Halin sa Amon mga Bumalasa

Pamangkot sang mga Pamatan-on . . . Ano Abi Kon Naghikog ang Akon Utod? (Hunyo 2008) Antes napatay ang akon magulang nga babayi, nag-antos sia sing depresyon sa sulod sang lima ka tuig. Bangod nasaksihan ko ang iya pag-antos, naghunahuna ako nga makaluluoy gid ang iya kabuhi. Pero, ginpanugda sang artikulo sa Magmata! nga dumdumon naton ang makalilipay nga mga natabo. Sang ginsunod ko ini nga panugda, nabatyagan ko nga indi gali “makaluluoy” ang akon utod, kundi may malipayon man sia nga kabuhi kag mas madamo ang tion nga nangin malipayon sia sangsa nag-antos sia.

S. Y., Japan

Pamangkot sang mga Pamatan-on . . . Ngaa Wala Ako Ginasaligan sang Akon mga Ginikanan? (Abril 2008) Sang ginbasa ko kag ginsunod ang mga prinsipio sa Biblia nga akon nasapwan sa Magmata!, natun-an ko nga ang paghamtong kag ang pagtigayon sang pagsalig sang akon ginikanan indi pareho kahapos sa pagsulod sa puertahan kundi pareho sang pagsaka sa hagdanan. Agod mahatagan ako sing dugang nga kahilwayan sang akon mga ginikanan, dapat mapamatud-an ko sa ila nga masaligan nila ako. Dapat ko tapuson ang akon mga ulubrahon sa balay kag mga asaynment sa eskwelahan. Salamat gid sa mga artikulo nga pareho sini.

T. L., United States

Kon Ano nga mga Kabudlayan ang Ginabatas sang Albino (Hulyo 2008) Amo sini ang akon kahimtangan, gani nalipay gid ako sang nakita ko ini nga artikulo. Pero, nalainan ako kay ginasulitsulit ang termino nga “albino” sa sini nga artikulo. Pirme ko mabatian ini nga termino nga ginagamit para pakanubuon ang mga tawo nga may amo sini nga kahimtangan.

A. L., United States

Sabat sang “Magmata!”: Nagapangayo kami sing pasaylo sa kasakit nga mahimo nabatyagan sang amon bumalasa. Gingamit namon ang tinaga nga “albino” bangod amo ini ang ginagamit sang mga doktor. Pero nahibaluan namon nga ginagamit ini sang iban agod pakanubuon ang mga tawo nga may amo sini nga kahimtangan. Sa pihak nga bahin, ini nga pagtawag ginabaton sang madamo nga may albino kag wala sila nasakitan sa sini. Wala gid kami sing tuyo nga pakanubuon ang bisan sin-o.

Salamat sa pagsulat sini nga artikulo, kay pareho ni John may albino man ako. Nagapasalamat gid ako kay nakabasa ako sing isa ka artikulo parte sa albino. Nagasugid ini sang matuod, nakahangop sing maayo sa sini nga balatian, kag impormatibo. Gani, mas naintiendihan na sang akon mga abyan ang akon kahimtangan.

T. M., United States

Ang Gugma nga Mas Mabaskog Pa sa Bagyo! (Agosto 2008) Ang mga artikulo pareho sini nagapahanumdom sa akon nga indi pagkabalak-an sing sobra ang palaabuton kundi magsalig sing bug-os sa Dios. Mga tatlo ka tuig na ang nagligad, nabatyagan ko man ang pagpalangga sang mga kauturan sang nagguba ang balay sang akon indi Saksi nga mga ginikanan bangod sang baha. Ginbuligan sila gilayon sang mga Saksi ni Jehova sa amon lugar. Nagapasalamat gid ako kay Jehova bangod bahin ako sang iya organisasyon.

D. W., Poland

Ang mga Katingalahan sa Mais (Agosto 2008) Ang amon pamilya nagtanom sing mais sa amon lagwerta, pero indi palareho ka dalagku ang mga binato sini. Salamat sa sini nga artikulo kay nahibaluan na namon ang rason. Lima ukon anom lang ka bilog nga binhi ang amon ginatanom, gani indi pareho ang polinasyon sini sangsa malapad nga maisan. Sang nagligad nga tuig, bangod sang maayo nga polinasyon, nakapatubas kami sing matam-is kag manamit nga mais nga palareho na ka dalagku ang mga binato. Madamo gid nga salamat.

R. W., Japan