nga mga komento ginkuha sining karon lang sa isa ka site sa Internet parte sa topiko nga “Ang Biblia bala dinumaan na kag wala na sing pulos?” Ano ang imo masiling sa sini nga mga opinyon? Nagaugyon ka bala sa sini?

Bisan wala ka nagaugyon sa tanan nila nga ginasiling, mahimo nagapamangkot ka man kon bala mapuslanon pa ang tanan nga bahin sang Biblia. Kay man, ang mga Biblia nga ginagamit sang kalabanan nga relihion natunga sa ginatawag nga Daan nga Testamento kag Bag-ong Testamento, amo nga abi sang mga tawo ang 75 porsiento sang Biblia dinumaan na.

Wala na subong sang nagahalad sing mga sapat nga ginapatuman sang Mosaikong Kasuguan ukon kasuguan nga ginhatag sang Dios paagi kay Moises. Gani, ano pa ang pulos sang mga detalye parte sa paghalad nga mabasa sa tulun-an sang Levitico? (Levitico 1:1–7:38) Isa pa, ang una nga mga kapitulo sang 1 Cronica halos mga listahan sang mga kaliwatan. (1 Cronica 1:1–9:44) Kon wala sing isa sa aton ang makausoy sang iya kaliwatan asta sa mga ngalan nga ara sa sini nga mga kapitulo, ano pa ang pulos sini nga listahan?

Halimbawa, makuha ka sing bunga sa puno sang mansanas. Kon nakuha mo na ang bunga, wala na bala pulos ang puno sini? May pulos gid ini kon gusto mo magkuha liwat sing bunga! Sa pila ka paagi, ang Biblia kaangay man sa puno sang mansanas. Ang pila ka bahin sini, subong sang Mga Salmo ukon Sermon sa Bukid, mahimo mahapos lang intiendihon kag manami basahon. Kon paborito naton ini nga mga bahin, pareho sang paborito naton nga prutas, balewalaon na lang bala naton ang iban nga bahin sini? Ano ang ginasiling sang Biblia parte sini?

Sang mga tuig 65 C.E., sa ikaduha nga sulat ni apostol Pablo kay Timoteo, ginpahanumdom niya sia: “Kutob sa pagkalapsag nahibaluan mo ang balaan nga mga sinulatan, nga makapaalam sa imo para sa kaluwasan paagi sa pagtuo may kaangtanan kay Cristo Jesus.” Dayon nagsiling si Pablo: “Ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon ini sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong.” (2 Timoteo 3:15, 16) Sang nagsiling si Pablo nga “ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon,” ang Bag-ong Testamento lang bala ang iya ginapatuhuyan?

Talupangda nga nagsiling si Pablo nga nahibaluan ni Timoteo “ang balaan nga mga sinulatan” halin sa “pagkalapsag.” Suno sa iban, mga treintahon si Timoteo sang ginsulat ini ni Pablo. Gani mahimo nga lapsag pa si Timoteo sang ginpatay si Jesus. Wala pa sadto nasulat ang Bag-ong Testamento, ukon Griegong Kasulatan. Isa pa, Judiyo ang iloy ni Timoteo, gani mahimo gid nga  ang balaan nga sinulatan nga gintudlo niya sa iya bata amo ang Daan nga Testamento, ukon Hebreo nga Kasulatan. (Binuhatan 16:1) Kon amo, pat-od gid nga sang ginsambit ni Pablo ang “bug-os nga Kasulatan,” nalakip sa sini ang Daan nga Testamento nga nagaunod sang mga kasuguan sa paghalad kag mga listahan sang kaliwatan.

Bisan pa 1,900 ka tuig na ang nagligad, ini nga mga bahin sang Biblia may kapuslanan gihapon sa pila ka paagi. Una, may Biblia kita subong bangod ginpat-od sang Dios nga mapasulat ini kag maamligan sang mga tawo nga iya ginpili. (Roma 3:1, 2) Sa dumaan nga Israel, ang Mosaikong Kasuguan indi lamang sagrado nga kasuguan nga dapat amligan para sa masunod nga mga henerasyon, kundi amo mismo ang konstitusyon sina nga pungsod. Ang Kasuguan nga mahimo indi na kinahanglanon subong importante gid para mabuhi kag makapanghikot sing maayo ang Israel sang una. Dugang pa, importante man ang mga listahan sang kaliwatan sa Biblia para makilala ang Mesias, nga ginsugid sing abanse nga magahalin sa kaliwatan ni Hari David.—2 Samuel 7:12, 13; Lucas 1:32; 3:23-31.

Bisan pa ang mga Cristiano wala na sa idalom sang Mosaikong Kasuguan, dapat sila magtuo sa ginsaad nga Mesias, si Jesucristo. Ang mga kaliwatan nga mabasa sa Biblia nagapamatuod nga si Jesus amo gid ang ginsaad nga “anak ni David.” Kag ang mga detalye parte sa mga halad nagapabakod sang aton apresasyon kag pagtuo sa mas importante nga halad ni Jesus.—Hebreo 9:11, 12.

Sang unang siglo, nagsulat si Pablo sa Cristianong kongregasyon sa Roma: “Ang tanan nga butang nga ginsulat sadto ginsulat sa pagtudlo sa aton, agod paagi sa aton pagbatas kag paagi sa lugpay gikan sa Kasulatan makatigayon kita sang paglaum.” (Roma 15:4) Ini nga bersikulo nagapahanumdom sa aton nga ang Biblia ginsulat para sa aton kaayuhan. Pero, indi lamang ini para sa aton kaayuhan kay sa sulod sang sobra 3,500 ka tuig, ining gintuytuyan sang Dios nga sinulatan naggiya, nagtudlo, kag nagtadlong sa iya katawhan—sa kahanayakan sang Sinai, sa Ginsaad nga Duta, sang gintapok sila sa Babilonia, sa panahon sang Emperyo sang Roma, kag karon sa bug-os nga kalibutan. Wala sing iban nga libro nga nakahimo sini. Pareho sa gamot sang puno sang mansanas, ang kapuslanan sang pila ka bahin sang Biblia mahimo indi dayon makita. Para makita ang balor, kinahanglan ini anay kutkuton. Daku gid ang kapuslanan kon panikasugan mo ini!

NAMANGKOT KA BALA?

● San-o pa natun-an ni Timoteo “ang balaan nga mga sinulatan”? —2 Timoteo 3:15.

● Ano nga bahin sang Biblia ang gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon? —2 Timoteo 3:16.

● Paano kita makabenepisyo sa “tanan nga butang nga ginsulat sadto”? —Roma 15:4.

[Mga Retrato sa pahina 29]

Ang mga detalye sa Biblia nagapabakod sang aton apresasyon sa halad ni Jesus