Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sunugon Bala sa Impierno ang Malain nga mga Tawo?

Sunugon Bala sa Impierno ang Malain nga mga Tawo?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Sunugon Bala sa Impierno ang Malain nga mga Tawo?

SI Gertrude nga isa ka manugwali sang Pentecostal nagapati gid sa kalayuhon nga impierno. Malig-on gid ang iya pagpati nga kon indi pagsunugon ang malain nga mga tawo sa impierno, indi mahatagan sing hustisya ang mga biktima sang krimen. Nagsiling sia: “Kon wala sang kalayuhon nga impierno para sa malain nga mga tawo, indi gid ako magsimba sa Dios.”

Sunugon bala ang malain nga mga tawo sa impierno suno sa panudlo sang madamo nga relihion? Kon indi, ano ang silot sa ila?

Ang Una nga Pagsilot sang Dios

Suno sa Biblia, perpekto ang pagtuga sang Dios sa una nga mag-asawa. (Genesis 1:27; Deuteronomio 32:4) Ginpaistar niya sila sa paraiso kag may kahigayunan nga mabuhi sing dayon. Pero, may isa ka butang nga gindumili ang Dios sa una nga mag-asawa nga sanday Adan kag Eva. Ginpaandaman sila sang Dios: “Makakaon ka sing hilway sang tagsa ka kahoy sang katamnan; apang gikan sa kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaut dili ka magkaon sa iya, kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya mapatay ka nga totoo.”—Genesis 2:16, 17.

Makapasubo nga napaslawan ang aton una nga mga ginikanan sa pagpakita sang ila katutom kag pagkamatinumanon sa sining simple nga sugo. Gani dapat sila silutan sang Manunuga, kag ang silot sa ila amo ang kamatayon. “Sa balhas sang imo nawung magakaon ka sing kalan-on tubtub nga magbalik ka sa duta, kay ginkuha ka sa iya; yab-ok ka, kag sa yab-ok magabalik ka.”—Genesis 3:19.

Kon matuod nga silutan sang Dios sa kalayuhon nga impierno sanday Adan kag Eva, indi bala nga dapat sila paandaman sang Dios parte sa sini nga silot? Pero wala sing ginsiling ang  Dios parte sa pag-antos sa tapos sang kamatayon. Paano sila mag-antos kay wala sila sing imortal nga kalag nga magagua sa lawas sa tapos mapatay? Ang Biblia maathag nga nagsiling: “Ang kalag nga nagapakasala mapatay.”Ezequiel 18:4. *

Subong Manughatag sang kabuhi, nahibaluan gid sang aton Manunuga ang parte sa kabuhi kag kamatayon. Nagsiling sia sa iya Pulong nga “ang patay wala makahibalo sang bisan ano.” (Manugwali 9:5) Gani sang napatay sanday Adan kag Eva, wala sila nag-antos sa kalayuhon nga impierno. Nagbalik sila sa yab-ok kag wala na nagluntad. ‘Wala sila makahibalo sang bisan ano.’

Magaantos Pa Bala Kita sa Tapos sang Kamatayon?

Nagsiling ang Biblia sa Roma 5:12: “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag gani ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.” Gani makatarunganon bala patihan nga ang mga tawo magaantos sa kalayuhon nga impierno bangod sang ila mga sala, samtang si Adan nga amo ang kabangdanan sang kamatayon sang tanan nga tawo, nagbalik lang sa yab-ok?—1 Corinto 15:22.

Pareho man kay Adan ang aton madangatan. “Ang bayad nga ginabayad sang sala amo ang kamatayon.” Dugang pa, kon ang isa mapatay, ‘nahilway na sia sa iya sala.’ (Roma 6:7, 23) Gani, kon ang maayo kag malain nga tawo mapatay kag wala sing may nagaantos sa tapos sang kamatayon, paano mapakita sang Dios ang iya matarong nga paghukom?

Ang Matarong nga Paghukom sang Dios

Wala nagbag-o ang katuyuan sang Dios para sa matinumanon nga katawhan sugod sang gintuga niya ang una nga mag-asawa kag ginsugo sila nga magpanganak kag atipanon ang duta. (Genesis 1:28) Maathag nga amo sini gihapon ang iya katuyuan sang nagsiling sia sang ulihi: “Ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.”—Salmo 37:29.

Talupangda nga ang mga matarong magapuyo diri sa duta. Mangin malipayon sila kag indi na gid magbalatian. Ang orihinal nga katuyuan sang Dios nga ang duta pagapuy-an sang matarong nga mga tawo matuman gid. Magaluntad ini kon buslan na niya sing bag-ong kalibutan ang malaut nga kalibutan subong.—Isaias 55:11; Daniel 2:44; Bugna 21:4.

Ang binilyon nga napatay nga wala sing hinalung-ong sa mga ginapatuman sang Dios banhawon kag tudluan agod makapuyo sila sa bag-ong kalibutan sang Dios. (Isaias 11:9; Juan 5:28, 29) Sa pihak nga bahin, ang indi magtuman sa mga kasuguan sang Dios pagasilutan sing “ikaduha nga kamatayon.” Amo ini ang kamatayon nga wala na gid sing paglaum nga mabanhaw.—Bugna 21:8; Jeremias 51:57.

Maathag nga subong Dios sang gugma, indi pagpaantuson ni Jehova ang mga tawo sa kalayuhon nga impierno. (1 Juan 4:8) Indi man niya pagpabay-an nga magapadayon ang kalautan. Ang Salmo 145:20 nagapasalig sa aton nga “ang GINOO nagatipig sang tanan nga nagahigugma sa iya; apang ang tanan nga malauton laglagon niya.” Indi bala nga mahigugmaon kag makatarunganon gid ang Dios?

[Nota]

^ par. 8 Sa Biblia, ang “kalag” nagapatuhoy sa tawo mismo, indi sa isa ka butang nga nagagua sa lawas. Ang Genesis 2:7 nagasiling: “Ang GINOONG Dios naghimo sang tawo gikan sa yab-ok sang duta, kag naghuyup sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi; kag ang tawo nanginbuhi nga kalag.” Wala ginhatagan si Adan sing kalag nga puede maggua sa iya lawas, kundi sia mismo ang buhi nga kalag.

NAPAMANGKOT MO NA BALA?

▪ May imortal bala kita nga kalag?—Ezequiel 18:4.

▪ Ano ang kahimtangan sang mga patay?—Manugwali 9:5.

▪ Ano ang silot sang Dios sa mga nagahimo sing malain?—Salmo 145:20.

[Blurb sa pahina 11]

“Ang patay wala makahibalo sang bisan ano.”—Manugwali 9:5

[Credit Line sang retrato sa pahina 10]

Photo: www.comstock.com