Ang Pagtamod sang Biblia

Mabusog Mo ang Imo Espirituwal nga Kinahanglanon

ANG mga tawo may espirituwal nga kinahanglanon nga pareho ka importante sa pagkinahanglan sing pagkaon. Pero kon pagkaon ang hambalan, sarisari kag madamo ang mapilian naton para mabuhi kita. Amo man bala sini sa aton espirituwal nga kinahanglanon? Tuman kadamo ang mga tradisyon kag mga pamaagi sa pagsimba nga amo kuno ang makabusog sang aton espirituwal nga kinahanglanon.

Madamo ang nagasiling nga basta may ginahimo ka nga diosnon nga butang, indi na importante kon ano ang imo ginapatihan ukon kon paano ka nagasimba. Ano sa banta mo? Importante bala ang imo paagi sa pagsimba sa Dios? Ano ang ginasiling sang Biblia?

Ano ang Nalakip sa Pagsimba sa Dios?

Sa Genesis 1:27, ginasugid sang Biblia kon ngaa may espirituwal kita nga kinahanglanon: “Ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babayi gintuga niya sila.” Si Jehova nga Dios espiritu, gani wala ini nagakahulugan nga ang hitsura sang tawo pareho sa Dios, kundi may mga kinaiya ang tawo nga pareho sa Dios. Pareho sa iya Manunuga, ang una nga tawo nga si Adan may ikasarang man nga ipakita ang mga kinaiya subong sang gugma, kaayo, kaawa, hustisya, kag pagpugong sa kaugalingon. May konsiensia man sia ukon ikasarang sa paghibalo kon ano ang maayo kag malain. Magabulig ini sa iya nga gamiton ang iya kahilwayan sa pagdesisyon suno sa mga kasuguan sang Dios. Bangod sini nga mga kinaiya, tuhay sia sa mga sapat kag sia lang ang may ikasarang sa pagtuman sang kabubut-on sang iya Manunuga.—Genesis 1:28; Roma 2:14.

Ginapaathag sang Biblia ang isa ka butang nga kinahanglanon para mangin husto ang aton paagi sa pagsimba sa Dios. Suno sa 1 Corinto 2:12-15,  ginabaton sang espirituwal nga tawo ang espiritu nga naghalin sa Dios. Ini nga espiritu amo ang aktibo nga puersa sang Dios, kag ang pagpanghikot sini kinahanglanon gid para mahangpan ang espirituwal nga mga butang. Bangod sini, matun-an kag mahangpan sang isa ka tawo ang mga butang base sa pagtamod sang Dios. Sa kabaliskaran, ang tawo nga wala ginatuytuyan sang espiritu sang Dios ginatawag nga pisikal nga tawo, kay ginakabig niya nga kabuangan ang espirituwal nga mga butang. Bilang resulta, ang iya pagtamod nabase lamang sa tawhanon nga kaalam.

May ikasarang kita nga magpanghikot kag maghunahuna kaangay sa Dios bangod gintuga kita sa iya dagway. Pero ang matuod nga espirituwalidad indi matigayon paagi sa aton kaalam, sa aton ikasarang, ukon sa pagkilala sang aton kaugalingon. Kinahanglan naton ang bulig sang balaan nga espiritu sang Dios. Ang matuod, ang mga wala nagapasakop sa espiritu sang Dios kag nagahimo sang ila handum kag sang indi diosnon nga mga butang ginalaragway subong mga tawo nga wala sing espirituwalidad. Nagapadala sila sa ila tawhanon nga mga kailigbon kag mga huyog.—1 Corinto 2:14; Judas 18, 19.

Pagbusog sang Aton Kinahanglanon

Mabusog ang aton kinahanglanon sa espirituwal kon kilalahon naton nga si Jehova amo ang Manunuga kag sia ang naghatag sa aton sing kabuhi. (Bugna 4:11) Paagi sa sini, marealisar naton nga mangin mapuslanon lamang ang aton kabuhi kon sundon naton ang iya kabubut-on. (Salmo 115:1) May katuyuan ang aton kabuhi kon ginasunod naton ang kabubut-on sang Dios. Isa ini ka bahin sang aton espirituwal nga kinahanglanon nga pareho ka importante sang pagkaon para sa aton pisikal nga lawas. Amo kon ngaa si Jesus, nga kilala nga may mabakod nga espirituwalidad, nagsiling: “Ang akon kalan-on amo ang paghimo sa kabubut-on sang nagpadala sa akon.” (Juan 4:34) Ang paghimo sang kabubut-on sang Dios nagpalig-on sa iya, kag naghatag sa iya sing kaumpawan kag kalipay.

Gintuga kita sa dagway sang Dios, amo nga mabusog lamang ang aton espirituwal nga kinahanglanon kon ipahisuno naton ang aton personalidad sa iya mga kinaiya. (Colosas 3:10) Sa paghimo sini, malikawan naton ang paggawi nga magadala sing kahuy-anan kag magahalit sang aton relasyon sa iban. (Efeso 4:24-32) Kon ginasunod naton ang mga talaksan ni Jehova, mangin maayo ang aton paggawi kag pagtamod sa kabuhi, kag mangin malinong ang aton panghunahuna kay wala kita ginatublag sang aton konsiensia.—Roma 2:15.

Ginsugid pa gid ni Jesus ang isa pa ka importante nga butang agod mabusog ang aton espirituwal nga kinahanglanon sang nagsiling sia: “Ang tawo mabuhi, indi sa tinapay lamang, kundi sa tagsa ka pulong nga nagagua sa baba ni Jehova.” (Mateo 4:4) Dapat naton unahon pirme ang aton pagsimba sa Dios. Paagi sa Biblia, si Jehova nagahatag sing sabat sa mga pamangkot sang mga tawo parte sa kabuhi.—2 Timoteo 3:16, 17.

Ang Ginahalinan sang Matuod nga Kalipay

Mabusog man ang tawo bisan mga junk food lang ang iya kaunon. Sing kaanggid, mahimo nga ang aton mga ginahimo kag mga pagpati daw “makabusog” man sang aton espirituwal nga kinahanglanon. Subong nga ang indi maayo nga pagkaon magaresulta sa malnutrisyon, balatian, ukon kamatayon pa gani, makahalalit man ang resulta kon pabay-an lang naton ang aton espirituwal nga kinahanglanon.

Pero, kon ginatinguhaan naton nga mangin suod kay Jehova nga Dios, himuon ang iya kabubut-on, kag sundon ang iya laygay, mapamatud-an naton nga matuod ang ginasiling sang Biblia: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon.”—Mateo 5:3.

NAMANGKOT KA BALA?

▪ Ngaa may espirituwal ka nga kinahanglanon?—Genesis 1:27.

▪ Kinahanglan pa bala naton ang bulig agod mabusog ang aton espirituwal nga kinahanglanon?—1 Corinto 2:12-15.

▪ Paano naton mabusog ang aton espirituwal nga kinahanglanon?—Mateo 4:4; Juan 4:34; Colosas 3:10.

[Blurb sa pahina 13]

Makahalalit ang resulta kon pabay-an lang naton ang aton espirituwal nga kinahanglanon